Statens vegvesen

Skal samordne arbeidet om Brusdalsvatnet

Del

Statens vegvesen, Mattilsynet og Ålesund kommune er enige om å samordne arbeidet om Brusdalsvatnet. Målet er at forurenset vann fra en mulig ny E39 langs drikkevannskilden blir renset grundig før det slippes ut i vannet.

Statens vegvesen, Ålesund kommune og Mattilsynet på Sunnmøre er enige om å samordne arbeidet med å finne gode renseløsninger for vannet som renner ut i Brusdalsvatnet fra ny E39. På bildet tar Eira Berstad Frengen i Rambøll sedimentprøver fra en av bekkene som renner ut i vannet. (Foto: Karoline Valle/Statens vegvesen
Statens vegvesen, Ålesund kommune og Mattilsynet på Sunnmøre er enige om å samordne arbeidet med å finne gode renseløsninger for vannet som renner ut i Brusdalsvatnet fra ny E39. På bildet tar Eira Berstad Frengen i Rambøll sedimentprøver fra en av bekkene som renner ut i vannet. (Foto: Karoline Valle/Statens vegvesen

Vegvesenet møtte Mattilsynet og Ålesund kommune i to møter mot slutten av forrige uke. Tema var planlegging av ny E39 fra Breivika til Digernes.

 Med og uten tunnel

Vegvesenet ønsker å utrede alternative løsninger for ny europaveg på strekningen med og uten tunnel.

I møtene med kommunen og Mattilsynet varslet Vegvesenet planstart for ny europaveg ved årsskiftet.

- Vi planlegger en standard planleggingsprosess hvor vi gjør en bred vurdering av ulike løsninger for ny motorveg inn mot Ålesund, sier prosjektsjef Harald Inge Johnsen i Statens vegvesen, E39 Ålesund-Molde.

 

Mulig å rense vann fra E39

Bekymringen for Brusdalsvatnet var også tema under møtene.Hvis Vegvesenet lander på en løsning langs Brusdalsvatnet er det avgjørende for Vegvesenet, Ålesund kommune og Mattilsynet at forurenset vann fra ny E39 blir renset grundig før det blir ført ut i Brusdalsvatnet.

Vegvesenet har lang erfaring med å rense vann som er forurenset av biltrafikk.

- Det er særlig viktig å sikre et godt beslutningsgrunnlag og innhente erfaringer fra tilsvarende renseløsninger for å sikre Brusdalsvatnet for framtida, sier plansjef Anette Solbakk i Ålesund kommune.

Mattilsynet er også fornøyd med arbeidet Vegvesenet har startet med å kartlegge forurensingen fra dagens E39 i nedbørsfeltet til Brusdalsvatnet. Det er mange år fram til en mulig byggestart. Det er derfor god tid til å supplere resultatene fra kartleggingsarbeidet til Vegvesenet og Rambøl som skal være ferdig til jul neste år.

- Det er viktig med et godt faktagrunnlag i bunn før Vegvesenet kan planlegge og bygge ny E39. Rent drikkevann er grunnleggende for alle samfunn, sier avdelingssjef Kristin Ness i Mattilsynet på Sunnmøre.

 

Kjente renseløsninger

Vegvesenet har bygd flere renseanlegg langs nye veganlegg i Norge, også langs flere drikkevannskilder som Farrisvannet i Larvik og E6 forbi Lillehammer. I møtet presenterte Vegvesenet tekniske løsninger som kan rense forurenset vann fra ny E39 i nedbørsfeltet ved Brusdalsvatnet.

Kontakter

Anette Solbakk: Plansjef i Ålesund kommune, 90 04 80 06

Kristin Ness: Avdelingssjef Sunnmøre, Mattilsynet, 970 05 003

Prosjektsjef Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen E39 Ålesund-Molde, 915 12 885

Bilder

Statens vegvesen, Ålesund kommune og Mattilsynet på Sunnmøre er enige om å samordne arbeidet med å finne gode renseløsninger for vannet som renner ut i Brusdalsvatnet fra ny E39. På bildet tar Eira Berstad Frengen i Rambøll sedimentprøver fra en av bekkene som renner ut i vannet. (Foto: Karoline Valle/Statens vegvesen
Statens vegvesen, Ålesund kommune og Mattilsynet på Sunnmøre er enige om å samordne arbeidet med å finne gode renseløsninger for vannet som renner ut i Brusdalsvatnet fra ny E39. På bildet tar Eira Berstad Frengen i Rambøll sedimentprøver fra en av bekkene som renner ut i vannet. (Foto: Karoline Valle/Statens vegvesen
Last ned bilde
God dialog om Brusdalsvatnet: Plansjef i Ålesund kommune, Anette Solbakk.
God dialog om Brusdalsvatnet: Plansjef i Ålesund kommune, Anette Solbakk.
Last ned bilde
God dialog om Brusdalsvatnet: Kristin Ness: Avdelingssjef Sunnmøre, Mattilsynet
God dialog om Brusdalsvatnet: Kristin Ness: Avdelingssjef Sunnmøre, Mattilsynet
Last ned bilde
God dialog om Brusdalsvatnet: Prosjektsjef Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen E39 Ålesund-Molde,
God dialog om Brusdalsvatnet: Prosjektsjef Harald Inge Johnsen, Statens vegvesen E39 Ålesund-Molde,
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.