Norges Jeger- og FiskerforbundNorges Jeger- og Fiskerforbund

Slik blir høstens rypejakt

Del

Det går mot et godt rypeår i enkelte fjellområder i Sør-Norge, men som vanlig er det stor variasjon. RypeRapporten gir deg de første takseringsresultatene fra fjellstyreområdene.

Rypejakt er høstens høydepunkt for mange jegere. Foto: Sarah Synnevåg
Rypejakt er høstens høydepunkt for mange jegere. Foto: Sarah Synnevåg

Det har nå kommet inn en god del takseringsresultat fra fjellstyrene opplyser Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband, som hver høst utarbeider RypeRapporten.
-Høsten ser slett ikke verst ut for de som vil jakte på statsallmenningene, oppsummerer han. Unntaket er Vestland der det ser heller dårlig ut. Alle takseringsresultatene er ennå ikke klare, men nedenfor følger en rask oversikt over det vi har fått inn så langt. Mer detaljerte takseringsresultat vil publiseres på www.fjellstyrene.no.

Viken:
Hos Øvre Numedal fjellstyre har man i år veldig bra med fugl, 52,6 fugl pr km2. Produksjonen har vært 4,4 kyllinger pr par. Dette er faktisk det beste takseringsresultatet som man har hatt siden takseringene startet.

Trøndelag:
På Fosen viser takseringene hos Åfjord fjellstyre den største tettheten siden oppstart av taksering i 2007. I noen områder er det store kull, i andre områder er det tett mellom rypene, men noe mindre kull. Snitt på produksjon i år er 2,8 kyllinger per høne, det betyr noen høner uten kyllinger, noen med en kylling, men også flere som har over 10 kyllinger.

Resultatene hos Selbu fjellstyre viser middels bestand og en produksjon av kyllinger på 3,6 per km2.

Takseringsresultatene fra Fjellstyrene i Stjørdal viser en økning både i produksjon og tetthet i forhold til 2019. Produksjonen på 4 kyllinger per høne er over snittet for de siste 12 årene.

Osen fjellstyre viser til positive resultater sammenlignet med foregående år. Inntrykket etter årets taksering er at det er flere kyllinger pr par, og noe større tetthet av fugl i fjellet. 

Hos Røyrvik fjellstyre viser resultatene fra takseringen en oppgang på tetthet, voksentetthet og produksjon sammenlignet med fjoråret. 

Årets taksering i Snåsa viser en liten oppgang fra i fjor, og det ser ut til å være relativt bra med fugl i områdene. 

Hos Ålen og Haltdalen fjellstyre forteller de at resultatene fra takseringene viser at vi står foran et ganske godt rypeår. Terrenget var jevnere besatt enn i fjor, og andelen voksenfugl av totaloppdagelsen ligger under det som vi betrakter som et godt år med hensyn til produksjon, det vil si at andelen av kylling var høyere enn normalt. 

I Namsskogan ser den gjennomsnittlige tettheten av fugl grei ut, men hekkesuksessen har flere steder vært dårligere enn forventet. Det er store forskjeller på både kullstørrelse og kyllingstørrelse, og det er som vanlig store forskjeller mellom terrengene. 

Innlandet:
Resultatene fra Sollia viser en kyllingproduksjon med 2,9 kylling i snitt per par voksen fugl. Total tetthet av rype er beregnet til 10,6 rype per km2.

Dovre fjellstyre melder om samme kyllingproduksjon som i 2019 og noe lavere voksenfugl-tetthet.

Takseringen hos Engerdal fjellstyre viser en liten oppgang i både tetthet og produksjon fra i fjor, som var et bunnår. Tettheten for skogsfugl er riktignok ikke økende, men produksjonen har økt. Det ser også ut til at det er til dels store variasjoner i området.

Rypebestanden hos Kvikne fjellstyre er stabil og man ser endog en liten oppgang i deler av statsallmenningen sammenlignet med tallene for 2019. Kyllingproduksjonen ligger på et middels nivå, mens total tetthet er god, som i 2019.

I Ringebu ser fjellstyret at årets estimerte rypebestand er bedre enn de foregående 5 årene! Gjennomsnittet for de tre jaktfeltene våre viser en tetthet på 20 ryper pr km2 og en kyllingproduksjon på 4 kyllinger pr. par. 

I Øystre Slidre statsallmenning er det registrert en liten økning i fra i fjor i både kyllingproduksjon, tetthet av voksen fugl og tettheten totalt. 

