Nærings- og fiskeridepartementet

Skal lage strategi for økt likestilling i maritim næring

Del

Regjeringen vil bidra til bedre likestilling og inkludering i maritim næring. Mandag 9. august samlet næringsminister Iselin Nybø næringen i Haugesund til et innspillsmøte i forbindelse med arbeidet med den første maritime likestillingsstrategien for næringen.

Foto NFD: Næringsminister Iselin Nybø.
Foto NFD: Næringsminister Iselin Nybø.
- Maritim næring er en av våre viktigste og mest innovative næringer. Kompetansen til alle kvinner og menn som hver dag går på jobb i maritim sektor er blant næringens viktigste konkurransefortrinn. For å best mulig videreføre næringens evne til verdiskaping og innovasjon vil det være sentralt at næringen klarer å rekruttere og utnytte talent fra hele arbeidsstyrken. Regjeringen vil derfor vurdere hvordan vi kan bidra til å øke mangfoldet av personer og kompetanse i næringen, sier næringsminister Iselin Nybø (V).
Mannsdominert næring

Maritim næring har tradisjonelt vært mannsdominert. Det er anslått at kvinneandelen i maritim næring er om lag 16 prosent. Tall fra SSB utarbeidet på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet viser at andelen kvinnelige norske ansatte til sjøs i perioden 2016-2020 var om lag 12 prosent.

Regjeringen setter nå i gang arbeidet med en strategi for økt likestilling og mangfold i maritim næring. Strategien vil først og fremst omhandle kjønnslikestilling, men også forhold knyttet til blant annet legning, alder, kulturell bakgrunn, arbeidserfaring og utdanning. I forbindelse med arbeidet vil regjeringen motta en studie som skal kartlegge likestilling i maritim næring i dag, og som vil danne et viktig faktagrunnlag for strategien.

Innspill til strategien kan sendes til postmottak@nfd.dep.no

Bilder

Foto NFD: Næringsminister Iselin Nybø.
Foto NFD: Næringsminister Iselin Nybø.
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom