Statskog SF

Søk om tilskudd til friluftsliv

Del

Nå kan du søke Statskog om støtte til aktiviteter som skaper friluftsliv og bærekraftig bruk av norsk natur.

Foto: Frank Haughom
Foto: Frank Haughom

Støtteordningen «Statskogmillionen» er særskilt rettet inn mot bidrag til frivillige lag og foreninger. Etter søknadsrunder to ganger i året får om lag 150 aktiviteter litt ekstra medvind.

Enkelt å søke

- Man fyller ut et enkelt søknadsskjema på nettsidene våre nå i løpet av august. Deretter plukker vi raskt ut gode forslag i hele landet som vil løfte friluftslivet sammen med oss, sier kommunikasjonssjef i Statskog, Trond Gunnar Skillingstad.

I by og bygd

Statskogmillionen går til tiltak og aktiviteter som fremmer friluftsliv, folkehelse og bruk av norsk natur. Mange av søknadene handler om penger til turutstyr, tilrettelegging eller støtte til en aktivitet i by eller bygd.

Ordningen har to støttebeløp; 5 000,- eller 10 000,-.

Mange formål

Ordningen er spesielt aktuell for mange av de små prosjektene som frivilligheten jobber med. Dette kan være innkjøp av kanoer, aktivitetsdager, bålplasser, rasteplasser, stirydding og en lang rekke andre formål.

Mer informasjon og lenke til søknadsskjema er tilgjengelig på www.statskog.no/statskogmillionen

Nøkkelord

Kontakter

Trond Gunnar SkillingstadKommunikasjonssjef

+47 916 93 826 / +47 742 13 000

tgs@statskog.no

Bilder

Foto: Frank Haughom
Foto: Frank Haughom
Last ned bilde

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.