Statens vegvesen

Skal sikre fjellskjæringer langs E39 i Flekkefjord

Del

Mandag 15. august kl. 21.00 starter Statens vegvesen arbeidet med å sikre fjellskjæringer mellom Sira og fylkesgrensa til Rogaland. Arbeidet vil foregå på natta, og det blir omkjøring og kolonnekjøring.

Fra førstkommende mandag blir det skiltet omkjøring for trafikantene langs E39 mellom kl. 21 og kl. 06. Annen hver time blir E39 åpnet for kolonnekjøring gjennom anleggsområdet.
Fra førstkommende mandag blir det skiltet omkjøring for trafikantene langs E39 mellom kl. 21 og kl. 06. Annen hver time blir E39 åpnet for kolonnekjøring gjennom anleggsområdet.

Fra Cirkle K-stasjonen på Sira og vesterover til fylkesgrensa er det fire delstrekninger hvor Statens vegvesen skal utføre sikringstiltak. Det skal monteres rassikringsgjerder på utvalgte punkter, og i tillegg vil det bli utført noe fjellrensk og montering av steinsprangnett.

Arbeidet er planlagt å vare frem til midten av desember i år.

Omkjøring og kolonnekjøring

Arbeidet langs E39 vil foregå mellom klokka 21.00 på kvelden og frem til kl. 06.00. I dette tidsrommet vil det bli skiltet omkjøring via fv. 466 og fv. 42 mellom Flikka og Helleland for personbiler, mens for tyngre kjøretøy blir det skiltet omkjøring via fv. 461 og fv. 42 mellom Handeland og Helleland.

– Vi har dessverre ingen gode omkjøringsmuligheter i dette området, og vi er klar over at dette kan gi lang omkjøringsveg for trafikantene. Derfor har vi åpnet opp for kolonnekjøring gjennom arbeidsområdet på bestemte tidspunkt gjennom natta, sier Tore Jan Hansen i Statens vegvesen.

Det blir kolonnekjøring kl. 23.00, kl. 01.00, kl. 03.00 og kl. 05.00. Kolonnekjøringen vil starte med trafikken fra Sira.

Mellom kl. 06.00 og kl. 21.00 blir det normal trafikkavvikling langs E39.

– Å ha stans i anleggsarbeidet hver annen time går naturlig nok ut over effektiviteten, men vi ser det som den beste løsningen for å redusere ulempene for trafikantene. E39 er en viktig ferdselsåre for mange, forklarer Hansen.

Spesielt vil dette berøre tungtransporten på strekningen. Statens vegvesen har derfor hatt dialog med Norges Lastebileier-Forbund for å finne en god løsning mens arbeidet pågår langs E39.

Målet er en tryggere E39

Arbeidet som nå starter opp i neste uke er et resultat av en geolograpport som beskrev behovet for å gjøre noe med disse fjellskjæringene.

– Trafikksikkerhet er viktig for oss i Statens vegvesen, og når dette arbeidet er ferdig, skal vi ha en tryggere E39, sier Tore Jan Hansen.

Det er entreprenøren Norsk Bergsikring AS som vil foreta selve sikringsoppgaven, mens arbeidet med trafikkavvikling vil bli utført av Presis vegdrift som til daglig har driftsansvaret i området. I tillegg er Multiconsult engasjert for å gi bistand i geologvurderinger.

Nøkkelord

Kontakter

Pressevakt Drift og vedlikehold

* Drift, vedlikehold og forvaltning av riksvegnettet * Brøyting/strøing/salting * Asfalt * Rekkverk * Bruer * Tunneler * Fjelloverganger * Rasteplasser * Inspeksjoner * Ferje

Tel:479 05 472pressedv@vegvesen.no

Bilder

Fra førstkommende mandag blir det skiltet omkjøring for trafikantene langs E39 mellom kl. 21 og kl. 06. Annen hver time blir E39 åpnet for kolonnekjøring gjennom anleggsområdet.
Fra førstkommende mandag blir det skiltet omkjøring for trafikantene langs E39 mellom kl. 21 og kl. 06. Annen hver time blir E39 åpnet for kolonnekjøring gjennom anleggsområdet.
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom