SKAGEN Fondene

SKAGEN trapper opp rapportering av bærekraft i fondene

Del

Som et av få norske selskaper lanserer SKAGEN kvartalsvise bærekraftrapporter. -Finansbransjen spiller en viktig rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling og det store spørsmålet nå er hvordan koronakrisen vil påvirke dette arbeidet, sier bærekraftekspert Sondre Myge Haugland.

ESG-epsert Sondre Myge Haugland
ESG-epsert Sondre Myge Haugland

Når vi nå begynner å rapportere bærekraftsinnsatsen hvert kvartal er det et viktig skritt for å synliggjøre og kommunisere små og store skritt vi tar på området.

- Vi ser at finansbransjens viktige rolle i en bærekraftig samfunnsutvikling vekker mye oppmerksomhet, og mange av våre kunder er interessert i å vite hvordan vi forholder oss til ulike bærekraftstemaer, sier SKAGENs bærekraftekspert Sondre Myge Haugland.

Høye ambisjoner

SKAGEN eier bare en brøkdel av verdens drøyt 600.000 børsnoterte selskaper gjennom fondene. Likevel er det viktig å bidra, blant annet ved at fondene unngår å investere i enkelte produkter eller bransjer, i tråd med vår bærekraftspolicy.

SKAGEn har også en styrke innen aktivt eierskap og har en lang tradisjon for å ha dialog med selskaper og forsøke å påvirke i positiv retning. På den måten kan vi skape finansiell verdi, samtidig som fondene bidrar til å forbedre miljø-, samfunns- eller selskapsstyringsaspekter.

Fortsatte dialogen

SKAGEN har høye ambisjoner og engasjerer seg i hvert selskap som fondene er investert i. I løpet av kvartalet engasjerte vi oss i 11 ulike spørsmål. Vi hadde for eksempel et møte med vår gamle investering Samsung, som blant annet har ansatt en ekstern funksjon som skal sørge for at de etterlever reglene. Vi fortsatte også dialogen om menneskerettigheter i leverandørkjeden med en kjøretøyprodusent. I andre tilfeller handlet dialogen om å sikre aksjonærer og minoritetseieres interesser.

Slutten av kvartalet ble naturlig nok påvirket av pandemien. Flere selskaper hadde behov for å rette innsatsen mot og håndtere den umiddelbare krisen. Vi fortsatte å føre dialog med flere andre via videomøter, e-post og telefon.

En annen måte å utøve innflytelse er å benytte stemmeretten aktivt ved generalforsamlinger. Hittil i år ligger fondenes stemmehistorikk på over 90 prosent. Kombinert med dialog med selskapene er stemmegivning ofte en effektiv måte å oppnå bærekraftig endring over tid.

Verden etter pandemien

- Alle jobber nå med spørsmålet om hvordan utviklingen mot et bærekraftig samfunn vil bli påvirket av Covid-19 pandemien. Jeg er ganske sikker på at vi vil se økt betydning av samfunnsspørsmål. Tidligere har bærekraft kretset mye rundt klimaspørsmålet, men nå kommer også spørsmål rundt arbeidstakeres vilkår og lønnsgap til å bli løftet høyere på agendaen, sier Sondre.

Les rapporten her (på engelsk) 

Fakta: SKAGENs nye kvartalsrapport om bærekraft

Den nye kvartalsrapporten inneholder noen områder som vil gå igjen hver gang: blant annet fondenes rangering rundt bærekraftsrisikoer, co2-avtrykk, hvordan vi har stemt i ulike spørsmål på generalforsamlinger og hvordan vi har engasjert oss i bærekraftspørsmål. Dessuten kan du lese mer tematiske kommentarer på aktuelle spørsmål. Denne gangen er naturlig nok effekten av koronakrisen i sentrum.

Intervju med Sondre Myge Haugland

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

ESG-epsert Sondre Myge Haugland
ESG-epsert Sondre Myge Haugland
Last ned bilde

Om SKAGEN Fondene

SKAGEN Fondene
SKAGEN Fondene
Postboks 160
4001 Stavanger

51 80 39 00http://www.skagenfondene.no

Følg saker fra SKAGEN Fondene

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SKAGEN Fondene på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SKAGEN Fondene

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom