Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Skal lage nye medisiner for å stoppe antibiotikaresistente bakterier

Del

Forskere på Ås har funnet frem til naturlige stoffer som kan gjøre både mennesker, dyr og planter friske. Nå har et samarbeid mellom NMBU og NIBIO blitt til et nytt selskap – Agribiotix. Selskapet skal gjøre om forskningsfunnene til nyttige produkter innen medisin og plantevern og ta dem ut på markedet.

Forskningssamarbeid har blitt til et nytt selskap – Agribiotix. Fra venstre: Tage Thorstensen, forsker i NIBIO og daglig leder for Agribiotix, seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO og professor Dzung Diep fra NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. 
Foto: Siri Elise Dybdal
Forskningssamarbeid har blitt til et nytt selskap – Agribiotix. Fra venstre: Tage Thorstensen, forsker i NIBIO og daglig leder for Agribiotix, seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO og professor Dzung Diep fra NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Foto: Siri Elise Dybdal

I dag bruker verden så mye antibiotika at mange bakterier har tilpasset seg og blitt motstandsdyktige mot medisinene, det vil kaller resistente. Mange av de kjente medisinene virker derfor ikke like godt på sykdommer lenger.

– Det er alltid en kamp mellom oss mennesker og bakteriene. Bakteriene vokser veldig fort, slik at det stadig kommer nye varianter. Det er ikke noen tvil om at det er behov for ny medisin, sier Dzung B. Diep.

Den nye medisinen kan komme fra kilder som fermentert frukt og grønnsaker eller melkeprodukter som ost og yoghurt.

– Melkesyrebakteriene som er viktige for å fermentere ulike typer mat lager noe vi kaller antimikrobielle peptider, forklarer han. Det er disse peptidene som gjør at maten holder lenge uten at skadelige bakterier ødelegger den. Og det er altså «snille» bakterier som lager dem for å drepe bakterier som gjør skade.

– Bakteriene bruker peptider for å drepe hverandre, forklarer han.

Dzung B. Diep har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan disse peptidene virker og brukes til nyttige formål. 

Nå har et forskningssamarbeid mellom NMBU og NIBIO blitt til et nytt selskap – Agribiotix. Selskapet skal gjøre om forskningsfunnene til nyttige produkter innen medisin og plantevern og ta dem ut på markedet.

Hudkrem

– Den siste tiden har vi sett at peptidene også har god aktivitet mot bakterier som gir visse sykdommer, forteller Diep. Derfor vil Agribiotix utvikle peptidene til medisiner mot hudinfeksjoner. Brystbetennelse (mastitt) og blodinfeksjoner er andre sykdommer som peptidene kan hjelpe mot.

NIBIO-forsker Tage Thorstensen er daglig leder for Agribiotix. Han har forsket på en annen type snille bakterier. De kan holde planter friske.

Sprøytemidler

– Vi fant noen bakterier som også produserte sterke stoffer som dreper sopp som fører til sykdom i plantene. Vi tenkte at her er det kanskje noe som kan brukes som en biologisk bekjempingsmetode for å erstatte kjemiske sprøytemidler, sier han.

Sprøytemidler for planter er nemlig en klar parallell til antibiotika for mennesker og dyr: De hjelper mot sykdommer, men samtidig fører de til stadig større negative effekter. Bakteriene og stoffene som Thorstensen snakker om, virker blant annet mot bløtråte og svartskurv på poteter og mot gråskimmel på salat.

– Naturen har en del naturlige metoder å bekjempe skadegjørere på. I det siste er det blitt mye større fokus på å isolere dem og bruke dem til å bekjempe sykdommer, sier han.

– Vi er miljøvennlige, supplerer Dzung B. Diep. – Vi tar ting som er kastet i naturen, for eksempel matavfall eller biprodukter fra bioraffinerier, og bruker dem som råvarer. De snille bakteriene omdanner dem til nyttige stoffer som for eksempel kan drepe antibiotikaresistente bakterier som ellers ville gjort deg syk.

Løser mange ting

Sammen eier NMBU og NIBIO Ard Innovation, som nettopp skal hjelpe forskerne med å ta tak i forskningsresultater og utvikle funnene videre til kommersielle produkter.

– Det som er så spennende med Agribiotix, er at de bruker disse bakteriene til å løse mange forskjellige ting. Det er veldig spesielt – ofte er utfordringen for et oppstartselskap at det bare sitter med ett produkt i startfasen, sier administrerende direktør i ARD Innovation, Jorun Pedersen.

Hun legger heller ikke skjul på at det er morsomt å få arbeide med teknologi som både NMBU og NIBIO har utviklet, i ett og samme selskap.