Takseringen i Vestre Slidre ser ut til å være innenfor et normal år. Det er godt med stamfugl, og en forholdsvis god kyllingproduksjon. Det ligger an til en forbedring fra 2019, men ikke et toppår.

I Fron statsalmenning er det litt under middels god tetthet og kyllingproduksjonen er grei, men ikke noe mer enn det. Det kan jaktes, men da med litt begrensninger på uttak.

Vestland:
I Eidfjord blir det ikke rypejakt i år, melder fjellstyret. Resultat av årets taksering er klare og viser 10,4 rype/kvkm og en kyllingproduksjon på 2,4 kyllinger per høne. Kravet fjellstyret har satt for å åpne for jakt er minst 8 rype/kvkm og en kyllingproduksjon på 3 kyllinger per høne. 

Hønsefuglportalen - et viktig verktøy

I august hvert år takseres det ved hjelp av stående fuglehunder ryper og skogsfugl langs forhåndsdefinerte takseringslinjer over hele landet. I Hønsefuglportalen registreres og lagres det aller meste av dataene fra disse takseringene. Portalen eies og driftes av Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

- Takseringene gir et kunnskapsgrunnlag for hvordan rypa kan forvaltes under jakta, for eksempel ved å utstede kvoter for maksimalt uttak per jeger. Det er etterhvert blitt vanlig for jegerne å forholde seg til dags- eller sesongkvoter. Slik sikrer den ansvarlige rettighetshaveren at uttaket ikke overskrider fuglebestandenes bæreevne, og jegeren kan jakte i visshet om at han eller hun ikke utgjør noen trussel for bestanden, sier Eldar Berli, generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund.  

- Samarbeidet mellom landets største tilbydere av rypejakt og jegerne gjennom Hønsefuglportalen er et eksempel til etterfølgelse. Norsk viltforvaltning er et treparts samarbeid der myndigheter, rettighetshavere og jegere alle bidrar til en kunnskapsbasert viltforvaltning til alles beste, avslutter Berli. 

Hva med resten av fjell-Norge?
Både Statskog og Finnmarkseiendommen (Fefo) slipper ut sine takseringsresultater med det aller første. Først da får vi et helhetlig bilde av utsiktene for årets rypejaktsesong. Fefo dekker gamle Finnmark fylke, mens Statskog har betydelige fjellarealer i Nordland og Troms, samt en del fjell- og skogsområder i Sør-Norge.   

Behov for ytterligere kommentarer eller mer info, kontakt Torgeir Lande i Norges Fjellstyresamband på  tlf 415 26 722, torgeir.lande@fjellstyrene.no 

Bilder

Rypejakt er høstens høydepunkt for mange jegere. Foto: Sarah Synnevåg
Rypejakt er høstens høydepunkt for mange jegere. Foto: Sarah Synnevåg
Last ned bilde
Eldar Berli, generalsekretær i NJFF
Eldar Berli, generalsekretær i NJFF
Last ned bilde
Torgeir Lande, Norges Fjellstyresamband
Torgeir Lande, Norges Fjellstyresamband
Last ned bilde
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Rettelse: Det er i kveld Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) inviterer til 150års-feiring i Oslo!20.10.2021 09:25:21 CEST | Presseinvitasjon

Vi kom i skade for å skrive feil dato (men riktig dag!) i gårsdagens utsendte invitasjon. Det er i kveld, onsdag 20. oktober, at det er jubileumsarrangement på Frognerseteren Friluftssenter i Oslo. For NJFF er det mer naturlig å feire 150 år ute i det fri, enn innendørs med bankett og stive snipper. Over 300 inviterte gjester skal få oppleve fantastisk musikk ved ISÁK, få smake på nydelige vilt- og fiskeretter fra landets beste kokker, og i tillegg er det gaver, bål og andre overraskelser som vil gjøre denne høstkvelden magisk og uforglemmelig.

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) fyller 150 år og inviterer til stor utebursdag på Frognerseteren19.10.2021 11:55:05 CEST | Presseinvitasjon

Onsdag 18. oktober er det jubileumsarrangement på Frognerseteren Friluftssenter i Oslo. For NJFF er det mer naturlig å feire 150 år ute i det fri, enn innendørs med bankett og stive snipper. Over 300 inviterte gjester skal få oppleve fantastisk musikk ved ISÁK, få smake på nydelige vilt- og fiskeretter fra landets beste kokker, og i tillegg er det gaver, bål og andre overraskelser som vil gjøre denne høstkvelden magisk og uforglemmelig.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom