Statens vegvesen

Skal oppgradere Damsgårdtunnelen i Bergen

Del

Oppgradering av rv. 555 Damsgårdtunnelen i Bergen blir nå lyst ut, og fristen for å melde sin interesse er 23. februar.

Damsgårdtunnelen åpnet i 1993, og den er 2360 meter lang. Det er en toløps-tunnel med to felt hver retning, i tillegg til ramper. Årsdøgnstrafikken er på over 40.000 kjøretøy.

- Tilstanden på eksisterende teknisk utrustning er dårlig, og tunnelen må oppgraderes for å dekke kravene i tunnelsikkerhetsforskriften. Alt utstyr i og utenfor tunnelen skal byttes ut, og erstattes med nytt som ivaretar dagens krav, sier byggeleder Ruben Onarheim i Statens vegvesen.

Dette omfatter blant annet:

 • Nytt ventilasjonsanlegg
 • Nytt belysningsanlegg med både nytt lys i tunneltaket og sammenhengende evakueringslys.
 • Det skal legges opp slukkevann til brannvesenet
 • Ny løsning for håndtering av utslipp og tunnelvaskevann som ivaretar utslippskrav.
 • Ny skilting med bommer, kjørefeltsignal og variable skilt.
 • Nødstasjoner med brannslukkere og telefon
 • Kamera med dekning igjennom hele tunnelen som gir alarm ved hendelser.
 • Det skal bygges 3 nye tekniske bygg. Ett av disse skal bygges i ny fjellhall inne i tunnelen.

Foreløpig tidsplan for oppgraderinga:

 • Entreprenørene har frist til 23.02.23 for å melde interesse til prekvalifisering.
 • Frist for innlevering av første tilbud er 14.04.23.
 • Oppstart blir etter sommerferien 2023
 • Arbeidene skal være ferdigstilt høsten 2025.

Det utlyste arbeidet er en konkurranse med forhandling, og Vegvesenet vil ved prekvalifisering velge ut inntil fire leverandører til å konkurrere om oppdraget.

Kontakter

Ruben Onarheim
Byggeleder
Tlf. 976 88 650
ruben.onarheim@vegvesen.no

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.