Den norske kirke

Skuffet over utfall i Høyesterett

Del

– Vi er svært skuffet over at Høyesterett ikke anerkjenner det afghanske ekteparets konvertering som reell, sier Olav Fykse Tveit.

Høyesterett avgjorde fredag at et ektepar fra Afghanistan ikke har krav på status som flyktninger på grunnlag av anført konvertering fra islam til kristendommen etter at de kom til Norge. – Vi håpet at de skulle bli trodd og at saken skulle få et annet utfall, sier preses i Den norske kirke Olav Fykse Tveit

Høyesterett slo i sin dom fast at i konvertittsaker står uttalelser fra prester i Den norske kirke og «andre med religionsfaglig kompetanse» i en særstilling og at disse må tillegges betydelig vekt. Høyesterett skriver: «Gjennom den religionsfaglige kompetansen prestene besitter, og den erfaring de har med mennesker som gjennomgår religiøse forandringer, er det klart at slike vitneprov vil kunne kaste lys over saken.»

– Til tross for utfallet er det viktig for Den norske kirke at Høyesterett ettertrykkelig setter til side lagmannsrettsdommens uttalelser om manglende troverdighet fra prester i konvertittsaker. Det bekrefter vår holdning, som er at våre prester er i stand til å vurdere konverteringer nøkternt. De har både utdanning og erfaring som gjør dem godt rustet til å vurdere enkeltmenneskers krevende trosprosesser og deres bekjennelse til kristen tro.

Høyesterett delte seg 3-2, og Fykse Tveit tror det er et uttrykk for at konvertittsaker er vanskelige for rettsvesenet å vurdere. Den norske kirke har over mange år vært engasjert i de problemstillingene konvertering til kristendommen reiser.

– Når ekteparet i denne saken likevel ikke blir trodd på sin konvertering, selv om prestenes vitneforklaring om dette regnes som troverdig, er det svært skuffende, avslutter preses Olav Fykse Tveit.

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg pressemeldinger fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Den norske kirke