Nærings- og fiskeridepartementet

Skal kartlegge betydningen av Norges frihandelsavtaler

Del
Næringsministeren lanserer en spørreundersøkelse for å kartlegge hvordan eksportindustrien bruker Norges frihandelsavtaler. Dette er et viktig ledd i arbeidet med å fremme norsk eksport.

Norge har sammen med de andre EFTA-statene et av verdens mest omfattende nettverk av frihandelsavtaler. Avtalene skal legge til rette for bedre markedsadgang og forutsigbarhet ved eksport av varer, tjenester og investeringer.

– Frihandelsavtalene sikrer norske eksportbedrifter konkurransedyktige vilkår i utlandet. Da er det viktig at næringslivet benytter seg av mulighetene som ligger i avtalene, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

1.mars lanserer Kantar Public en omfattende spørreundersøkelse rettet mot norsk eksportindustri. Dette på bakgrunn av en analyse gjennomført i regi av EFTA som har kartlagt hvordan frihandelsavtalene blir utnyttet av eksportører i EFTA-landene.

Analysene som er publisert på EFTA sine nettsider viser at til tross for at frihandelsavtalene har gitt norsk vareeksport store fordeler i utemarkedene, blir avtalene ikke utnyttet fullt ut. Kantar Public har fått oppdraget med å kartlegge og analysere hvorfor norske eksportbedrifter, inkludert speditører ikke utnytter frihandelsavtalene bedre. Undersøkelsen vil hovedsakelig være nettbasert og spørsmålene som skal bevares er utarbeidet i samarbeid mellom NFD, Tolletaten og Innovasjon Norge.

– Kartleggingen skal forhåpentligvis gi oss en pekepinn på hva vi kan gjøre annerledes for at flere bedrifter skal utnytte de enorme mulighetene som ligger i frihandelsavtalene våre, sier Vestre og legger til:

– Jeg vil derfor oppfordre eksportbedrifter og speditører som bistår ved eksport til å svare på undersøkelsen. 

Det tas sikte på å gjennomføre spørreundersøkelsen og presentere resultatene våren 2023. På bakgrunn av den informasjonen som kommer frem vil det vurderes om det skal tas ytterligere grep for å øke utnyttelsesgraden av frihandelsavtalene, for eksempel i form av lettere tilgang til informasjon til eksportbedrifter om opprinnelsesregler og andre krav. Tilbakemeldingene vil også brukes i det løpende arbeidet med å forhandle frem gunstige frihandelsavtaler for norsk næringsliv. 

Nøkkelord

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom