Partiet De Kristne

Slå ring rundt Stortinget

Del

Vi ønsker å slå ring rundt Stortinget for våre barn og familier. Det biologiske prinsippet er brutt med dagens barneverns politikk og vi ser ikke endringer i dagens samfunn selv med 11 dommer mot Norge fra Menneskerettsdomstolen i Strasbourg. Høyesterett slår fast brudd på EMK artikler i 2020, selv om de har vært med på å avvise disse sakene i Høyesterett tidligere. Rundskriv til dagens barnevernskontorer endrer ikke holdninger eller retning for å etterleve menneskerettighetene i Norge.

Slå ring rundt Stortinget

PDK vil markere etviktig politisk budskap til våre politikere og til valgkampen. Det finnes titusenvis av barn og familier som er sterkt berørt av svikt i dagens system

 Dagens system med barnevern, familievern, domstolene og advokater svikter våre familier og det biologiske bånd uten å vise omsorg for hvordan disse barn og familier skal vokse opp i dagens samfunn. Det fårstore konsekvenser å overse barn og deres rettighetertil et liv som skal være styrket gjennom innlemmelse av barnekonvensjonen og Den Europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMK).

Barn og foreldre som opplever samlivsbrudd mister sine rettigheter til en rettferdig rettergang og prosess i det offentlige. Det er en stor svikt blant etatene som gir våre barn dårlige oppvekstvilkår, foreldre som må kjempe en kamp for eksistens i dagens samfunn. At barn mister foreldre, og foreldre får en ødelagt økonomi bare for å forsvare sine rettigheter, er ikke bra for dagens samfunn og får store konsekvenser for det videre liv.

Vi må stå bak rettighetene til våre barn og rettighetene de skulle ha hatt sammen med retten til det biologiske båndet

Appellholdere i rekkefølge:

Marita Moltu                          PDK

Tonje Omdahl     

Rune Fardal                                          

Marius Reikerås   

Kjetil Thue                     

Fredrik Rønnevig                                         

Roy Magne Kanestrøm          PDK

Vi slår ring rundt stortinget etter appellene for en markering for våre barn og markerer det med oransje. T-skjorter vil selges for å få en synlig markering. Professor Mads Andenæs og Professor Marianne Skånland er invitert.

Vi har invitert til debatt etter appell:

Barne- og familieminster Kjell Ingolf Ropstad

Barneombudet Inga Bejer Engh

Direktør ved NIM Adele Mestad takket høflig nei og kunne dessverre ikke delta her på dette arrangementet. Hun ønsket oss lykke til.

ALLE SOM ØNSKER Å VISE SIN STØTTE TIL AT BARNS RETTIGHETER I NORGE MÅ STYRKES ER VELKOMNE TIL Å STILLE SKULDER VED SKULDER SAMMEN MED OSS – FOR BARNA!

Kontaktperson PDK:

Roy Magne Kanestrøm

Nøkkelord

Om Partiet De Kristne

Partiet De Kristne
Partiet De Kristne
Postboks 260
4802 Arendal

459 08 400https://dekristne.no/

Partiet De Kristne er et landsdekkende, politisk parti som også i framtiden vil bygge samfunnet på friheten og tryggheten i den kristne tro og lære.

Følg pressemeldinger fra Partiet De Kristne

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Partiet De Kristne på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Partiet De Kristne

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom