Forskningsrådet

Slik kan maskinlæring gjøre norsk sokkel mer effektiv

Del

Maskinlæring er en spennende ny teknologi som kan bidra til å senke kostnader, øke produksjonen og redusere klimagassutslipp, viser en ny rapport fra OG21.

Norsk sokkel er verdensledende på lave CO2-utslipp, og betydelige kostnadskutt har gjort norsk sokkel konkurransedyktig. Men Norge kan ikke ta konkurranseposisjonen for gitt – vi må hele tiden forbedre oss gjennom innføring av ny teknologi og nye arbeidsmetoder.

– Bruk av maskinlæring på norsk sokkel er i startfasen. Vi har gode historiske datasett som kan gjøre at mye jobb kan automatiseres gjennom bruk av maskinlæring. Det som før tok to måneder, kan nå kanskje gjøres på to dager, sier styreleder i OG21 og Vice President Research & Technology i Equinor, Stein Olav Drange.

Det er en økende aktivitet i utvikling og utprøving av maskinlæring innenfor mange fagområder.

- Maskinlæring er i ferd med å bli en del av industriens verktøykasse. For noen problemstillinger vil maskinlæring være det foretrukne verktøyet, mens for andre problemstillinger vil fortsatt teoretiske modeller og praktisk testing gi oss best beslutningsgrunnlag. Verktøykassa blir bedre om vi tørr teste ut bruk av mer maskinlæring, fortsetter Drange.

OG21 gir i rapporten en rekke tips til industrien og bransjeorganisasjoner om hva som bør gjøres for at vi skal lykkes med maskinlæring. OG21 mener at det å lykkes i stor grad dreier seg om økt samarbeid – samarbeid om data, om teknologiløsninger og om kunnskap og kompetanse.

OG21s prosjektrapport og grunnlagsrapporten fra DNV GL presenteres på OG21-forum, 11.november 2020. Begge rapportene kan etter 11.november lastes ned fra www.og21.no.

Om maskinlæring:

  • Maskinlæring er en undergruppe av kunstig intelligens.
  • Maskinlæring bruker statistiske metoder for å gjenkjenne trender og mønstre i datasett, og skiller seg fra tradisjonelle datamodeller som bygger på kjente regler, ved at datamaskinen selv utvikler reglene basert på input-data og forventede eller erfarte resultater.
  • Maskinlæring gjør at datamaskin-programmer forbedres gjennom erfaring.
  • Kunstig intelligens er større i omfang, og definisjonen endrer seg i takt med hva som er mulig.
  • Kunstig intelligens handler om vitenskapen som forsøker å få maskiner til å oppføre seg på måter som vi trodde krevde menneskelig intelligens.
  • I tillegg til maskinlæring inkluderer KI også maskinresonnering og enkelte former for robotikk i cyber-fysiske systemer.

Om OG21:

OG21 har sitt mandat fra Olje- og energidepartementet. Gjennom OG21 kommer myndigheter, næringsliv og forskningsmiljøer sammen for å identifisere teknologiske utfordringer og bli enige om strategier og tiltak for å møte utfordringene.

Kontakter

Bilder

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv23.6.2021 09:05:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom