Oslo Pride

Skeivt opprop for bredere granskning av 25.juni

Del
De siste månedene har det kommet frem at etterretnings- og sikkerhetstjenestene har sittet på betydelig mer konkret informasjon rundt terrorangrepet enn de tidligere har kommunisert. – Avsløringene vitner om en alvorlig systemsvikt i norsk kontraterrorarbeid overfor skeive. Grensen er nådd, og regjeringen må ta grep, sier leder i Oslo Pride Dan Bjørke.
Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke. Foto: Alex Benjamin Jørgensen / Oslo Pride
Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke. Foto: Alex Benjamin Jørgensen / Oslo Pride

I dag sender derfor de skeive organisasjonene og flere av de største pride-arrangørene i Norge et opprop til regjeringen med et krav til en uavhengig granskning av håndteringen av terrorangrepet 25.juni. Oppropet har bakgrunn i at organisasjonene opplever at den pågående evalueringen favner for snevert, mangler legitimitet, uavhengighet og forankring i relevante kompetansemiljøer, og at evalueringen baserer seg på uklare premisser. Ny informasjon viser også at EOS-myndighetene har sittet på betydelig mer konkret informasjon i forkant av angrepet enn det som har vært kjent tidligere. Dette anser de skeive organisasjonene som svært alvorlig.

– Regjeringen må sikre en uavhengig granskning som har et tilstrekkelig bredt mandat til å se på totalbildet før, under og etter terrorangrepet. Mandatet dekker blant annet ikke evaluering av EOS-myndighetenes samarbeid, ei heller samarbeid og samhandling med eksterne aktører før angrepet med unntak av helsemyndighetene. Hvis målet er å ta opp læringspunkter for å forhindre lignende angrep i fremtiden, favner mandatet alt for snevert. Alle i Norge skal være sikre på at sikkerhetsmyndighetene tar dem på alvor, uavhengig av ens identitet og bakgrunn, sier leder i Oslo Pride Dan Bjørke.

Organisasjonene bak oppropet opplever evalueringen som diktert av Politidirektoratet og Politiets Sikkerhetstjeneste. Utvalget som skal granske håndteringen må ha tilstrekkelig kompetanse og uavhengighet til å være kritisk til og til å kunne utfordre autonomien til lukkede kompetansemiljøer i EOS-myndighetene med monopol på kontraterrorisme. Dette krever en åpen og grundig prosess, ledet av Justis- og beredskapsdepartementet, som ikke synes å ha funnet sted. Skeive lurer på hvorfor, og opplever at terrorangrepet ikke ansees som alvorlig nok.

Ifølge politiets egen innbyggerundersøkelse fremgår det at to tredjedeler av skeive sier de har liten eller middels lav tillit til politiet. Leder i FRI Inge Alexander Gjestvang påpeker at denne tilliten har tapt seg ytterligere både som følge av evalueringsprosessen og senere tids avsløringer rundt EOS-myndighetene:

– Spørsmålet om legitimitet er særlig kritisk i alvorlige angrep som terroren 25. juni, som rammet en allerede utsatt befolkningsgruppe. Det er ikke bare vår tillit og vår sikkerhet, men årtier med rettighetskamp og Norges evne til å verne om demokratiske verdier og menneskerettigheter, som står på spill i dette evalueringsarbeidet. Det må myndighetene ta på alvor, sier Gjestvang.

---

Oppsummert reagerer organisasjonene bak oppropet på følgende rundt den pågående evalueringen:

 • Det har ikke vært en tilstrekkelig grundig og åpen prosess i sammensetning av mandat og utvalg.
 • Sammensetning av utvalg og mandat er gjort av politimyndighetene selv, ikke av Justis- og beredskapsdepartementet.
 • Det synes å mangle mye relevant kompetanse i utvalget, samt tilstrekkelig uavhengighet, til å utfordre autonomien i de lukkede kompetansemiljøene i EOS-myndighetene.
 • I følge mandatet, er det kun samhandling med eksterne aktører etter hendelsen som skal evalueres, foruten samhandling med helse. Dette utelukker helt avgjørende deler av håndteringsbildet fra evalueringen.
 • Skeive er henvist til en plass blant høringsinstansene, men blir ikke spurt om å gi innspill på håndteringsbildet av selve angrepet.
 • Høringsbrevet til skeive inneholder premiss om at politiets håndtering var god og etablerer et narrativ om 25. juni skeive ikke kjenner igjen fra det alvorlige terrorangrepet.

Følgende skeive organisasjoner og pride-arrangører står bak oppropet:

 • Oslo Pride
 • FRI - foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold
 • Skeiv Verden
 • Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens
 • Salam
 • Garmeres
 • Reclaim Pride
 • Skeiv Ungdom
 • Skeivt kunst- og Kultursenter
 • SLM Oslo
 • Regnbuedagene - Bergen Pride
 • Arctic Pride
 • Skeive Sørlandsdager
 • Trondheim Pride
 • Grenland Pride
 • Sarpsborg Pride
 • Skeivå Rogaland Pride

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke. Foto: Alex Benjamin Jørgensen / Oslo Pride
Leder i Oslo Pride, Dan Bjørke. Foto: Alex Benjamin Jørgensen / Oslo Pride
Last ned bilde
Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang. Foto: Oda Rygh
Leder i FRI, Inge Alexander Gjestvang. Foto: Oda Rygh
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Oslo Pride

Oslo Pride
Oslo Pride
Mariboes gate 13
0183 Oslo

http://www.oslopride.no

Oslo Pride er Norges største og viktigste feiring av skeiv kjærlighet og mangfold. Hundrevis av frivillige ildsjeler går sammen om å arrangere en ti-dagers festival hvor alle får være akkurat den man er.

Hele festivalen planlegges og driftes av frivillige, med rundt 80 helårsfrivillige og 300 frivillige under selve festivalen. Festivalen eies og arrangeres av FRI Oslo og Akershus, og er for alle som bryter med normene for kjønn og seksualitet.

Følg pressemeldinger fra Oslo Pride

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Oslo Pride på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Oslo Pride

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom