Statens vegvesen

Skal redusere svevestøv-mengden i Bergen

Del

Entreprenøren som skal drifte riksvegene i Bergens-området de neste fem årene, må blant annet følge med på luftforurensning i Bergen sentrum.

Danmarksplass er blant landets mest forurensede kryss. Ved hjelp av luftmåler og saltlake skal mengden svevestøv reduseres her. Foto: Knut Opeide
Danmarksplass er blant landets mest forurensede kryss. Ved hjelp av luftmåler og saltlake skal mengden svevestøv reduseres her. Foto: Knut Opeide

Statens vegvesen har nylig lyst ut driftskontrakten som gjelder fra 1. september 2021 og fem år fremover. Dersom partene er enige, kan den forlenges i tre år. Fristen for å komme med tilbud er 8. april.

Denne nye, store driftskontrakten erstatter fem tidligere kontrakter, og omfatter E16 østover, E39 sør- og nordover, riksveg 555 vestover og riksveg 580 til Bergen lufthavn.

Tiltak mot svevestøv

I tillegg til tradisjonelle driftsoppgaver, må entreprenøren ha spesiell oppmerksomhet på svevestøv, som Bergen har blant landets største forekomster av.

Danmarksplass i Bergen sentrum er blant landets mest forurensede kryss, og ligger midt i et område der Statens vegvesen krever at entreprenøren følger spesielt med på mengden svevestøv.

Området er på E39 fra Fjøsanger sør for sentrum til innløpet av Fløyfjellstunnelen, en strekning på fem kilometer.

Det er to viktige kilder til svevestøv. Den ene er avgasser fra kjøretøy som benytter fossilt brennstoff, den andre er vedfyring. Det entreprenør kan gjøre noe med uten å begrense trafikkmengden, er å håndtere de større partiklene.

De vil etter hvert falle ned, og kan sees som støv og slam. Ved å holde vegbanen fuktig, begrenser og dels unngår vi at disse store partiklene virvles opp av trafikken. Jo lavere farten er, jo mindre svevestøv blir det.

Derfor må vi bruke salt

Et viktig virkemiddel entreprenøren må ta i bruk mot svevestøv, er saltlake som holder vegbanen fuktig.

Salt har den egenskapen at det tiltrekker og holder på fuktighet, og dermed bidrar til å begrense mengden svevestøv som virvles opp. Saltet sørger også for at svevestøvet fort faller ned igjen på vegbanen.

Entreprenøren er pålagt å følge med på aktuelle målere som registrerer luftforurensning, blant annet i det nevnte krysset på Danmarksplass.

I perioder med vindstille, klarvær og frost krever Statens vegvesen at entreprenøren er i forkant, og vurderer om værutsiktene kan medføre fare for høy luftforurensing.

– Alle vegkontrakter Statens vegvesen lyser ut i år inneholder krav til miljøsertifisering og rapportering av CO2-utslipp. Slik kan vi registrere hvilke klimatiltak vi gjør, og sammen med entreprenør evaluere hva som har effekt, sier prosjektleder Harald Midtun i Statens vegvesen.

Entreprenør må benytte kjøretøy som oppfyller de strengeste kravene til utslipp.

– Dette er en stor kontrakt der miljøaspektet er viktig. Vi har forventninger til at entreprenørene ønsker å bidra i dette epokegjørende arbeidet med å bedre luftkvaliteten i Bergen og omegn. Målet er at utslipp fra våre virksomheter skal halveres innen utgangen av 2030, legger Midtun til.

Mange tunneler

Kontrakten som nå er lyst ut på Doffin strekker seg gjennom Bergen og syv kommuner i omegnen: I øst Vaksdal og Voss, i sør Bjørnafjorden, i vest Øygarden og i nord Alver, Masfjorden og Gulen.

Det er stor variasjon i trafikkmengden på vegnettet. Døgntrafikken varierer fra 55.000 i bykjernen i Bergen, og helt ned til 150 på de minst trafikkerte vegstykkene.

Den som skal drifte riksvegnettet i og rundt Bergen de neste fem årene, får ansvar for et sammensatt område. Det omfatter både veger i bykjernen av Bergen, høytrafikkerte motorveger, mange tunneler og skred- og flomutsatte strekninger.

Totalt er det 91 tunnelløp i området, trolig den driftskontrakten med flest riksvegtunneler i hele landet.

Driftsansvaret handlet om totalt 300 kilometer veg, inkludert 65 km gang- og sykkelveg året rundt. Deler av gang- og sykkelvegene i Bergen skal ha en standard som reduserer behovet for salting.

FAKTA: Ny kontraktstrategi for drift av riksvegene

* All drift og vedlikehold av riksveger utføres av private entreprenører, på oppdrag fra Statens vegvesen. Slik har det vært siden 2003.

* Fram til regionreformen trådte i kraft 1. januar 2020 var driftskontraktene felles med fylkeskommunene. Etter reformen har Statens vegvesen kun ansvar for drift av riksvegene, og felleskontraktene fases gradvis ut. De første rene riksvegkontraktene hadde oppstart 1. september 2020.

* I desember 2020 vedtok Statens vegvesen ny kontraktstrategi for drift, vedlikehold og utbedring av riksvegene. Strategien ble vedtatt etter omfattende dialog med entreprenørbransjen, som blant annet ønsket større forutsigbarhet i form av lengre kontraktsperioder.

* For driftskontrakter er standard kontraktsperiode fem år, med gjensidig opsjon for inntil tre nye år.

* De nye driftskontraktene omfatter større geografiske områder enn da driftskontraktene var felles for riks- og fylkesveger. I løpet av noen år vil det totale antall kontrakter for drift og vedlikehold av veg reduseres fra dagens 350 til om lag 100.

* Pris skal alltid vektes i tildelingen, men det åpnes også for kombinasjon med andre tildelingskriterier.

* Alle entreprenører skal ha miljøsertifisering og må rapportere om CO2-utslipp.

* Alle kontrakter skal ha miljøkrav og insentiver til innovasjon.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Danmarksplass er blant landets mest forurensede kryss. Ved hjelp av luftmåler og saltlake skal mengden svevestøv reduseres her. Foto: Knut Opeide
Danmarksplass er blant landets mest forurensede kryss. Ved hjelp av luftmåler og saltlake skal mengden svevestøv reduseres her. Foto: Knut Opeide
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg saker fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom