Skatteetaten

Skatteetaten endrer regelverk og praksis for tilbakebetaling av NAV-ytelser

Del

Fra 1. januar 2020 ordner Skatteetaten opp i skatteforholdene for de som må betale tilbake en ytelse til NAV.

Frem til nå har det vært slik at de som må betale tilbake en NAV-ytelse i de fleste sakene også har betalt tilbake skatten på ytelsen til NAV. Mottakere av NAV-ytelser har dermed betalt tilbake mer enn de har fått utbetalt og dette har først blitt rettet opp i etterkant. Det vil Skatteetaten nå endre.

— Fra årsskiftet endrer vi regelverk og praksis, og ordner opp i skatteforholdene direkte med NAV for de som må tilbakebetale en ytelse. Du slipper dermed å betale tilbake penger som du selv aldri mottok og vil ikke risikere å komme i en situasjon der staten skylder deg penger, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Endrer forskriften
Fra 1. januar 2020 endres skattebetalingsforskriften slik at skattebeløpet kan overføres fra Skatteetaten til NAV med en gang det foreligger et vedtak om tilbakebetaling. Det betyr at mottakerne av NAV-ytelser ikke lenger trenger å betale tilbake skattebeløpet. Endringen fører til at brukere kun må betale tilbake beløpet de faktisk fikk utbetalt fra NAV, og ikke skatten i tillegg.

— Jeg er glad vi nå kan endre både regelverk og praksis for å få dette til, sier Holte.

Regelendringen som Skatteetaten innfører vil ikke ha tilbakevirkende kraft. De som allerede nedbetaler en NAV-ytelse kan likevel få ordnet opp i skatteforholdene sine ved å ta kontakt med Skatteetaten. De vil på nyåret få et brev som forklarer hvordan de kan gå frem.

NAV endrer praksis
—  NAV er veldig fornøyd med endringen i skattebetalingsforskriften fra 1. januar 2020. Vi endrer praksis slik at mottakerne slipper å tilbakebetale skattebeløpet av tilbakebetalingen. Dette er en god løsning for de som er berørt, sier økonomi- og styringsdirektør i NAV, Marianne Fålun.

Status for retting av feil skatteberegning
Skatteetaten oppdaget i november at opptil 17.500 personer ikke har fått korrekt skatteberegning. Berørte har ikke fått tilbake den skatten de ble trukket da utbetalingen skjedde, selv om de har betalt tilbake hele ytelsen. Feilen er nå i ferd med å rettes opp. De berørte blir kontaktet av Skatteetaten før jul og vil få korrigert skatteberegning senest i løpet av januar og deretter fortløpende utbetaling.

— Jeg beklager at en feil hos oss har ført til at mange med NAV-ytelser ikke har fått justert skatten sin slik vi har lovet dem. Dette vil vi rette opp tilbake til 2016 for alle som har betalt tilbake hele ytelsen til NAV. Vi har som mål at alt er rettet opp i løpet av januar 2020, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Dersom du har betalt tilbake hele NAV-ytelsen tidligere enn 2016 og mener du ikke har fått korrekt skatteoppgjør, må du ta kontakt med Skatteetaten.

Mulige konsekvenser av feil inntektsopplysninger
Opplysninger fra skatteoppgjøret brukes av offentlige og private virksomheter. En mulig følge av Skatteetatens manglende oppfølging av de opptil 17.500 kan være at et for høyt inntektsgrunnlag er brukt av disse virksomhetene. Skatteetaten vil varsle personene som kan være berørt og be dem ta kontakt med virksomhetene som kan ha brukt dette inntektsgrunnlaget.


FAKTA:

Saken handler om tre forhold:

  1. Skatteetaten endrer skattebetalingsforskriften
    Personer som har betalt tilbake NAV-ytelser har til nå måttet betale tilbake også trukket skatt. Dette endres fra 1. januar.
  1. Feil skatteberegning for opptil 17.500
    Skatteetaten har på grunn av en intern rutinesvikt ikke tatt hensyn til at opptil 17.500 som har fått ytelser fra NAV siden 2016, skulle få ny skatteberegning når de var ferdig med å tilbakebetale det de skyldte NAV, slik det ble avtalt med NAV. De berørte får nytt skatteoppgjør i løpet av januar. Se pressemelding.
  2. Særskilt behandling av anslagsvis 2400 EØS-saker fra NAV
    Skatteetaten behandler fortløpende saker fra NAV i forbindelse med deres feiltolkning av EØS-regelverket. Skatteetaten stopper innkrevingen i pågående innkrevingssaker og følger opp skattemessige forhold ved etterbetaling av NAV-ytelser. Sakene vil få en særskilt behandling av Skatteetaten.

Slik kan du sjekke skatteoppgjøret ditt.

Kontakter

Om Skatteetaten

Skatteetaten
Skatteetaten
Fredrik Selmers vei 4
0663 Oslo

800 80 000http://www.skatteetaten.no

I Skatteetaten jobber 6500 ansatte mot samme mål; å sikre finansieringen av velferdssamfunnet. Skatteetaten er underlagt Finansdepartementet, og har ansvaret for et oppdatert folkeregister og at skatter og avgifter blir fastsatt og innbetalt på riktig måte.

Følg saker fra Skatteetaten

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skatteetaten på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Skatteetaten

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom