Statskog SF

Skogplanting på rekordnivå

Del

Statskog fryktet at korona ville hemme planting av ny skog, men opptellingen viser rekordnivå.

Fra skogplanting i Hattfjelldal 2020 Foto: Steinar Johansen
Fra skogplanting i Hattfjelldal 2020 Foto: Steinar Johansen

Regjeringen gjennomførte våren 2020 flere tiltak for å sikre utenlandsk arbeidskraft. Dette ga umiddelbare resultater for Statskog. Opptellingen fra fjoråret viser at Statskog satte 2,2 millioner planter i jorda.

- Bidrar til å nå klimamål

Dette er på linje med rekordnivået i 2018.

- Bærekraftig drift av skogen er en del av løsningen for å nå nasjonale og internasjonale klimamål. Da er plantingen avgjørende, sier skogsjef i Statskog, Monica Sellæg Grindberg.

Stedstilpassede planter

Planting er hovedtiltaket etter hogst og skjer vanligvis om våren og høsten. Plantene er ett til to år idet de settes i jorda og er tilpasset stedet treet skal vokse opp. Plantene stammer fra norske planteskoler.

- Aktivt skogbruk gir bærekraftig verdiskapning i store deler av landet, og er et godt klimatiltak, sier Grindberg.

Miljøhensyn i driften

Statskog er landets største skogeier med om lag 4,6 millioner dekar produktiv skog. Verne- og miljøhensyn gjør at kun noe under halvparten av den produktive skogen drives. Hoveddelen av selskapets skogsdrift skjer i Sør-Norge, og er i tråd med kvalitets- og miljøkrav.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Fra skogplanting i Hattfjelldal 2020 Foto: Steinar Johansen
Fra skogplanting i Hattfjelldal 2020 Foto: Steinar Johansen
Last ned bilde

Lenker

Om Statskog SF

Statskog SF
Statskog SF
Søren R Thornæs vei 10
7800 Namsos

74 21 30 00http://www.statskog.no/

Statskog SF skal ivareta og utvikle verdier på fellesskapets grunn og er en garantist for allmennhetens tilgang til jakt, fiske og friluftsopplevelser i norsk natur.