Kystverket

Slik finner du fartsgrensene til sjøs i sommer

Del

Både Kystverket og kommunene har gitt nye fartsgrenser til sjøs. Det har skapt forvirring noen steder - her er tips fra Kystverket for å finne riktig fartsgrense.

Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike. Her er Kystverkets tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen. Foto: Espen Wilhelmsen / Kystverket
Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike. Her er Kystverkets tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen. Foto: Espen Wilhelmsen / Kystverket

Fra i år gjelder ny forskrift om statlige fartsgrenser på sjøen, inkludert egne fartsgrenser for fritidsfartøy.

– Dette betyr at det vil være nye fartsgrenser i en del områder. Sjekk kartet på kystinfo.no, som viser regulering av fart for næringsfartøy, og kartet som viser fartsgrenser for fritidsfartøy, anbefaler Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket.

Kommunene bestemmer i eget sjøområde
Myndigheten til å fastsette fartsgrenser på sjøen er delt mellom Kystverket og kommunene etter havne- og farvannsloven § 7 og § 8:

  • Kystverket regulerer fart for fritidsfartøy i hoved- og biled og for næringsfartøy
  • Kommunene regulerer fart for fritidsfartøy i kommunens eget sjøområde

Ikke «fritt fram» på steder uten fartsgrenser
Hoved- og biled er veier til sjøs som Kystverket har ansvaret for. Hvor disse går kan du se på kartet på kystinfo.no. Utenfor hovedled og biled har kommunene ansvaret – de regulerer fart for fritidsfartøy i sine sjøområder.

For å få informasjon om kommunale fartsgrenser for fritidsfartøy i kommunens sjøområde, må kommunene kontaktes direkte. Merk at ikke alle kommuner har laget nye bestemmelser enda.

– Selv om det ikke er innført nye fartsgrenser et sted, er det ikke «fritt fram» eller fri fart. Det betyr at båtfører må sørge for å sette seg inn i regelverket. Du må alltid følge aktsomhetsregelen og ta hensyn til omgivelsene dine - både folk, båter, dyr- og fugleliv, understreker Tønnessen.

Skilt kan vise feil fartsgrense
Sjøfarende kan fremdeles oppleve at skiltene som viser fartsgrensen ikke er korrekte. De kan vise for høy eller for lav maks fart, de kan være plassert feil, og de kan gjelde for alle fartøy selv om fartsgrensen kun gjelder for fritidsfartøy. Dette skyldes at både Kystverket og kommunene trenger noe tid for å få gjort de nødvendige endringene på skiltene.

 

Tre tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen

Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike:

  • Bruk appen BåtFart – den forteller deg fartsgrensen der du er, og varsler deg dersom du kjører for fort.
  • Sjekk kart med fartsgrenser på kystinfo.no
  • Ta kontakt med kommunen dersom du er i tvil

Hvis du fortsatt er usikker på fartsgrensen: Slakk ned, og nyt livet til sjøs!

Se filmen som forklarer de nye fartsgrensene til sjøs

For å se denne videoen, må du gi ditt samtykke øverst på denne siden.Videokanal

Nøkkelord

Kontakter

Sven Martin Tønnessen, direktør for transport, havn og farlei i Kystverket
E-post: sven.martin.tonnessen@kystverket.no
Tlf: 90665615

Lill Haugen, kommunikasjonsrådgiver Kystverket
lill.haugen@kystverket.no
Tlf: 47505060

Bilder

Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike. Her er Kystverkets tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen. Foto: Espen Wilhelmsen / Kystverket
Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike. Her er Kystverkets tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen. Foto: Espen Wilhelmsen / Kystverket
Last ned bilde
Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike. Her er Kystverkets tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen. Foto: Leif Andersen / Kystverket
Kjører du fritidsfartøy eller næringsfartøy? Fartsgrensene kan være ulike. Her er Kystverkets tips for å finne riktig fartsgrense på sjøen. Foto: Leif Andersen / Kystverket
Last ned bilde

Lenker

Om Kystverket

Kystverket
Kystverket
Sorenskriver Bulls gate 3
6002 Ålesund

07847http://www.kystverket.no

Kystverket er ein nasjonal etat for kystforvalting, sjøsikkerheit og beredskap mot akutt forureining. Kystverket arbeider aktivt for ein effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta transportnæringas behov for framkome og effektive hamner. Kystverket driv førebyggande arbeid og reduserer skadeeffektane ved akutt forureining, og medverkar til ein bærekraftig utvikling av kystsona. Kystverket ligg under Nærings- og fiskeridepartementet.

Følg pressemeldinger fra Kystverket

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kystverket på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Kystverket

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom