Diakonhjemmet

Skal bygge 100.000 kvadratmeter mangfold

Del

Bystyret i Oslo har vedtatt reguleringsplanen for Diakonhjemmet hage. – Dette er en stor milepæl for Diakonhjemmet. Nå skal vi gjøre det vi kan for at dette blir til glede for hele byen vår, sier forstander og adm.direktør Ingunn Moser.

Diakonhjemmet hage skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Diakonhjemmet hage skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet

– Det har vært utrolig spennende helt fram til siste slutt og vi takker alle som har jobbet sammen med oss for å få dette vedtaket på plass! Vi gleder oss til endelig å komme ordentlig i gang med utviklingen av området – og av utdanning, helse og omsorg for framtida, sier forstander og adm.dir Ingunn Moser.

Diakonhjemmet hage er et utviklingsprosjekt innenfor et område på rundt 40 mål på Steinerud i Oslo, med satsning på utvikling og nyskaping av tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning. Utviklingen av Diakonhjemmet hage tar utgangspunkt i stiftelsens formål og strategiplan 2020-2030.

100.000 kvadratmeter mangfold

Prosjektet Diakonhjemmet hage på Steinerud i Oslo er totalt på ca 100.000 kvadratmeter, og består av mange deler. Dette skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Et godt sted å arbeide, studere og bo. Det er summen av alle disse delene – og samvirket mellom dem – som gjør dette prosjektet unikt. 

Her er en oversikt over de ulike feltene og hva slags formål de skal reguleres for (se kart)

Felt A: Boligbebyggelse –  planlagt 255 nye boliger pluss en ny barnehage.

Felt B: Institusjon – her planlegges nytt sykehjem 

Felt C: Institusjon: Steinerud Omsorg+. Byggearbeidene startet september 2018 og bygget skal stå ferdig høsten 2020.

Felt D: Her skal det bygges campus for høgskoler, det foreligger planer for en videregående skole og flerbrukshall, høyblokk med studentboliger, en ny universelt utformet T-banestasjon – som skal erstatte dagens stasjoner på Frøen og Steinerud, spisesteder og ulike servicesteder. 

Felt E: Her vil det også være plass til campus for høgskoler, servicetilbud innen helse og trening, kontorer, bevertning etc. 

Felt F: Parkområde

Fra før har vi på den 130 mål store eiendommen sykehus, apotek, omsorgstjenester, VID vitenskapelige høyskole, boliger og barnehager  

Miljøsertifiseres etter BREEAM Communities

Diakonhjemmet hage er et enormt løft som handler om både utbygging og utvikling - vi ønsker å utvikle bærekraftig omsorg – sosialt, økonomisk og økologisk. 

Alle de kommende byggene skal miljøsertifiseres etter BREEAM-NOR standard, i tillegg skal hele utbyggingen i Diakonhjemmet hage bærekraftsertifiseres etter BREEAM Communities – og dette er Norges største utbyggingsprosjekt som sertifiseres etter denne standarden.

For mer informasjon om Diakonhjemmet hage – se www.diakonhjemmethage.no

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Diakonhjemmet hage skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Diakonhjemmet hage skal bli et campusområde for utdanning, et innovasjonsområde for framtidas helse, omsorg og velferd, og et nærmiljø for de som bor her. Illustrasjon: Innovatio/Diakonhjemmet
Last ned bilde
Kart over området som nå skal bygges ut. (bokstavene henviser til tekst i hovedsak)
Kart over området som nå skal bygges ut. (bokstavene henviser til tekst i hovedsak)
Last ned bilde
Første del av Diakonhjemmet hage er byggingen av Steinerud Omsorg+. 124 omsorgsleiligheter står ferdig høsten  2020. Illustrasjon: Lund & Slaatto
Første del av Diakonhjemmet hage er byggingen av Steinerud Omsorg+. 124 omsorgsleiligheter står ferdig høsten 2020. Illustrasjon: Lund & Slaatto
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no

Om Diakonhjemmet

Det norske Diakonhjem (Diakonhjemmet) er en selvstendig stiftelse innenfor Den norske kirke, og har som formål å fremme diakonal virksomhet i kirke og samfunn, nasjonalt og internasjonalt. Formålet realiseres gjennom virksomheter som til sammen utgjør et omfattende tjenestetilbud innenfor utdanning, helse og omsorg.

Diakonhjemmet Sykehus

Diakonhjemmet Sykehus AS tilbyr spesialisthelsetjenester innen medisin, kirurgi og psykisk helsevern til Oslos befolkning. Sykehuset mottar pasienter fra hele helseregionen innen revmamedisin, revmakirurgi og psykofarmakologi og har nasjonal kompetanse innen revmatologisk rehabilitering. Innen forskning, er Diakonhjemmet blant de mest aktive sykehusene. Sykehuset er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet og får sitt oppdrag fra Helse Sør-Øst.

Diakonhjemmet sykehusapotek

Diakonhjemmet Sykehusapotek AS er en viktig aktør i samhandling med Diakonhjemmet Sykehus og Diakonhjemmet Omsorg til beste for pasienter og lokalbefolkning. Sykehusapoteket har høy kompetanse og er et foregangsapotek blant annet innenfor klinisk farmakologi og kommunikasjon om legemidler.

Diakonhjemmet Omsorg

Diakonhjemmet Omsorg AS drifter og utvikler tilbud innenfor eldreomsorg, barn og familie, psykolog- og samtaletjenester og andre områder. Diakonhjemmet Omsorg er et ideelt aksjeselskap heleid av stiftelsen Diakonhjemmet og får sitt hovedsakelig sitt oppdrag fra Oslo kommune.Virksomheter innenfor Omsorg er:

  • Sykehjemmene Sagenehjemmet, Nordberghjemmet og Ammerudlunden
  • Diakonhjemmets to barnehager Borgenveien og Steinerud
  • Samtalesenteret Dialog
  • Diakonhjemmet Omsorg hjemmetjenester

VID vitenskapelige høgskole

VID vitenskapelige høgskole AS er i dag landets største diakonale høgskole, og nest størst blant de private høgskolene. Høgskolen utdanner profesjonsutøvere og fagpersoner innenfor helse- og sosialfag, diakoni, teologi og ledelsesfag, og kultur- og religionsstudier på alle nivåer fra bachelor til ph.d. I tillegg driver høgskolen forskning og internasjonalt arbeid innen helsefaglige, sosiale og kirkelige virksomhetsområder. VID har campus i Oslo, Bergen, Rogaland og Tromsø.

Følg saker fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom