Den norske kirke

Skal kartleggje arbeidsmiljøet til kvinnelege prestar

Del

− Debatten det siste året har vist at det er viktig og dessverre også naudsynt å undersøkje korleis det er å vere kvinne og prest i Den norske kyrkja, seier kyrkjerådsleiar Kristin Gunleiksrud Raaum.

Fleire kvinnelege prestar i Den norske kyrkja har den siste tida fortalt om opplevinga av å ha kollegaer som ikkje anerkjenner dei fullt ut som prestar. Ein slik situasjon kan gje grobotn for samarbeidsrelasjonar som ikkje tilfredsstiller ei ramme for eit forsvarleg arbeidsmiljø.

Difor sender Kyrkjerådet no ut ei undersøking til alle kvinnelege prestar i kyrkja. Resultata frå den vil setje Den norske kyrkja betre i stand til å vere ein god arbeidsgjevar for prestane.

– Det er eit ansvar for kyrkja som fellesskap og som arbeidsgjevar å ta tak i dei problema som måtte vere for kvinner i presteteneste som kan vere knytt til at dei er kvinner – og til den usemja som det har vore om dette spørsmålet, seier preses i Den norske kyrkja Olav Fykse Tveit.

Alle kvinnelege prestar i Den norske kyrkja vil i midten av mars bli bedne om å delta i spørjeundersøkinga. Den skal være utforma for å måle ulike sider ved det som vert rekna for å vere eit godt arbeidsmiljø, også spesifikt for ein kyrkjeleg samanheng.

– Vi håpar at dette vert eit nytt steg framover for eit godt arbeidsmiljø for alle og ei gjensidig respekt og vilje til samhandling mellom alle prestar, seier Fykse Tveit.

Resultata skal etter planen vere klare i veke 15, og vil bli presenterte internt i kyrkja og eksternt.

− Undersøkinga skal bidra til at vi som arbeidsgjevar skal bli betre i stand til å arbeide vidare med kvinnelege prestar sine arbeidstilhøve, seier Kristin Gunleiksrud Raaum.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke