Norges Jeger- og Fiskerforbund

Sloss for allmennhetens tilgang til jakt og fiske i Finnmark

Del

Norges Jeger- og Fiskerforbund melder seg nå for alvor på i kampen om hvem som skal forvalte grunnen i Karasjok. NJFF-Finnmark og NJFF ber i et brev til Utmarksdomstolen for Finnmark om dekning av sakskostnader for å få domstolens vurdering av de konklusjoner Finnmarkskommisjonens flertall kom til vedrørende eierskapet av grunnen i Karasjok.

Foto Arne Vidar Olsen - NJFF
Foto Arne Vidar Olsen - NJFF

- Vi er midt i en svært viktig prosess som kan medføre dramatiske konsekvenser for allmenhetens tilgang til jakt- og fiske i meget store områder i Karasjok. Her ønsker vi å engasjere oss for å ivareta allmennhetens rettigheter til jakt og fiske i Finnmark slik vi i dag har det nedfelt i finnmarksloven, sier Geir Thrane, leder i NJFF Finnmark. 

- Dersom flertallsvedtaket i Finnmarkskommisjonen blir stående, vil ikke personer bosatt utenfor Karasjok ha noen rettigheter til de fornybare ressursene i Karasjok. Det betyr i realiteten at de fleste jegere og fiskere i Finnmark mister store deler av de rettigheter de i dag har, og at vi går mot en oppsplitting av Finnmarkseiendommen som ikke er ønskelig. 

- Finnmarksloven ble til som et kompromiss med en intensjon om å ta hensyn til rettigheter, forpliktelser overfor urfolk, ta vare på og videreføre tradisjoner, bruk og utnyttelse av ressurser for hele Finnmarks befolkning. Finnmarkslovens gjensidige rettigheter for fylkets innbyggere på tvers av kommunegrensene var en viktig grunnpilar og en anerkjennelse av de rettigheter befolkningen i Finnmark hadde opparbeidet gjennom bruk, utdyper Thrane.

Stevning til Utmarksdomstolen

NJFF har til hensikt å ta ut stevning for Utmarksdomstolen for Finnmark for å få domstolens vurdering av de konklusjoner Finnmarkskommisjonens flertall kom til, Hensikten er at NJFF Finnmark ønsker å opprettholde de beskyttede rettighetene for Finnmarks innbyggere som er nedfelt i finnmarkslovens §23, samt at NJFF har en generell interesse i at allmennhetens adgang til å fortsatt kunne jakte og fiske opprettholdes, i utredningsområdet Finnmarkskommisjonens rapport gjelder. 

Se hele søknaden i vedlagte pdf-dokument.

NJFF Finnmark representerer 29 lokallag med ca. 3 200 medlemmer. Fylkeslaget koordinerer arbeidet til lokallagene, og er bindeledd mot NJFF sentralt, offentlige myndigheter og andre instanser. Fylkeslaget representerer rettighetshavere etter finnmarksloven §23 i hele Finnmark.

Norges Jeger- og Fiskerforbund er Norges eneste riksdekkende interesseorganisasjon for både jegere og sportsfiskere med omtrent 110 000 medlemmer. Forbundet arbeider for å sikre allmennheten tilgang til jakt- og fiskemuligheter over hele landet i framtiden. Forbundet representerer dermed allmenhetens interesser i spørsmål og jakt og fiske.

Kontakter

For mer info, kontakt Geir Thrane på tlf 95102386

Bilder

Foto Arne Vidar Olsen - NJFF
Foto Arne Vidar Olsen - NJFF
Last ned bilde
Geir Thrane, leder i NJFF Finnmark
Geir Thrane, leder i NJFF Finnmark
Last ned bilde
Last ned bilde

Dokumenter

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom