Norges Jeger- og Fiskerforbund

Slå ring om torsken

Del

Bestanden av kysttorsk i Oslofjorden og Skagerrak er nå så svak at fiskerimyndighetene foreslår fredning av torsken fra svenskegrensen til Aust-Agder. Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) applauderer torskefredningen, det er på høy tid at det tas et grep for å ta vare på nasjonalfisken vår.

Torsken er selve bunnplanken i våre fisketradisjoner. Foto Istock
Torsken er selve bunnplanken i våre fisketradisjoner. Foto Istock

Torsken er bunnplanken i våre rike fisketradisjoner i sjøen. Torsken har i alle år vært en verdifull ressurs som har lagt grunnlaget for bosetningen langs kysten fra Hvaler til Nordkapp. I tillegg til yrkesfisket etter torsk har vi også lange tradisjoner for et fritidsfiske til eget hushold. Havets ressurser er vårt felles eie, og retten til å fiske i sjøen er en allemannsrett i Norge. Fritidsfiske er en viktig og stor del av vår friluftstradisjon.

Noen har tatt for mye tran
Fiskeridirektoratet har altså fremmet et forslag om vern av torsken i et stort område.
Bra! Men i sin iver har de også foreslått å båndlegge 14 områder mot alt fritidsfiske en tredjedel av året. (I perioden 1. januar til 30. april). Blant annet stenges indre Oslofjord innenfor Drøbak mot alt fiske etter saltvannsfisk, likedan hele Hvalerskjærgården, Kragerøfjorden og flere andre områder. Hensikten er god, man ønsker å verne torskens viktigste gyteområder. Dessverre får det dramatiske konsekvenser for det fritidsfisket som foregår på andre arter enn torsk. Med ett pennestrøk forbyr man alt isfiske som skjer i fjordene, ja alt fritidsfiske etter andre arter enn torsk. Det er rett og slett for drøyt!

Spille på lag, ikke arbeide mot
Man kunne enkelt fått med seg de mange tusen fritidsfiskerne i å slå ring om torsken gjennom å verne den, men ikke ved å legge bånd på annet fritidsfiske. Freding av en art i trøbbel er forståelig og vil bli etterlevd av de som har et hjerte for fisken. Et generelt forbud som fordriver fiskerne fra å bruke Norges viktigste friluftsområde er uforståelig. Det er streket opp linjer på et kart åpenbart uten nødvendig lokalkunnskap og uten forståelse for hvilke utbredte aktiviteter de forbyr og konsekvensene av dette. Urimeligheten i direktoratets forslag ligger etter vår mening i diskrimineringen av alt det andre fritidsfisket som kan gjennomføres uten å beskatte torsk. Man har alle muligheter for å spille på lag i denne saken. Dessverre legges det nå opp til en unødvendig konflikt og til et regelverk som aldri kommer til å fungere i den virkelige verden.

Alternativt forslag
NJFF foreslår et kompromiss som enkelt og greit forklart er slik:
Vi verner torsken mot alt fiske fra svenskegrensen til grensen mellom Telemark og Aust-Agder, hele året. I tillegg forbys alt fiske i de klart definerte gyteområdene for torsk som er beskrevet i høringsdokumentet. Her kan man bokstavelig talt slå en ring rundt de aktuelle områdene, men ikke trekke streker på tvers av kartet som båndlegger urimelig store områder. Følges dette opp med midler til god informasjon rettet mot fiskerne, gjerne på ulike språk, så vil vi effektivt verne torsken i en vanskelig situasjon, uten å ramme annet fritidsfiske unødvendig.

Vi i NJFF lover å bidra med alt det vi kan for å spre informasjon og sette et positivt fokus på de tiltak som tas for å redde vår viktigste fiskeart i sør.

Knut Arne Gjems, leder NJFF
Bjarte Erstad, leder NJFFs sportsfiskerutvalg

Kontakter

Bilder

Torsken er selve bunnplanken i våre fisketradisjoner. Foto Istock
Torsken er selve bunnplanken i våre fisketradisjoner. Foto Istock
Last ned bilde
Fritidsfiske har lange tradisjoner og inngår som en viktig del av vårt friluftsliv. Foto NJFF
Fritidsfiske har lange tradisjoner og inngår som en viktig del av vårt friluftsliv. Foto NJFF
Last ned bilde
Bjarte Erstad
Bjarte Erstad
Last ned bilde
Knut ArneGjems
Knut ArneGjems
Last ned bilde

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er landets eneste riksdekkende interesseorganisasjon for både jegere og sportsfiskere, og et av de viktigste miljøene for formidling av kunnskap om jakt og fiske i Norge. 

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom