Nærings- og fiskeridepartementet

Skal lage strategi for reiselivet

Del

Regjeringen vil sikre at norsk reiseliv utvikler seg i en mer bærekraftig retning. Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen gir derfor Innovasjon Norge i oppdrag å satse mer på bærekraftig reiseliv fra 2020, og varsler samtidig en ny reiselivsstrategi med dette som mål.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen

– Norsk reiselivsnæring går så det suser. Hvert år settes det rekordtall over antall besøkende turister. Det gir gode muligheter for økt  fortjeneste og flere arbeidsplasser i en næring som er spesielt viktig i distriktene. Samtidig ser vi at veksten kan gi utfordringer, både sosialt og miljømessig. Vi vil derfor be Innovasjon Norge lage en strategi for hvordan vi kan sikre et mer bærekraftig reiseliv fremover, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

– Reiselivsnæringen er en bredt sammensatt og viktig næring for Norge. Strategien skal gi retning for den videre utviklingen av Norge som reisemål, for å utvikle mer konkurransedyktige og lønnsomme reiselivsbedrifter, som skaper helårig sysselsetting og bidrar til en bærekraftig omstilling i næringen, sier administrerende direktør i Innovasjon Norge, Håkon Haugli. 

Den nye reiselivsstrategien skal være klar i løpet av 2020. Strategien skal konkretisere regjeringens reiselivspolitikk, som har som mål å utvikle norsk reiseliv i en mer lønnsom og bærekraftig retning.

I 2020 gir i tillegg Nærings- og fiskeridepartementet Innovasjon Norge nye føringer for reiselivsoppdraget, ved at de nå i større grad enn tidligere skal legge til rette for en bærekraftig utvikling i reiselivet.

– Naturen vi har i dag skal også kunne nytes av fremtidige generasjoner. Derfor må  veksten i norsk reiseliv skje på en måte som ivaretar det fantastiske natur- og kulturlandskapet vårt. Det er også viktig at reiselivsaktiviteten skjer på lokalsamfunnets premisser, og kommer både fastboende og tilreisende til gode, sier Røe Isaksen.

 

Fakta om reiselivsstrategien:

  • Innovasjon Norge skal lede  arbeidet med den nye strategien.
  • De skal involvere relevante aktører fra ulike bransjer og sektorer i arbeidet, blant annet reisemålsselskaper, fylkeskommuner, kunnskapsmiljøer og næringen selv.
  • Strategiarbeidet skal ta utgangspunkt i viktige muligheter og utfordringer i reiselivet og komme med forslag  til nye løsninger og tiltak for et mer lønnsomt og bærekraftig norsk reiseliv.

Fakta: Regjeringens satsing på reiselivet

  • Stortingsmelding om reiseliv, "Opplev Norge – unikt og eventyrlig" ble lagt frem i mars 2017.
  • Strategi for landbruksbasert reiseliv, "Opplevingar for kvar ein smak", lagt frem i 2017 (januar)
  • Strategi for kultur og reiseliv, "Noreg som attraktiv kulturdestinasjon" ble lagt frem i juni 2019.

Fakta: Reiselivsnæringen

  • Reiselivet sysselsetter rundt 170.000 mennesker landet rundt og er blant Norges største eksportnæringer.
  • Lav lønnsomhet og bærekraft er utfordringer aktuelle utfordringer for næringen.

Bilder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Ny mateksportforskrift skal gjøre det enklere for sjømatnæringen13.7.2020 13:45:02 CESTPressemelding

Nærings- og fiskeridepartementet har sammen med Helse- og omsorgsdepartementet og Landbruks- og matdepartementet fastsatt en ny mateksportforskrift som gjelder all norsk mat. Dette skal gjøre det lettere for sjømatnæringen å få oversikt over hvilke regler man skal forholde seg til ved eksport av all sjømat. Dette vil bidra til et mer forutsigbart system for produsenter og eksportører i næringen.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom