Statskog SF

Slik blir høstens fuglejakt hos Statskog

Del

Med få unntak blir Statskogs jaktområder åpne for rype- og skogsfugljakt denne høsten.

Lirype Foto: Kjartan Trana
Lirype Foto: Kjartan Trana

Det er konklusjonen etter at statsforetaket har analysert de ferske takstresultatene.

Se nyheten Positiv utvikling for rype og skogsfugl fra 26.08.2022

Tre områder unntas for rypejakt denne sesongen: Senja, Kongsvoll og Rendalen. I alle de andre fuglejaktområdene åpner Statskog for jakt på rype og skogsfugl, men regulerer samtidig jakttrykket

Tilpasset jakt i det enkelte område

- Vi tilpasser hvor mye det blir jaktet i det enkelte jaktterreng. Noen steder blir tilnærmet uten begrensninger, mens i andre områder tilsier tellingene våre at vi skal være mer forsiktige, sier fagsjef i Statskog, Jo Inge Breisjøberget.

Maksfangst i hele landet

Statskog regulerer med antallsbegrensning, ikke med kvoter. Justering av antall jaktdager i terrenget gir en sikrere styring av jakttrykket.

Likevel har Statskog en regel om maksfangst på 4 ryper og 2 skogsfugl, som gjelder på alle Statskogs jaktområder.

- En så høy grense begrenser knapt noens jaktutøvelse, men det er likevel en ekstra sikkerhet mot for høy avskyting i enkeltområder. Det handler også om å beholde en allmenn aksept for rype- og skogsfugljakt, sier Breisjøberget.

For lav reproduksjon tre steder

De tre områdene som stenges, har for lav kyllingproduksjon til å tillate jakt og samtidig opprettholde en bestand i balanse.

For Senja varierer tallene i taksområdet, men Statskogs arealer viser isolert sett en for svak reproduksjon. Også på Kongsvoll og Rendalen er kyllingproduksjonen for lav.

Her finner du informasjon om hvordan Statskog forvalter rype (statskog.no) 

Forvaltningsmodellen er relativt lik for skogsfugl.

Her finner du en oversikt over Statskogs reguleringer av rype- og skogsfugljakt høsten 2022 (statskog.no)

Nøkkelord

Kontakter

Jo Inge BreisjøbergetFagsjef jakt og fiske

90 75 21 14 / 742 31 000

jib@statskog.no

Bilder

Lirype Foto: Kjartan Trana
Lirype Foto: Kjartan Trana
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.