Nærings- og fiskeridepartementet

Skal utrede formueskattens virkninger

Del

Nærings- og fiskeridepartementet ønsker å se nærmere på hvordan formuesskatten faktisk påvirker bedrifter og bedriftseiere.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

– Mange norske næringslivsaktører, gründere og eiere av små og mellomstore bedrifter mener at formuesskatten har negative sider, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Departementet vil derfor lyse ut et utredningsoppdrag for å få et bedre bilde av hvordan formuesskatten påvirker små og mellomstore bedrifter og eierne deres. Selv om det finnes en del teoretisk forskning på dette området, er det mindre empiri som belyser sammenhenger mellom formuesskatt, investeringer og eierskap i Norge.

– En tilbakemelding vi ofte får er at bedrifter må betale utbytte til sine eiere, for at disse skal kunne betale formueskatt. Det vises til at skatten kan gi betalingsproblemer for eierne som skal betale den, samt føre til utflytting og påvirke sparing og inve­steringer i Norge. Det kan også tenkes at formueskatten hindrer etablering av visse typer selskaper i Norge. Disse problemstillingene ønsker vi å se nærmere på, sier Røe Isaksen.

Utredningen skal bidra til en mer faglig fundert debatt om formuesskatten, og skal ta utgangspunkt i registerdata eller annen mikrodata. Sentrale spørsmål er blant annet: Hvem betaler formueskatt? Hvilke effekter har formuesskatten på eieres utbytte- og investeringsbeslut­ninger? Hva kjennetegner selskapene og eierne som tar ut utbytte fra sine bedrifter for å betale formuesskatt? I hvilken grad synes formuesskatten å påvirke norske eieres beslutninger om flyt­ting fra Norge?

Det legges opp til to leveranser, hvor første del skal gi en deskriptiv analyse av formuesskatten og virkninger for norske bedrifter og deres eiere. Denne skal etter planen leveres om lag tre måneder fra oppdraget er tildelt.

Andre del vil gå dypere i å analysere utvalgte problemstillinger. Denne skal leveres fem måneder etter første rapport. Arbeidet forventes sluttført i juli/august 2020.

Bilder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom