Skanska Norge

Skanska Norge blir en del av klimasamarbeidet «Næring for klima»

Del

Fredag 29. oktober signerte Skanska klimaavtalen «Næring for klima». Dette innebærer at selskapet blir en av virksomhetene som sammen skal jobbe mot Oslos mål om å bli et nullutslippssamfunn i 2030. Avtalens formål er å skape en arena der Næring for klima-nettverket får mulighet til å lære av hverandre og dele beste praksis.

Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, inngikk fredag et klimasamarbeid med byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav. Foto: Dinamo for Klimaetaten.
Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, inngikk fredag et klimasamarbeid med byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav. Foto: Dinamo for Klimaetaten.

Stiller høyere klimakrav

Ved å signere, forplikter man seg til et tettere samarbeid med både Oslo kommune og de andre aktørene i avtalen, samt til å overholde de strenge klimakravene som stilles. Disse kravene innebærer blant annet at medlemmene i nettverket må stille klima- og miljøkrav til leverandører, er miljøsertifisert, fører klimaregnskap og har kvantifiserte mål for utslippsreduksjon. I tillegg må klimaarbeidet være forankret i virksomhetens strategi.

Skanska har høye klima- og miljøambisjoner, og ønsker å være den ledende, grønne prosjektutvikleren og entreprenøren i Norge. For å nå disse ambisjonene har selskapet lenge fokusert på bærekraft og innovasjon i alle ledd, noe som har resultert i en rekke klimaambiøse prosjekter. Flere av disse prosjektene er gjennomført i Oslo sammen med Omsorgsbygg. Lia barnehage, Lindeberg sykehjem og den nye storbylegevakten, som er under oppføring ved Aker sykehus, er gode eksempler på hva som kan oppnås når både byggherre og entreprenør utfordrer hverandre til å tenke mer bærekraftig. 

Konsernsjefen i Skanska Norge, Ståle Rød, er fornøyd med være en del av klimasamarbeidet og vektlegger verdien av en slik avtale. Han roser kommunen for initiativet og ser frem til å videreføre et godt samarbeid.

- Vi ønsker oss byggherrer med høye klima- og miljøambisjoner, og vi opplever at Oslo kommune tar ansvar og etterspør grønne løsninger i deres bygg- og anleggsprosjekter. De siste årene har vi realisert flere klimaambisiøse prosjekter med Omsorgsbygg. Her har fossilfri byggeplass, miljøsertifisering og bruk av innovative klima- og miljøtiltak vært noen av grepene som er tatt for å kutte utslipp og minske klimaavtrykket. Vi håper å fortsette det gode samarbeidet med Oslo kommune fremover og bidra til at hovedstaden vår når klimamålene, sier Rød.

Sammen for et bærekraftig Oslo

«Dette er et svært spennende samarbeid», sier Skanska Norges direktør for bærekraft og miljø, Randi Lekanger. Hun trekker frem at effekten av «Næring for klima» vil kunne være positiv for mange.

- For oss var det helt naturlig å skulle signere, og ta del i, et slikt samarbeid. Klimafokuset er forankret i Skanskas verdier og mål, og kommer tydelig til syne gjennom prosjektene vi velger og måten vi jobber på. Vi streber stadig etter å finne nye, grønnere løsninger på prosjektene og føler oss trygge på at et slikt samarbeid vil komme både oss og Oslos innbyggere til gode. Ved å bidra i et slikt samarbeid, viser vi gjennomføringskraft i Skanskas visjon om å bygge for et bedre samfunn, avslutter Lekanger.

For mer informasjon:

Ståle Rød, konserndirektør i Skanska Norge: 92851418

Randi Lekanger, direktør for bærekraft og miljø i Skanska Norge: 98641770

Christopher Griffiths, senior kommunikasjonsrådgiver i Skanska Norge: 93033542

Bilder

Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, inngikk fredag et klimasamarbeid med byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav. Foto: Dinamo for Klimaetaten.
Konsernsjef i Skanska Norge, Ståle Rød, inngikk fredag et klimasamarbeid med byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune, Sirin Stav. Foto: Dinamo for Klimaetaten.
Last ned bilde
Skanska var representert ved direktør for bærekraft og miljø, Randi Lekanger (foran til venstre) og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge (i midten i bakerste rekke). Foto: Dinamo for Klimaetaten
Skanska var representert ved direktør for bærekraft og miljø, Randi Lekanger (foran til venstre) og Ståle Rød, konsernsjef i Skanska Norge (i midten i bakerste rekke). Foto: Dinamo for Klimaetaten
Last ned bilde

Lenker

Om Skanska Norge

Skanska Norge
Skanska Norge
Lakkegata 53
0107 Oslo

40 00 64 00http://www.skanska.no

Skanska er et av verdens ledende entreprenørkonsern med ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Norge er ett av ni hjemmemarkeder der Skanska har virksomhet.

Følg pressemeldinger fra Skanska Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Skanska Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Skanska Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom