SINTEF

Skal utvikle kunstig intelligens for selvkjørende skip

Del

Trygge, robuste og smarte. Slik skal morgendagens intelligente skip bli ifølge det storstilte, EU-støttede prosjektet VesselAI.

Med det europeiske prosjektet VesselAI beveger Norge seg med stø kurs inn i morgendagens maritime bransje. Prosjektet har som mål å se nærmere på hvordan kunstig intelligens og tungregning kan bidra til bedre, og mer bærekraftige transportløsninger. 

Digitale tvillinger  

VesselAI skal utvikle en dataplattform som evner å prosessere store mengder data fra ulike kilder i den maritime verdikjedenDette vil være nyttig i arbeidet med på bygge digitale tvillinger, altså en digital eller virtuell kopi av en fysisk gjenstand som finnes i den virkelige verden.  

-Vi ser at norsk industri er stadig mer opptatt av bruken av digitale tvillinger, disse kan med stor suksess også anvendes i en bredde av maritime applikasjoner, forklarer SINTEFs konsernsjef Alexandra Bech Gjørv. Med seg på laget har SINTEF to andre norske tungvektere som Kongsberg Norcontrol AS og Massterly AS. Selve plattformen skal demonstreres gjennom fire piloter i henholdsvis Norge, Finland, Hellas og Portugal 

Økt sikkerhet til sjøs 

Prosjektet vil være et viktig skritt på vei mot selvkjørende skipstrafikk i norske farvann. For Kongsberg og Massterly er prosjektet sentralt i bedriftenes arbeid for utviklingen av verktøy og metoder som trengs for å behandle store mengder data.  

-VesselAI er viktig for Kongsberg Norcontrol da vi, i prosjektet, utvikler beslutningsstøtte- og analyseverktøyer for å enda tidligere kunne forutsi avvik og dermed øke sikkerheten til sjøs,fremhever Kristoffer Ytterbø, VP Technology and Products i Kongsberg Norcontrol. 

Pia Meling, VP Sales and Marketing i Massterly AS legger til:  

-Som operatør av autonome skip er vi avhengig av best mulig situasjonsforståelse for operatørene i vårt kontrollsenter. Kontrollsenteret skal sikre trygg og effektiv drift av skip som enten er ubemannet eller som har redusert bemanning og høy grad av automasjon. Store datamengder fra skipets sensorer vil kontinuerlig behandles sammen med annen informasjon og raske beregninger og visualisering av situasjonen er avgjørende. Vi ser frem til å utvikle robuste og smarte løsninger sammen med våre norske og europeiske partnere i dette prosjektet» 

Støtte fra EU 

Det europeiske VesselAI-konsortiet bestående av totalt 13 europeiske partnere har fått støtte av EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020 til å forske på og rulle ut stordata-analyse, kunstig intelligens og tungregning (High Performance Computing – HPC) spesifikt for den maritime bransjen. 

Av det totale prosjektbudsjettet på 6 millioner Euro er 1,8 millioner satt av til den norske delen av konsortiet.  De norske partnerne skal i løpet av 2021-2023 bidra til utviklingen av verktøy for global overvåking av sjøtrafikk og selvkjørende nærskipsfart.  

VesselAI vil gi partnerne kompetanse på hvordan kombinere maritim domenekunnskap og analyse av store datamengder som kan anvendes inn i ulike maritime applikasjoner.  

Fakta:  

  • Kongsberg Norcontrol AS og Massterly AS vil sammen med SINTEF stå ansvarlig for validering av VesselAI-teknologien  
  • I pilotene vil det jobbes med global overvåkning og styring av sjøtrafikk, design og simulering av det globale maritime energisystemetautonom nærskipsfartog global flåteplanlegging  
  • Prosjektet koordineres av National Technical University i Athen, Hellas  
  • To av SINTEFs institutter, Ocean og Digital, jobber sammen i prosjektet som forskningpartnere 
  • VesselAI har fått støtte av EUs rammeprogram for forskning og innovasjon, Horisont 2020. 

Nøkkelord

Kontakter

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom