Avinor

Slik blir sommeren på Avinors lufthavner – gode tips og råd til reisende

Del

Sommeren på Avinors lufthavner blir annerledes enn det passasjerene er vant til fra tiden før pandemien. Spesielt gjelder det for de som skal reise til og fra utlandet.

På grunn av myndighetenes strenge innreiserestriksjoner og generelle smittevernskrav er det behov for økt dokumentkontroll, utvidet grensekontroll, testing og krav om avstand. For utlandsreisende forventes det derfor køer og tidvis lange ventetider i tiden fremover.

Situasjonen blir utfordrende frem til noen av restriksjonene eventuelt endres, eller at kontrollene kan automatiseres. Avinor ber derfor om at reisende forbereder seg godt.

Tips til de som reiser til utlandet:

 • Still forberedt og ha dokumentasjon klar i god tid før du kommer til skranken.
 • Sjekk hvilke krav som gjelder for deg, og hvilken dokumentasjon du må ha med deg. NB! Sjekk også kravene til land du mellomlander i.
 • De fleste som skal til utlandet må sjekke inn ved en bemannet skranke på grunn av dokumentkontroll. Noen flyselskap har løsninger som gjør at du kan registrere dokumentasjonen din digitalt. Følg informasjonen fra flyselskapet ditt.
 • Møt opp i god tid

Tips til reisende som ankommer Norge:

 • Fyll ut reiseregistreringsskjema før du ankommer Norge: https://reg.entrynorway.no/
 • Vaksinert? Logg inn på Helsenorge.no og/eller ha koronasertifikat/QR-kode klar før du kommer til grensekontrollen.
 • Ha all nødvendig dokumentasjon klar for kontroll.
 • Følg skilting og anvisning fra ansatte på flyplassen.
 • Køer og ventetid må påregnes.
 • Vis hensyn og bruk munnbind.
 • Smør deg med litt ekstra tålmodighet

Avinor jobber tett sammen med politi, helse og andre aktører for å gi de reisende en så god og trygg opplevelse som mulig i de arealene vi har.

Innenriks
For de som skal reise innenriks i Norge forventer Avinor en mer normal situasjon. Innenlandsreisende trenger ikke vise frem noen spesiell dokumentasjon og kan bruke selvbetjente innsjekkingsautomater som vanlig. De som skal fly innenlands må likevel være forberedt på at det kan oppstå noe køer også her, spesielt på grunn av avstandskravene som gjør at de reisende må spre seg ut over et større areal enn vanlig.

Servicetilbud på lufthavnene
Det er hyggelig å kunne ønske velkommen tilbake til våre flyplasser. Avinor ønsker å gi de reisende et godt servicetilbud og vi har gjenåpnet en rekke butikker og serveringssteder. Reisende finner informasjon om hvilke servicetilbud som er tilgjengelig på avinor.no.

Fortsatt viktig med smittevern
De generelle rådene om å holde avstand og holde deg hjemme hvis du er syk gjelder også når du skal ut og reise fra Avinors lufthavner. Avinor har ansatte som hjelper til med å kunne holde avstand, men den enkelte er selv er ansvarlig for å følge myndighetenes råd og ta hensyn til andre. Vi oppfordrer til bruk av munnbind.

Vi har samlet en rekke spørsmål og svar på denne siden slik at du kan holde deg oppdatert på hva som er viktig å tenke på når du skal ut og reise i sommer. God tur og velkommen tilbake!

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

Intensjonskunngjøring – tildeling av areal for pilottesting av deicing ved Oslo lufthavn8.10.2021 11:21:16 CEST | Aktuelt

«Avinor har til hensikt å inngå kontrakt med MSG Aviation AS («MSG») om utleie av et areal vest av dagens deice plattform Bravo Nord på Oslo lufthavn Gardermoen («OSL»). MSG skal benytte arealet til å etablere et pilotanlegg for avising, flyvask, motorvask og inspeksjon av fly på OSL. Pilotanlegget skal teste ny teknologi og fremgangsmåte for gjennomføring av avising og de andre tre tjenestene, og skiller seg fra tradisjonelle avisingsmetoder som i dag benyttes ved OSL og andre lufthavner. MSGs formål med pilotanlegget er å teste tekniske, operative og kommersielle forhold knyttet til etablering og drift av slikt anlegg under realistiske driftsforhold ved en større lufthavn. MSG vil som del av piloten tilby flyselskap og handlere tilgang til avisingsvæske og bruk av anlegget for avvising mot vederlag som del av den kommersielle utprøvingen av konseptet. Avtalen vil gi MSG adgang til å benytte arealet på OSL for en periode på tre år regnet fra byggestart for prosjektet, hvoretter avtale

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom