Statens vegvesen

Skal teste ny teknologi med jammeangrep

Del

Statens vegvesen og Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) skal teste hvordan moderne transportteknologi tåler jammeangrep. Målet er å finne løsninger på det som er en økende sikkerhetsutfordring.

«Testfesten» skjer på teststrekningen Borealis, langs E8 i Skibotndalen i Troms og Finnmark. (Foto: Ole Åsheim, Nordlys lab)
«Testfesten» skjer på teststrekningen Borealis, langs E8 i Skibotndalen i Troms og Finnmark. (Foto: Ole Åsheim, Nordlys lab)

Jammeangrepet finner sted under arrangementet «Testfest» på teststrekningen Borealis, langs E8 i Skibotndalen i Troms og Finnmark, den 29. og 30. september.

– Ulovlig jammeutstyr er allerede på veiene våre og dette er en trussel for både vei-, sjø- og lufttrafikk. Jamming kan føre til at navigasjonssystemer ikke gjengir geografisk lokasjon korrekt, eller gir vilkårlig og tilfeldig posisjonering i digitale kart, sier Tomas Levin, sjefingeniør i Statens vegvesen og ansvarlig for testen.

Sikkerhetstrusselen er økende

Jamming er forstyrrelse eller blokkering av blant annet radio- og GPS-signaler. Under arrangementet skal flere aktører undersøke hvordan eksisterende systemer og ny teknologi tåler jammeangrep. Målet er finne løsninger på det som er en økende sikkerhetsutfordring.

– Transportsektoren er i rask utvikling og det innføres stadig flere intelligente transportsystemer (ITS) i Norge som er avhengig av GPS-signaler. ITS muliggjør kommunikasjon fra bil til bil, fra bilen til vegbanen eller fra vegbanen til bilen, forklarer Karl Magne Nilssen, prosjektleder for testarenaen Borealis i Statens vegvesen.

– Dersom GPS-signaler forstyrres kan dette være en utfordring for beredskapsaktører og nødetater som er avhengig av nøyaktig posisjonering, eller for nye løsninger for automatisert kjøring og veiprising, sier Tomas Levin.

I testen skal Vegvesenet blant annet benytte jammeutstyr beslaglagt av tollvesen og politi, noe som viser at problemet er helt reelt.

– Statens vegvesen ønsker å være i forkant av problemet, og bidra til å se hva man kan gjøre for å unngå alvorlige problemer med teknologi som er avhengig av GPS.

En internasjonal testarena

Borealis er en 40 kilometer lang vegstrekning langs E8 i Skibotndalen og et internasjonalt testlaboratorium for ny teknologi. Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystem (ITS).

– Veistrekningen er ferdiginstrumentert med basisteknologi som strøm og nettverk, noe som gjør den ideell for testing av annen teknologi. Vegens unike geografi fra fjord til fjell gjør at man kan gjennomføre svært ulike tester innen en avstand på bare 45 minutter, med temperaturforskjeller på inntil 30 grader, forklarer prosjektleder Karl Magne Nilssen.

– Testing av ny teknologi her kan bidra til å nå målsetningene om økt trafikksikkerhet, framkommelighet og forutsigbarhet.

Samarbeid mellom nasjonale og lokale aktører

Arrangementet er et samarbeid mellom Statens Vegvesen, Troms og Finnmark fylkeskommune, Storfjord kommune, ITS Norway og Testnor.

– Statens vegvesen jobber hele tiden for å utvikle og ta i bruk framtidsrettede løsninger som sikrer en enklere og tryggere hverdag for alle trafikanter. Arrangementet i Skibotndalen skjer i tett samarbeid med flere lokale aktører, og er en del av dette arbeidet, sier prosjektleder Karl Magne Nilssen.

Publikum vil kunne oppleve tidsbegrenset påvirkning av GPS-signaler lokalt i Skibotndalen i den perioden testforsøket gjennomføres.

Testforsøket med jamming er godkjent av Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (NKom), og gjennomføres i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI), Norsk Romsenter, Kystverket, Justervesenet og Kartverket.

 

***

Media inviteres til å delta på testen og konferansen.

Informasjon om jammetesten

 • Dato: 29. og 30. september
 • Tidspunkt: Onsdag 09.00 – 16.00 og Torsdag 09.00 – 14.00
 • Sted: Lullemoen, E8 Borealis Skibotndalen, Storfjord kommune

 

Informasjon om konferansen

 • Dato: 29. og 30. september
 • Tidspunkt: Onsdag 11.30 – 14.30 og Torsdag 08.30 – 13.00
 • Sted: Lyngskroa, Oteren, Storfjord kommune

Fakta om Borealis

 • Borealis er en 40 kilometer lang vegstrekning langs E8 i Skibotndalen og et internasjonalt testlaboratorium for ny teknologi.
 • Her tester og utvikler Statens vegvesen intelligente transportsystem (ITS). Dette er fellesbetegnelsen for teknologi og datasystemer i transportsektoren.
 • Kommunikasjonen i et ITS-system kan gå fra bil til bil, fra bilen til vegbanen eller fra vegbanen til bilen.
 • E8 fra Skibotn til Kilpisjärvi er en av fem norske vegstrekninger valgt ut som piloter for å utvikle og teste ITS-løsninger i Norge.
 • Strekningen er valgt ut fordi den har stor samfunnsøkonomisk betydning. Det er en veg med krevende vinterforhold, og med stor andel tungtrafikk.

Kontakter

Bilder

«Testfesten» skjer på teststrekningen Borealis, langs E8 i Skibotndalen i Troms og Finnmark. (Foto: Ole Åsheim, Nordlys lab)
«Testfesten» skjer på teststrekningen Borealis, langs E8 i Skibotndalen i Troms og Finnmark. (Foto: Ole Åsheim, Nordlys lab)
Last ned bilde
"Borealis" er en 40 kilometer lang vegstrekning langs E8 i Skibotndalen og et internasjonalt testlaboratorium for ny teknologi. (Foto: Ole Åsheim, Nordlys lab)
"Borealis" er en 40 kilometer lang vegstrekning langs E8 i Skibotndalen og et internasjonalt testlaboratorium for ny teknologi. (Foto: Ole Åsheim, Nordlys lab)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom