OBOS

Slik kan nye Rosenholm bli

Del

OBOS skal de kommende årene utvikle et urbant og levende nabolag med opp mot 2000 boliger, arbeidsplasser, kafeer og butikker på Rosenholm sør i Oslo.

Rosenholm - sett fra nord -  skal bli et  levende, variert og urbant nabolag med gode forbindelser til både Holmlia og Kolbotn. Bebyggelsen skal ha en høy grad av variasjon i høyder og  utforming som tiltrekker seg ulike brukergrupper. Illustrasjon: Asplan Viak/ Dyrvik arkitekter
Rosenholm - sett fra nord - skal bli et levende, variert og urbant nabolag med gode forbindelser til både Holmlia og Kolbotn. Bebyggelsen skal ha en høy grad av variasjon i høyder og utforming som tiltrekker seg ulike brukergrupper. Illustrasjon: Asplan Viak/ Dyrvik arkitekter

Fem arkitektmiljøer har nå lagt fram sine visjoner for den nye bydelen. Dette er et av de første stoppene på veien mot en planprosess med kommunen, bydelen og nabolaget. Men det er langt fram. Går alt etter planen kan de første beboerne trolig flytte inn om 6-7 år.

Det nye byutviklingsområdet ligger rett ved Rosenholm stasjon, en kort togtur fra Oslo S og i nær tilknytning til store grøntområder ved idylliske Søndre Aas gård. Her skal dagens industribebyggelse forvandles til et helt nytt nabolag for 4-5000 mennesker med boliger, arbeidsplasser, attraktive uteområder og ulike tjeneste- og kulturtilbud.

For å finne svar på hvordan Rosenholm kan bli, inviterte OBOS tidligere i år arkitektteam fra Asplan Viak/ Dyrvik Arkitekter, A-lab, Ghillardi + Hellsten Arkitekter, Norconsult og Rodeo arkitekter. Oppdraget var å utarbeide visjoner og helhetlige planer for nye Rosenholm. Intensjonen med parallelloppdraget er å få best mulig innspill fra flere fagmiljøer før planprosessen kan starte for fullt.

Forslagene vil bli utstilt på Holmlia senter i hele desember.

Planlegger langsiktig

– Endelig er vi i gang. Nå skal vi gå i tett dialog med OBOS-medlemmer i Oslo Sør og Nordre Follo, naboer, politikere og planmyndigheter for å skape et bærekraftig nabolag med høye arkitektoniske kvaliteter. Vi ønsker at Rosenholm skal bli et attraktivt område med store og små møteplasser, butikker, spisesteder og kulturtilbud. Vi går bredt ut og skal lytte til alle innspill for å skape et best mulig nabolag, sier prosjektleder Mario Vahos i OBOS.

Han understreker at planleggingen av området er helt i startfasen: – Vi gjennomførte nylig en spørreundersøkelse blant OBOS-medlemmer i Oslo syd. Det har kommet mange innspill og vi er i kontakt med nøkkelpersoner i nabolaget for å få i gang en god samtale om hvordan vi sammen kan utvikle Rosenholm til å bli et attraktiv og grønt nabolag. Nøkkelen til suksess, er å få til gode og åpne samarbeidsprosesser – ikke minst i forhold til Oslo kommune og nabolaget.

Satser sør i Oslo

OBOS har i mange år satset på boligbygging sør i Oslo, og utviklingen av Rosenholm er bare ett av flere store byutviklingsprosjekter i området.

På Mortensrud skal OBOS å bygge rundt 800 leiligheter, og det har i mange år vært store planer for å bygge ut Gjersrud-Stensrud noen kilometer unna. Her kan det i framtiden bli rundt 10 000 nye boliger og 25 000 innbyggere. OBOS har foreslått å knytte Gjersrud-Stensrud og Rosenholm sammen med en busstunnel med overgang til toget på Rosenholm stasjon.

Her kan du se forslagene

Det blir mulig å se de fem arkitektforslagene på Holmlia senter i hele desember. Utstillingen åpner med byutviklingsseminar 30. november som er åpent for alle. Her vil arkitektene presentere sine visjoner for Rosenholm. Det blir også innlegg fra ulike fageksperter, politikere, ildsjeler og naboer. Seminaret avsluttes med en debatt.

Kontakter

Bilder

Rosenholm - sett fra nord -  skal bli et  levende, variert og urbant nabolag med gode forbindelser til både Holmlia og Kolbotn. Bebyggelsen skal ha en høy grad av variasjon i høyder og  utforming som tiltrekker seg ulike brukergrupper. Illustrasjon: Asplan Viak/ Dyrvik arkitekter
Rosenholm - sett fra nord - skal bli et levende, variert og urbant nabolag med gode forbindelser til både Holmlia og Kolbotn. Bebyggelsen skal ha en høy grad av variasjon i høyder og utforming som tiltrekker seg ulike brukergrupper. Illustrasjon: Asplan Viak/ Dyrvik arkitekter
Last ned bilde
Området ved  Rosenholm stasjon kan skal bli et møtepunkt for urbant byliv og bærekraftig mobilitet. På Rosenholm skal det være lett å ta bærekraftige valg. Illustrasjon: Norconsult/Halogen
Området ved Rosenholm stasjon kan skal bli et møtepunkt for urbant byliv og bærekraftig mobilitet. På Rosenholm skal det være lett å ta bærekraftige valg. Illustrasjon: Norconsult/Halogen
Last ned bilde
Slik kan området ved Rosenholm stasjon  bli. Dette blir det urbane tyngdepunktet i det nye nabolaget med butikker og ulike service- og kulturtilbud. Her skal det bli enkel overgang fra bussene som kommer gjennom den foreslåtte busstunnelen mellom Rosenholm og Gjersrud/Stensrud. Illustrasjon: A-lab, Natural state, Civitas
Slik kan området ved Rosenholm stasjon bli. Dette blir det urbane tyngdepunktet i det nye nabolaget med butikker og ulike service- og kulturtilbud. Her skal det bli enkel overgang fra bussene som kommer gjennom den foreslåtte busstunnelen mellom Rosenholm og Gjersrud/Stensrud. Illustrasjon: A-lab, Natural state, Civitas
Last ned bilde
Livet langs den nye  rosenholmgaten. Rosenholm blir et urbant og sosialt bærekraftig nabolag med variert arkitektur og boligtyper for beboere i ulike livsfaser. Illustrasjon: Ghilardi Hellsten/Veni
Livet langs den nye rosenholmgaten. Rosenholm blir et urbant og sosialt bærekraftig nabolag med variert arkitektur og boligtyper for beboere i ulike livsfaser. Illustrasjon: Ghilardi Hellsten/Veni
Last ned bilde
Slik kan Holm torg bli, et urbant byrom sentralt på Rosenholm. Torget skal bli et lokalt, sosialt møtested for naboer og besøkende. Her skal det være rom for ulike kulturelle tilbud som bygger på lokalhistorie og lokale behov. Illustrasjon: Rodeo arkitekter
Slik kan Holm torg bli, et urbant byrom sentralt på Rosenholm. Torget skal bli et lokalt, sosialt møtested for naboer og besøkende. Her skal det være rom for ulike kulturelle tilbud som bygger på lokalhistorie og lokale behov. Illustrasjon: Rodeo arkitekter
Last ned bilde

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

22 86 55 00http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 500 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.