ABB

Slik bidrar ABB i Norge til FNs bærekraftsmål

Del

Selskapet tallfester bidrag til blant annet grønt skifte.

ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder.
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder.

FNs 17 bærekraftsmål1 er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. ABB har lansert nettsider2 som viser hvordan selskapets løsninger og tjenester gir økt bærekraft innen områder som samferdsel, byer og samfunn, fornybar energi og akvakultur.

- Vi i ABB er veldig stolte over våre bidrag til FNs bærekraftsmål, sier Per Erik Holsten, administrerende direktør for ABB i Norge. - Digitalisering, som automatisering, beslutningsstøtte og kunstig intelligens, elektrifisering, fornybar energi, energieffektivisering og samhandling er vitalt for å nå mål som nummer 11, bærekraftige byer og samfunn, og nummer 13, stoppe klimaendringene.

Essensiell elektrifisering

Transport står for nærmere en tredel av norsk klimagassutslipp, med veitrafikk som største kilde. ABB er markedsleder på hurtig- og lynlading av elbiler. Årlig leverer selskapets elbiladere rundt 15 GWh til elbiler i Norge. Det tilsvarer utslippskutt på nærmere 12 000 tonn CO2 eller å fjerne 6000 fossilbiler fra trafikken.

I løpet av 2020 vil mer enn 150 norske elbusser lades med ABB-utstyr. Utslippskuttet fra disse elbussene tilsvarer omlag 4500 biler3.

Fra våren 2020 lader selskapets lynladere også landets første elektriske lastebiler, i drift i hovedstadsområdet4.

Renere til sjøs

ABB har bidratt med utstyr til elektrifisering av Norges største bilfrie passasjersamband, Nesoddbåtene, som har kuttet utslipp tilsvarende 3000 biler5.

Til landstrøm i norske havner for ferger og forsyningsskip bidrar selskapet med løsninger som kutter utslipp i størrelsesorden 15 000 bilekvivalenter.

Offshore-industrien står for en firedel av norske CO2-utslipp. ABB har vært en pioner på kraft-fra-land til bransjen. Den nyeste leveransen, til Johan Sverdrup fase 1, kutter utslipp tilsvarende 70 000 biler6 mens tidligere elektrifisering av norsk sokkel kutter rundt 1,2 millioner tonn CO2.

Totalt kutter ABB-teknologi omlag 1,5 millioner tonn CO2 i Norge årlig. Det utgjør nærmere 3 prosent av totalt utslipp på 52 tonn7.

Kutter energiforbruket

Reduksjon i energiforbruk er også sentralt for grønt skifte. Gjennom EU-prosjektet Positive City Exhange demonstrerer ABB energipositive bydeler i Trondheim8. Smart teknologi sørger for at utvalgte bydeler i byen har et overskudd av energi gjennom året.

Ved Nesbru bo- og omsorgssener i Asker er selskapets teknologi sentral for at bygget på 9000 kvadratmeter kategoriseres som passivhus9, med rundt halvparten av energiforbruket sammenlignet med et konvensjonelt bygg.

Pumper bruker 10 prosent av verdens elektriske energi. Hastighetsregulering kan kutte mellom 10 og 90 prosent av energiforbruket, i snitt typisk 40 prosent, noe et eksempel fra et hotell i Madrid viser10.

Fornybar fokus

Vi runder av eksemplene med ny, fornybar energi. ABBs avdeling i Skien utvikler, produser og eksporterer koblingsanlegg for vindkraft. Hver femte vindturbin11 i verden har et slikt anlegg.

Og i Skien har ABB levert et komplett solkraftverk med batterilagring til Skagerak Energilab12, med solcelleanlegg på nærmere 6000 kvadratmeter på taket på Odd Ballklubbs Skagerak Arena. Kraftverket produserer strøm til 30 boliger. Men vel så viktig er bidraget til utformingen av morgendagens avanserte og fleksible strømnett.

Fotnoter

1 https://www.fn.no/Om-FN/FNs-baerekraftsmaal

https://new.abb.com/no/om-oss/baerekraftig-utvikling/baerekraftsmal

3 Basert på basisberegninger fra AtB i Trøndelags elbussdrift

https://new.abb.com/news/no/detail/61969/abb-og-asko-samarbeider-om-elektrifisering-av-lastebilflate

5 http://www.mynewsdesk.com/no/ruter/pressreleases/foerste-elektriske-nesoddbaat-paa-plass-i-oslo-2913910

6 https://new.abb.com/news/no/detail/63383/milepael-for-landstrom-til-johan-sverdrup-sparer-utslipp-tilsvarende-70-000-biler

7 https://www.ssb.no/klimagassn

8 https://new.abb.com/news/no/detail/51316/abb-demonstrerer-banebrytende-plussbylosninger-i-trondheim

9 https://new.abb.com/news/no/detail/35709/abb-styringsteknologi-gjor-omsorgssenter-selvkjorende-med-lavt-energiforbruk-og-hoy-sikkerhet

10 https://new.abb.com/news/detail/15684/abb-technology-cuts-energy-usage-of-intercontinental-hotel-madrid-by-40-percent

11 https://new.abb.com/news/no/detail/48767/gronn-teknologi-og-eksportsuksess-for-abb-i-skien

12 https://new.abb.com/news/no/detail/25909/abb-teknologi-driver-odds-skagerak-arena

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder.
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder.
Last ned bilde
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke området.
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke området.
Last ned bilde
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder.
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder.
Last ned bilde
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder, blant annet med hurtiglading av elbil, elbuss, el-lastebil etc.
ABB bidrar til FNs bærekraftsmål på en rekke områder, blant annet med hurtiglading av elbil, elbuss, el-lastebil etc.
Last ned bilde
Last ned bilde

Om ABB

ABB
ABB
Snarøyveien 30
Fornebu

22 87 20 00http://www.abb.no

ABB (ABBN: SIX Swiss Ex) er en teknologileder som driver den digitale endringen av industrier. Med over 130 års innovasjonshistorie har ABB fire kundefokuserte, globalt ledende virksomheter: Electrification, Industrial Automation, Motion samt Robotics & Discrete Automation som støttes av den digitale plattformen ABB AbilityTM. ABBs virksomhet Power Grids vil overdras til Hitachi i 2020. ABB er tilstede i over 100 land med rundt 144 000 ansatte.

Følg saker fra ABB

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ABB på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra ABB

ABB fullfører salget av Power Grids til Hitachi2.7.2020 09:00:00 CESTPressemelding

– Hitachi ABB Power Grids joint venture-selskap starter driften – ABBs portefølje fokuserer på industrikunder – Nettolikviditeten tilbakeføres til aksjonærene som planlagt ABB har nådd en betydelig milepæl i selskapets omstilling mot et desentralisert, globalt teknologiselskap, med salget av 80,1 prosent av Power Grids-virksomheten til Hitachi, som planlagt. Salget gjør at ABB kan fokusere på viktige markedstrender og kundebehov som elektrifisering av transport og industri, automatisert produksjon, digitale løsninger og økt, bærekraftig produktivitet. - Dagens kunngjøring markerer et viktig vendepunkt i ABBs historie. Siden kunngjøringen av vår intensjon om å selge Power Grids til Hitachi, har ABB gjort betydelige fremskritt med å bli en mer kundefokusert og forenklet organisasjon. Vi tror Hitachi er den beste eieren av Power Grids og dets neste utviklingsstadium, som bygger på et solid fundament som er oppnådd under ABBs tidligere eierskap, sier Peter Voser, styreleder i ABB. - ABB fo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom