SMB Norge

SMB Norge og Norges Gründerforening blir partshjelpere i Ramme Gård-saken

Del

SMB Norge og Norges Gründerforening har inngitt partshjelperklæring til Høyesterett til støtte for Petter Olsen i den mye omtalte Ramme gård-saken. Kvale har bistått med utarbeidelsen av partshjelperklæringen.

Petter Olsen har investert mye tid og penger i sitt hotell-, konferanse- og museumsprosjekt på Ramme gård. Skattemyndighetene hevder at prosjektet ikke kan anses som næringsvirksomhet fordi det etter deres vurdering ikke er egnet til å gå med overskudd.

Konsekvensen er at Ramme gård mister retten til fradrag for inngående merverdiavgift og fradrag i inntekt på hele utbyggingsprosjektet, noe alle kommersielle aktører vanligvis har krav på. Olsen vant frem i tingretten, men staten fikk i januar 2022 medhold for sitt syn i lagmannsretten.   

Viktig prinsipiell sak

Olsen er medlem i både SMB Norge og Norges Gründerforening. Nå går de inn som partshjelp i saken, med håp om å få Høyesterett til å omgjøre beslutningen. De to organisasjonene har reagert kraftig på lagmannsrettens avgjørelse, som åpner for at skattemyndighetene, og ikke selskapet selv, skal vurdere den potensielle lønnsomheten i en investering.

Jørund H. Rytman, som er administrerende direktør i SMB Norge, understreker at dommen kan få store konsekvenser for landets små og mellomstore bedrifter.   

- For oss er dette en viktig prinsipiell sak, som i bunn og grunn handler om retten til å selv bestemme hvilke prosjekter man ønsker å investere i. Det er nok mange prosjekter vi i dag vil anse som svært vellykkede, men som aldri hadde blitt realisert dersom man skulle følge kriteriene som skattemyndigheten legger til grunn, forklarer Rytman.  

- Hvis dommen blir stående så gir det saksbehandlere i forvaltningen en farlig stor makt til å påvirke hvilke prosjekter som blir realisert eller ikke i norsk næringsliv. Dette er en makt vi mener de ikke skal ha, legger Dag Swanstrøm til. Han er styreleder i Norges Gründerforening.

Fortjener behandling i Høyesterett

Advokat Alexander Daae i Kvale prosedyreavdeling er prosessfullmektig for SMB Norge og Norges Gründerforening. Han er klar på at saken fortjener behandling i landets øverste domstol.

- For de små og mellomstore bedriftene, og særlig for gründervirksomhetene, er det viktig at sentrale skatte- og avgiftsregler er forutsigbare og mulige å forstå. Det må også være sammenheng mellom skatte- og avgiftsregler og andre nært beslektede regler, eksempelvis om plikten til å begjære oppbud og styrets erstatningsansvar ved konkurs, forklarer Daae.

- Slik vi leser lagmannsrettens dom og forstår de potensielle konsekvensens av denne, så mener vi at saken fortjener behandling i Høyesterett, understreker advokaten.

Det er også inngitt både anke, anketilsvar og erklæring om partshjelp til støtte for Petter Olsen fra NHO Reiseliv. Olsen, staten og NHO Reiseliv er bistått av henholdsvis Bettina Banoun i Wiersholm, Karen Mellingen hos Regjeringsadvokaten og Cecilie Amdahl i Schjødt.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om SMB Norge

SMB Norge
SMB Norge
Rådhusgata 5B
0151 Oslo

23 35 70 10http://www.dinbedrift.no

SMB Norge har ca. 5 000 medlemmer over hele landet. Våre medlemsbedrifter spenner over de fleste bransjer, hvor bygg/anlegg, varehandel, industri og faglig-teknisk tjenesteyting utgjør de største. Flertallet av medlemsbedriftene er små og mellomstore bedrifter, og ca. halvparten har inntil fem ansatte. Bedriftene sysselsetter i overkant av 25 000 arbeidsplasser. Vi får stadig nye medlemmer og det styrker vår gjennomslagskraft overfor politikerne.

Følg pressemeldinger fra SMB Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SMB Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SMB Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom