Skolelederforbundet om ny rapport: - Mange av rektors tidstyver er ikke nevnt

Del

Dagens nye rapport om «tidstyver» i skolen viser at vi bare har begynt på kartleggingen av rektors byråkratiske byrde, fastslår Skolelederforbundet.

Den ferske rapporten om tidstyver i skolen, bestilt av KS og Kunnskapsdepartementet, berører slett ikke alt av byråkratiske oppgaver rektor er pålagt, fastslår Skolelederforbundet.

- Alle tidstyver som følger av dokumenteringskrav knyttet til eksempelvis bygg og anlegg, HMS, brann og beredskap og personaloppfølging får ikke plass i rapporten. Det sier noe om den totale mengden av krav til dokumentasjon og rapportering som havner på rektors bord. For å sikre elevene et godt læringsutbytte må skoleledere ha tid til å drive pedagogisk ledelse, sier forbundsleder Solveig Hvidsten Dahl i Skolelederforbundet.

Store behov for forenkling

Årsaken til at ikke alle tidstyvene er berørt i rapporten er at den kun tar for seg rapporterings- og dokumentasjonskrav som knytter seg til Opplæringsloven og elevenes rettigheter, og ikke øvrig lovverk og forskrifter. Rapporten avdekker store behov for forenkling av nasjonale og lokale rapporteringssystemer. Det foreslås blant annet forenkling av gjennomføringen av Elevundersøkelsen, reduksjon i krav om skriftlig underveisvurdering, en kritisk gjennomgang av nasjonale tilsyn, og samordning av IKT-systemer.

- Lovforståelse er viktig

- Forslagene om forenklinger er gode. Det er viktig at nasjonale og lokale myndigheter nå benytter denne kartleggingen til å gjennomføre reelle forenklende tiltak. Nasjonale myndigheter må også gjøre det lettere for skoleeier, skoleleder og lærer å vite hva som er «god nok» etterfølgelse av regelverket, sier Hvidsten Dahl.

Forbundslederen oppfordrer nå til en grundigere kartlegging av det samlede rapporteringstrykket på rektor, i tett dialog med ledere ute i sektoren.

- Skolelederforbundet har over lang tid påpekt viktigheten av en administrativ stab rundt rektor. Vi kan allerede fastslå at denne kartleggingen synliggjør behovet for at skolen må bli en mer effektiv organisasjon. Rektor skal ha det øverste ansvar, men kan ikke utføre alt, sier Solveig Hvidsten Dahl.  

Nøkkelord

Kontakter

Solveig Hvidsten Dahl
Forbundsleder i Skolelederforbundet,

Tlf: 915 42 839

Bilder

Lenker

Om Skolelederforbundet

Skolelederforbundet
Øvre Vollgate 11
0103 Oslo

http://www.skolelederforbundet.no
Skolelederforbundet er en fagorganisasjon for ledere i oppvekst- og opplæringssektoren.