Norsk Friluftsliv

Slik var nordmenns friluftsliv i 2021: Nærområdene har blitt viktigere

Del

Levekårsundersøkelsen fra SSB viser at flere har gått tur i nærområdet. – Vi skal likevel være klar over de sosiale forskjellene, sier Norsk Friluftsliv.

GRØNNE TILFLUKTSROM: De ferske tallene viser at nærnaturen er blitt enda viktigere for oss under pandemien. Foto: Oliver Halvorsrød
GRØNNE TILFLUKTSROM: De ferske tallene viser at nærnaturen er blitt enda viktigere for oss under pandemien. Foto: Oliver Halvorsrød

Onsdag kom SSB med sin levekårsundersøkelse som viser folks deltakelse i friluftsliv og idrettsaktiviteter. Tallene viser at spesielt turer i nærområdet har fått et betydelig oppsving under pandemien.

Rekordhøye 93 prosent av befolkningen oppgir å ha gått tur i nærområdet sitt i 2021. Det er en betydelig økning fra i fjor, da 76 prosent oppa det samme.

– Naturen er en viktig kilde til de anbefalte 30 minuttene med fysisk aktivitet, som mange av oss får for lite av. Derfor er det svært gledelig at enda flere har oppdaget gleden ved å komme seg ut i løpet av året som har vært, sier Bente Lier, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

1 av 3 går tur sjeldnere enn ukentlig

Selv om de aller fleste har gått på tur i nærområdet sitt i løpet av året, oppgir 1 av 3 at de går slike turer sjeldnere enn en gang i uka. Det er også 7,5 prosent som svarer at de aldri går slike turer.

Ifølge SSB er det uføre, arbeidsledige, eldre og personer med lav utdannelse som deltar minst i friluftslivet.

Lier mener det er viktig å være klar over at det finnes en sosial ulikhet også i friluftslivet, selv om den er lavere enn i for eksempel idretten.

– Selv om friluftsinteressen her i landet har skutt i været i løpet av de siste årene, så betyr ikke det at dette er noe alle her i Norge driver med hele tiden. Det er også grupper i befolkningen som sjeldnere kommer seg ut, og vi skal være klar over at det dessverre finnes sosiale forskjeller, sier Lier.

Ønsker å utjevne forskjeller

Norsk Friluftsliv er fellesorganisasjonen for de 18 store friluftslivsorganisasjonene i Norge, og deres 5000 lag og foreninger landet over. Ifølge Lier kan nettopp disse spille en viktig rolle i å utjevne de sosiale forskjellene i aktivitet.

– Det unike med organisasjonene er at de viser veien ut i naturen til mange av de som ikke får turer i skog og mark inn med morsmelka. Ser vi på barns aktivitetsnivå, så skiller friluftsaktiviteter i regi av organisasjoner seg positivt ut, ved at nettopp barn av foreldre med lav utdannelse er de som deltar oftest.

Til tross for den rekordhøye interessen for friluftsliv vi har sett under pandemien, er den økonomiske støtten til organisasjonene over statsbudsjettet langt lavere i dag enn den var for bare fire år siden.

– Skal vi få til å utjevne forskjellene som SSB-tallene viser, er vi avhengige av et løft fra politisk hold, der det gis mer støtte til de frivillige friluftslivsorganisasjonene, avslutter Bente Lier.

SSBs levekårsundersøkelse 2021:

  • 97 prosent har deltatt i minst en friluftslivsaktivitet i løpet av året
  • Som tidligere, er gå- og fotturer den mest populære friluftslivsaktiviteten
  • 1 av 4 prosent har overnattet ute i naturen
  • Flere enn i fjor har vært på bær- og sopptur (42 prosent)
  • For de fleste aktivitetene er andelen som har drevet med de ulike aktivitetene større for personer med høyere utdanning

Se hele SSBs levekårsundersøkelse her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

GRØNNE TILFLUKTSROM: De ferske tallene viser at nærnaturen er blitt enda viktigere for oss under pandemien. Foto: Oliver Halvorsrød
GRØNNE TILFLUKTSROM: De ferske tallene viser at nærnaturen er blitt enda viktigere for oss under pandemien. Foto: Oliver Halvorsrød
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
fellesorganisasjonen for 18 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom