OsloMet

Slik vil OBOS og OsloMet styrke byggebransjen

Del
OBOS og OsloMet skal nå samarbeide om forskning, innovasjon, undervisning og rekruttering – for eksempel til byggingeniørstudier.
Rektor Christen Krogh og konsernsjef Daniel K Siraj etter signeringen av avtalen mellom OsloMet og OBOS.
Rektor Christen Krogh og konsernsjef Daniel K Siraj etter signeringen av avtalen mellom OsloMet og OBOS.

Samarbeidet omfatter blant annet bachelor- og masteroppgaver, etter- og videreutdanning, OBOS-prosjekter og innovasjonsprosjekter.

På kort sikt skal også OBOS og OsloMet samarbeide om

  • sambruk av digitale samhandlingsrom i Construction City, for å bedre samhandlingen mellom akademia, studenter og næringsliv
  • rekruttering rettet mot videregående skoler for å få flere søkere til teknologiutdanninger i Oslo, for eksempel til byggingeniørstudiet
  • forskning og innovasjon innen bærekraftig byutvikling og sirkulærøkonomi, for eksempel nullutslippsbygninger, nabolag og byggeplasser, og gjenbruk og ombruk av materialer
  • å bidra til å styrke interessen for yrkesfag og bygg- og miljøteknologi i ungdomsskolen gjennom et eget undervisningsopplegg

Fire grupper skal jobbe med hver av disse samarbeidsområdene, og finne fram til konkrete løsninger.

Rektor Christen Krogh tok utgangspunkt i at OsloMet utvikler kunnskap og kompetanse der velferdsstaten møter samfunnsutfordringer.

– OBOS er en viktig leverandør av boliger og annen infrastruktur som er viktig for samfunnet. De er avhengige av at de får kompetente kandidater til å jobbe med sine prosjekter.

– For oss er det viktig å ha god kontakt med arbeidslivet for å sikre at våre utdannelser er så relevante som mulig. Denne avtalen kan hjelpe både oss og OBOS til å fremme våre formål.

Rekruttering og kunnskapsutvikling blir viktig

Krogh la vekt på at det er svært ønskelig at OBOS og OsloMet jobber sammen om rekruttering.

– Samfunnet er helt avhengig av god rekruttering til bygg- og anleggsfag. Vi må ha tilstrekkelig kapasitet i det norske utdanningssystemet for å dekke behovene til Norges arbeidsliv.

– Og vi kan samarbeide om kunnskapsutvikling. Forskerne våre trenger problemstillinger, og vi trenger å utvikle kunnskap på prioriterte områder.

Utfordringer i byggenæringen

Konsernsjef Daniel K Siraj i OBOS framhevet også rekruttering og kunnskapsutvikling, og peker på store utfordringer i byggenæringen og i tilgangen til boliger.

– Å bygge boliger har blitt mer komplisert, med nytt regelverk og krav til bærekraft.

– Det er i dag langt flere behov som skal dekkes hos boligkjøperne. Vi må finne løsninger for å få boliger til flere, og ta samfunnsansvaret alvorlig.

Han peker også på at rekruttering og større mangfold kan bli det viktigste i samarbeidet mellom OBOS og OsloMet.

– Av rekruttering kommer det også kompetanse. Hvis vi ikke får folk inn, og kanskje spesielt flere kvinner, klarer vi heller ikke å få til kunnskapsutvikling, og vi får heller ikke utviklet så mye ny teknologi og nye måter å løse problemer på.

Bilder

Rektor Christen Krogh og konsernsjef Daniel K Siraj etter signeringen av avtalen mellom OsloMet og OBOS.
Rektor Christen Krogh og konsernsjef Daniel K Siraj etter signeringen av avtalen mellom OsloMet og OBOS.
Last ned bilde
Rektor Christen Krogh og konsernsjef Daniel K Siraj signerer  avtalen mellom OsloMet og OBOS.
Rektor Christen Krogh og konsernsjef Daniel K Siraj signerer avtalen mellom OsloMet og OBOS.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.oslomet.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.