Store verdensproblemer

– Dette er et veldig nyttig selskap som kan gjøre noe med store problemer i verden, sier Pedersen. Hun beskriver Ard Innovations rolle som å være med på å utvikle prosjektet og få forskerne til å tenke litt mer i kommersiell retning.

– Vi forvalter rettighetene på vegne av forskningsinstitusjonene og hjelper til med gode lisensavtaler, sier hun.

Finn Arne Weltzien, som er prorektor for forskning og innovasjon ved NMBU, synes det er flott at samarbeid mellom forskere ved NMBU og NIBIO bærer frukter.

– Det viser den faglige kraften vi har på campus Ås, sier han. – Innovasjon og kommersialisering basert på tunge grunnforskningsmiljøer er noe vi satser på ved NMBU.

– Etableringen av dette selskapet viser hvor viktig det er med støtte fra det offentlige virkemiddelapparatet, men også fra private samarbeidspartnere, sier Finn Arne Weltzien.

Fakta

Om Agribiotix AS

  • Forskning ved NMBU og NIBIO har resultert i etableringen av bioteknologiselskapet Agribiotix AS.
  • Selskapet tar utgangspunkt i naturlig forekommende bakterier og antimikrobielle peptider og vil utvikle produkter for flere bruksområder.
  • For veterinærmedisin vil produktene først brukes for å bekjempe infeksjoner forårsaket av antibiotikaresistente bakterier hos hund og storfe. Produktene vil på sikt også utvikles for medisin for mennesker. Bruken av antimikrobielle peptider vil være en viktig del av dette arbeidet.
  • Det andre satsingsområdet er biologisk bekjempelse av sopp- og bakteriesykdom på planter ved bruk av bakterier og plantevaksiner. Her er det allerede lovende resultater for salat og potet. Målet er å redusere behovet for kjemiske sprøytemidler og øke produksjonskapasiteten. 
  • Idéhaverne bak selskapet er forsker Tage Thorstensen og seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO og professor Dzung Diep fra NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap.
  • Forskningen som danner grunnlag for selskapet, er utført gjennom mange år og har fått støtte fra ulike finansieringskilder, som Grofondet, Landbruksdirektoratet og Norges forskningsråd.
  • De to siste årene har utviklingen av de antimikrobielle produktene vært finansiert gjennom kommersialiseringsmidler fra Norges Forskningsråd i samarbeid med NMBU og NIBIOs TTO-kontor, Ard Innovation. Selskapet har også fått inkubatorstatus i Aggrator, inkubatorselskapet på Campus Ås.
  • En viktig utløsende faktor for videre utvikling av selskapet er en privat donasjon av midler, som gjør det mulig å tilføre selskapet ytterligere kapital gjennom offentlige virkemidler. Den private donasjonen har vært avgjørende for å få kvalifiseringsstøtte fra Regionale forskningsfond Viken sammen med NIBIO til biologisk bekjemping av soppsykdom på planter.

Kontakter

Bilder

Forskningssamarbeid har blitt til et nytt selskap – Agribiotix. Fra venstre: Tage Thorstensen, forsker i NIBIO og daglig leder for Agribiotix, seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO og professor Dzung Diep fra NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. 
Foto: Siri Elise Dybdal
Forskningssamarbeid har blitt til et nytt selskap – Agribiotix. Fra venstre: Tage Thorstensen, forsker i NIBIO og daglig leder for Agribiotix, seniorforsker Paal Krokene fra NIBIO og professor Dzung Diep fra NMBU, fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap. Foto: Siri Elise Dybdal
Last ned bilde
Naturen har noen naturlige metoder for å bekjempe skadelige bakterier. NMBU-professor Dzung Diep har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan antimikrobielle peptider virker og hvordan de kan brukes til nyttige formål. Foto: Alexander Benjaminsen / NMBU
Naturen har noen naturlige metoder for å bekjempe skadelige bakterier. NMBU-professor Dzung Diep har forsket i mer enn 25 år på å forstå hvordan antimikrobielle peptider virker og hvordan de kan brukes til nyttige formål. Foto: Alexander Benjaminsen / NMBU
Last ned bilde

Lenker

Om Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
Christian Magnus Falsensvei 30
1433 Ås

67 23 00 00https://www.nmbu.no/

NMBU - Norges miljø- og biovitenskapelige universitet på Ås har studier og forskning som møter de store globale spørsmålene om miljø, bærekraftig utvikling, bedre folke- og dyrehelse, klimautfordringer, fornybare energikilder, matproduksjon og areal- og ressursforvalting.

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) ved NMBU representerer et bredt fagmiljø innen de grunnleggende naturvitenskaplige fag, samt anvendelser av disse mot mat, bioteknologi og miljø.

Følg pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom