Stortinget

Skal kartlegge trusler og seksuell trakassering på Stortinget

Del

Stortinget skal kartlegge mulig forekomst av trusler og seksuell trakassering blant representanter og ansatte. En undersøkelse viser at kvinnelige politikere i Europa er utsatt for trusler om vold og seksuell trakassering.

Stortingtinget vil undersøke mulig forekomst av trusler og seksuell trakassering, sier stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget
Stortingtinget vil undersøke mulig forekomst av trusler og seksuell trakassering, sier stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget

– Det skal være trygt for kvinner og menn å jobbe på Stortinget – både som folkevalgt, i partigruppene og som ansatte. Det innebærer et arbeidsmiljø fritt for trakassering og trusler, sier stortingspresident Tone W. Trøen.

I en undersøkelse fra Den interparlamentariske union (IPU) og Europarådets parlamentarikerforsamling (PACE) fra 2018 kom det fram at 85 prosent av de kvinnelige parlamentarikerne i europeiske land hadde vært utsatt for psykisk vold i sin tid i parlamentene. 47 prosent hadde mottatt drapstrusler eller trusler om voldtekt. 123 kvinner fra 45 europeiske land ble intervjuet i undersøkelsen.

Det var stortingsrepresentantene Hege Haukeland Liadal (A) som er medlem i IPU og Ingjerd Schou (H) som er leder i PACE som først tok denne saken opp med stortingspresidenten.

– Selv om undersøkelsen baserer seg på et begrenset utvalg intervjuobjekter er tallene så alvorlige at vi må følge opp med å undersøke hvordan situasjonen er i vårt storting, sier Trøen.

Rundebordssamtale med svensker fra Riksdagen

Da en delegasjon fra Sveriges riksdag besøkte Stortinget 4.–5. juni var likestilling og seksuell trakassering tema for en rundebordssamtale mellom Stortinget og delegasjonen fra Riksdagen.

I Sverige er det gjennomført en kartlegging av situasjonen ved Riksdagen.

– Selv om resultatene er langt bedre enn for den europeiske undersøkelsen har vi likevel en del å jobbe med. Generelt er Riksdagen en likestilt arbeidsplass, men det er fortsatt utfordringer igjen. Vi ser at særlig unge kvinner i Riksdagen kjenner seg mer utrygge, at de kan oppleve manglende tillit og blir utsatt for hersketeknikker. Kvinnelige representanter blir også utsatt for fornærmelser i sosiale medier på en annen måte enn mannlige representanter, sier Riksdagens visepresident, Åsa Lindestam.

Parlamentene i hele Europa jobber nå videre med oppfølging av rapporten fra IPU og PACE.

– Norge og Sverige har kommet langt i arbeidet med likestilling. Gjennom å utveksle erfaringer kan vi lære av hverandre og få nyttige innspill til hvordan vi kan gjøre det enda tryggere og bedre å jobbe på Stortinget. Det er viktig for rekruttering til politikken og dermed for demokratiet, sier Trøen.

 

 

 

Kontakter

Bilder

Stortingtinget vil undersøke mulig forekomst av trusler og seksuell trakassering, sier stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget
Stortingtinget vil undersøke mulig forekomst av trusler og seksuell trakassering, sier stortingspresident Tone W. Trøen. Foto: Stortinget
Last ned bilde

Om Stortinget

Stortinget
Stortinget
Postboks 1700 Sentrum
0026 Oslo

23 31 30 50http://www.stortinget.no

Stortinget er Norges nasjonalforsamling. De viktigste oppgavene til Stortinget er å vedta lover, bestemme statens budsjett og kontrollere regjeringen.

Følg saker fra Stortinget

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Stortinget på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Stortinget

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom