Norges Jeger- og Fiskerforbund

Skuffelse og frustrasjon blant jegerne i ulvesonen

Del

- Nå er det mye frustrasjon og skuffelse blant ulvejegerne i ulvesonen, sier Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund. Dette uttaler han etter Ola Elvestuens avgjørelse om kun å ta ut en av de tre flokkene som rovviltnemndene hadde vedtatt å ta ut.

Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund

Klima- og miljødepartementet har behandlet rovviltnemndenes vedtak om å felle tre ulveflokker innenfor ulvesonen. Departementet stadfester vedtaket om lisensfelling av Letjennareviret. Vedtaket om lisensfelling av ulvene i Mangenreviret eller Rømskogreviret godkjennes ikke. 

NJFF er oppgitt
- Vi er klar over de forpliktelsene vi har i forhold til naturmangfoldlovens § 18 b og c, der det er krav til dokumentasjon for betydelig ulempe ved skade på husdyr og jakthunder, eller behov for å ivareta allmenne helse- og sikkerhetshensyn eller andre offentlige interesser av vesentlig betydning, sier Gjems.

- Det er allikevel vanskelig å forstå at Stortingets vedtak om bestandsmål ikke kan etterleves i praksis. I dag er vi langt over bestandsmålet på 4-6 familiegrupper, men allikevel tillates det ikke uttak av tre familiegrupper som rovviltnemndene foreslår. Det planlagte uttaket vil heller ikke true bestandenes overlevelse.

- NJFF mener at departementets vurdering av bruken av § 18 b og c er for streng. Det medfører et unødvendig stort gap mellom det som nå kan tas ut av ulv sett opp mot Stortingets klare intensjon om å holde et lavere nivå på antall norske familiegrupper med ulv. Det er ikke bra at et av Stortingets vedtak oppleves å bli «nullet ut» slik vi ser nå, sier Gjems.

Skuffede og frustrerte jegere
Som de seneste årene kommer vedtaket om felling innenfor sonen i absolutt siste øyeblikk, like før jakta skal starte 1. januar.

- Mye av høsten har gått med til planlegging av lisensfellingene. Det ligger veldig mange timer bak til møtevirksomhet, avtaleinngåelser, trening og annet planleggingsarbeid. I tillegg er det gjort innkjøp av nødvendig utstyr. Å få svar så tett opp mot jaktstart vitner om liten respekt for jegerne som er gitt den utøvende rollen i forvaltningen av ulv, sier Gjems.

- Jegerne er frustrerte og forbannet, og med rette. Departementet utviser det vi på godt norsk kaller dårlig folkeskikk. Ord som involvering og gjensidig respekt flagges høyt i møter og dokumenter, men når vi kommer til realitetene så avspises vi med urimelig korte frister og manglende dialog. Det er både uakseptabelt og konfliktskapende.

- NJFF vil følge opp saken politisk for å forsøke å redusere gapet mellom det bestandsmålet Stortinget har satt og realitetene i ulveforvaltningen slik de nå framstår, avslutter lederen i NJFF.

For ytterligere kommentarer, kontakt Knut Arne Gjems på tlf. 918 77 874

Bilder

Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Knut Arne Gjems, leder i Norges Jeger- og Fiskerforbund
Last ned bilde

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom