Skatteetaten

Skatteetaten vant anerkjent digitaliseringspris

Del

Skatteetatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon gir resultater for både arbeidstakere, arbeidsgivere og pensjonsselskaper. – Det er en stor anerkjennelse at arbeidet har blitt hedret med en pris som denne, sier leder for divisjon informasjonsforvaltning i Skatteetaten, Torstein Hoem.

På scenen for å ta imot prisen var fra høyre Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, NAV og Torun Wahl, Finans Norge. (Foto: NOIKOS)
På scenen for å ta imot prisen var fra høyre Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, NAV og Torun Wahl, Finans Norge. (Foto: NOIKOS)

Tirsdag vant Skatteetaten, sammen med NAV og Finans Norge/Bits, Fyrlyktprisen som ble delt ut under Norsk konferanse for IKT i offentlig sektor (NOKIOS) i Trondheim. Prisen ble tildelt Skatteetaten for etatens arbeid med obligatorisk tjenestepensjon, herunder deling av data og tilsyn. 

– Sammen fra start
Juryen la vekt på at løsningen baserer seg på åpenhet, tillit og samarbeid mellom mange virksomheter. De skriver videre at løsningen har stort verdiskapningspotensiale og øker sannsynligheten for at arbeidstakere i privat sektor får sine rettigheter oppfylt.   

Det er med stor glede jeg tar imot denne prisen på vegne av Skatteetaten og de samarbeidende aktørene. Vi har jobbet sammen fra start for å lage en digital løsning som sikrer at arbeidstakerne i fremtiden får utbetalt den pensjon de har krav på, sier Torstein Hoem i Skatteetaten.  

Enklere og bedre for alle parter 
Obligatorisk tjenestepensjon (OTP) pålegger de fleste arbeidsgiverei privat sektor å ha tjenestepensjonsordning for sine ansatte.  

I 2019 fikk Skatteetaten i oppdrag av Finansdepartementet å lede arbeidet med å digitalisere deling av opplysninger fra a-meldingen til pensjonsbransjen. Dette har gitt pensjonsselskapene tilgang til opplysninger fra Skatteetaten og NAV for å ajourholde obligatorisk tjenestepensjon, i tillegg til å minske rapporteringsbyrden for arbeidsgiverne. 

1. juni i fjor overtok også Skatteetaten tilsynet med OTP-ordningen. Manuelle tilsyn har i stor gradblitt erstattetavautomatisert tilsyn. Dette innebærer en betydelig styrket oppfølging av at arbeidsgivere etterlever sine pensjonsforpliktelser. 

 Store besparelser:

  • Bruk av opplysninger fra a-meldingen vil gi riktigere sparing. Finans Norge har anslått dette til 1-2 milliarder kroner i økt pensjonssparing hvert år. 
  • Et sted mellom 50.000 - 90.000 flere arbeidstagere vil få pensjonen de har krav på 
  • Arbeidsgivere vil spare inntil 780 millioner kroner årlig på enklere rapportering 
  • Pensjonsbransjen vil spare 40 millioner kroner årlig for enklere innhenting av data 

Samarbeid offentlig privat gir verdi 
OTP er et samarbeid mellomSkatteetaten, Finanstilsynet, NAV, SSB og Finans Norge/BITS.  

 Arbeidet med OTP er et godt eksempel på at det å samarbeide på tvers av sektorer gir stor verdi, sier Hoem. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

På scenen for å ta imot prisen var fra høyre Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, NAV og Torun Wahl, Finans Norge. (Foto: NOIKOS)
På scenen for å ta imot prisen var fra høyre Torstein Hoem, Skatteetaten, Unn-Merete Myrseth, Bits AS, Knut Magne Watne, Skatteetaten, Kristin Bjerkeland, NAV og Torun Wahl, Finans Norge. (Foto: NOIKOS)
Last ned bilde

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber vel 7000 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.