Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Slik skal forskere forhindre neste pandemi

Del
Hvordan utvikler en pandemi seg, og hvordan kan prosessen unngås eller stoppes i tide? Forskere fra Norge, Thailand og Europa skal undersøke hvordan smittsomme sykdommer overføres mellom dyr, mennesker og miljø og hvordan pandemier oppstår. Funnene skal brukes til å forbedre helsekunnskapen i Thailand og Europa, og forhåpentligvis forhindre neste pandemi.
Hans J. Overgaard forsker i Sørøst-Asia for å forstå hvordan og hvor pandemier begynner og hvordan det går an å forbedre kunnskapen til mennesker for å stoppe neste pandemi.
Hans J. Overgaard forsker i Sørøst-Asia for å forstå hvordan og hvor pandemier begynner og hvordan det går an å forbedre kunnskapen til mennesker for å stoppe neste pandemi.

Nye infeksjonssykdommer forårsaket av zoonotiske patogener, som virus og bakterier som overføres mellom dyr og mennesker, utgjør en økende trussel mot global helse. Slike zoonoser oppstår først og fremst der ville dyr og mennesker kommer i jevnlig kontakt. På grunn av artsmangfoldet, befolkningstettheten og bevegelsesmønster, regnes Sørøst-Asia som et hotspot for fremveksten av nye zoonoser og påfølgende pandemier. Risikoen for pandemier øker med klimaendringer og tap av biologisk mangfold.

Nå skal forskere fra Norge, Thailand og Europa undersøke risikoen for nye pandemier i Thailand og utvikle forebyggende tiltak gjennom det EU-finansierte prosjektet Pandasia. Prosjektet startet i januar 2023, og koordineres av Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Målet med prosjektet er å undersøke opprinnelsen til pandemier veiledet av én helse-tilnærmingen, altså hvordan mennesker, dyr og miljø påvirker hverandre helsemessig og sosialt, sier Hans J. Overgaard, forsker ved NMBU og prosjektleder for Pandasia. Overgaard er entomolog – ekspert på insekter – og visiting professor ved Khon Kaen University i Thailand.

Skal øke kunnskap og lage forebyggende tiltak

De neste fire årene skal biologer, veterinærer, matematikere, samfunnsforskere og leger fra Norge, Sverige, Storbritannia, Tyskland og Thailand jobbe tett sammen for å forstå dynamikken til såkalte zoonotiske "spillover-infeksjoner" og for å utvikle et prediktivt rammeverk med effektive forebyggende tiltak.

Forskerne skal samle inn data fra lokalsamfunn i Thailand for å finne ut hvordan de eksponeres for dyreliv og husdyr. Spesialister på biologisk mangfold vil ta prøver av dyr og insekter, som virologer deretter vil undersøke for virus som har potensial til å smitte over på mennesker. Basert på disse dataene skal det utvikles modeller som tar sikte på å forutsi risikoen for spredning av nye smittsomme sykdommer.

Samarbeider med lokalbefolkningen

– Siden pandemier først oppstår på lokalt nivå, er det ekstremt viktig for oss å samarbeide tett med lokale myndighetsenheter og lokalsamfunn, ikke-statlige organisasjoner og miljø- og landbruksmyndigheter i Thailand for å forbedre helsekunnskapene deres, sier Hans J. Overgaard.

Når forskerne skal utvikle en plan for pandemiberedskap og forebyggingskompetanse, blir det derfor i tett samspill med lokalbefolkningen. Planen skal brukes til å forbedre kunnskapen og praksisen til lokalsamfunn slik at de kan redusere og forhindre smitte fra dyr til mennesker. Dermed vil de redusere risikoen for at lokale utbrudd blir globale pandemier.

– Det er svært viktig for oss at arbeidet vårt er forankret i en dyp forståelse av den lokale konteksten i Thailand, inkludert sosiale og kulturelle faktorer, lokalkunnskap og forståelser av zoonoser. Vi vil bruke en rekke deltakende tilnærminger for å samle inn data om disse spørsmålene. Dette vil bidra til å unngå en ovenfra-og-ned-tilnærming og sikre at prosjektet blir relevant for konteksten og kulturen i lokalsamfunnet. På den måten kan vi fremme tillit til folkehelsemeldinger, samt eierskap og bærekraft for det vi utvikler sammen med våre lokale partnere, sier Sheri Bastien, professor i folkehelse ved NMBU.

Partnerne i Pandasia-prosjektet tar sikte på å utvide sin egen forståelse av driverne for nye infeksjonssykdommer og samspillet mellom virus, mennesker, dyr og miljø.

 

Fakta om Pandasia-prosjektet:

  • Internasjonalt, tverrfaglig forskningsprosjekt som skal finne ut hvordan pandemier utvikler seg fra lokalt til globalt nivå og hvordan de kan stoppes i tide.
  • Gjennom data fra lokalsamfunn i Thailand skal prosjektet lage modeller som kan forutsi risiko for spredning av nye infeksjonssykdommer gjennom smitte fra dyr til mennesker. I tillegg skal det forbedre lokalbefolkningens kompetanse på pandemi og helse generelt («pandemic health literacy») for å redusere smitte fra dyr lokalt og pandemirisiko globalt.
  • Prosjektet varer fra 2023 til 2027 og har fått 3,5 millioner euro i støtte fra EU-programmet Horisont Europa.
  • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) koordinerer prosjektet. Øvrige partnere inkluderer: Veterinærinstituttet (Norge), Universitätsklinikum Heidelberg (Tyskland), Leibniz-Institut für Zoo- und Wildtierforschung (Tyskland), Umeå Universitet (Sverige), Queen Mary University of London, Storbritannia, Khon Kaen University (Thailand), Chulalongkorn University (Thailand), Mahidol University (Thailand) og Supa71 (Thailand).

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Hans J. Overgaard forsker i Sørøst-Asia for å forstå hvordan og hvor pandemier begynner og hvordan det går an å forbedre kunnskapen til mennesker for å stoppe neste pandemi.
Hans J. Overgaard forsker i Sørøst-Asia for å forstå hvordan og hvor pandemier begynner og hvordan det går an å forbedre kunnskapen til mennesker for å stoppe neste pandemi.
Last ned bilde
Frivillige helsearbeidere og dyrehelsearbeidere – her i Ubon Ratchathani i Thailand nær grensen til Laos – formidler helseinformasjon til befolkningen.
Frivillige helsearbeidere og dyrehelsearbeidere – her i Ubon Ratchathani i Thailand nær grensen til Laos – formidler helseinformasjon til befolkningen.
Last ned bilde

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Christian Magnus Falsens vei 30
1433 Ås

67 23 00 00/ 917 33 440 (pressevakt)https://www.nmbu.no/

NMBU har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvaltning.

Følg pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom