Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Snøskredvarslingens sesongen er over, men vær obs på skredfare på Svalbard

Del

Snøskredfaren er fortsatt høy på Svalbard, mens på Fastlands-Norge handler skredfaren stor sett om fare for små, våte løssnøskred.

Varslingssesongen avsluttes 31.mai og starter opp igjen 1.desember.  NVE overvåker snøforholdene også resten av året, og vil varsle om skredfaren blir faregrad 4/stor.

Status for snøskredfaren nå

Snødekket i Fastlands-Norge har gjennomgått førefall. Hele snødekket har vært gjennombløtet, og alle vinterens vedvarende svake lag er «vasket» bort. Derfor vil skredfaren stor sett handle om fare for små, våte løssnøskred i bratt terreng, der snøen blir våt av høye temperaturer, regn eller sol.

Men til tross for at vi nå tar steget inn i sommermåneden juni vil det kunne komme et snøfall eller to i fjellet som man bør være obs på, f.eks. på Vestlandet onsdag og Troms på torsdag. Ferskt nysnøfall kombinert med vind kan gi kortvarig fare for tørre flakskred, men flakene ventes å stabilisere seg veldig raskt.

Skredfare på Svalbard

På Svalbard derimot finnes det fortsatt vintersnø, med flere vedvarende svake lag som ikke er blitt nøytralisert. Her kan skredfaren derfor bli høy ved eks. mye nysnø og vind eller plutselig kraftig mildvær. Vær derfor nøye med skredvurderingene hvis du skal på tur, også etter endt varslingsperiode.

NVE kommer til å jobbe videre med snøskredvarselet og Snøskredskolen, for å utvikle tjenestene og bidrar til økt kunnskap om skredfare. Målet er å bidra til at så mange som mulig tar kloke valg når de skal på tur i vinterfjellet.

For innspill og spørsmål, ta kontakt på snoskredvarsling@nve.no.

Mer om sommersnø på Snøskredskolen

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom