Norsk Friluftsliv

Sju av ti ønsker bedre kontroll av scootere

Del

Det viser en fersk undersøkelse gjennomført av Ipsos, på vegne av Norsk Friluftsliv.

VIL SLÅ NED PÅ ULOVLIG KJØRING: Et flertall ønsker bedre kontroll av snøscooter og annen motorferdsel i natur.
VIL SLÅ NED PÅ ULOVLIG KJØRING: Et flertall ønsker bedre kontroll av snøscooter og annen motorferdsel i natur.

I undersøkelsen svarte 73 prosent at de var helt, eller ganske, enige i at det bør bli bedre kontroll av snøscootere og andre motoriserte kjøretøy i naturen.

–  Dette er en bekymring vi har vært klar over lenge. Ulovlig kjøring er et stort problem flere steder i landet, sier Siri Meland, fagsjef samfunnskontakt i Norsk Friluftsliv.

Statens naturoppsyn, som har ansvar for å drive kontroll av ulovlig motorferdsel, mener det bør settes av mer midler til dette. De opplyser om at de anmeldte 122 tilfeller av ulovlig kjøring i 2018.

– Vi har klare forventninger fra departementet og regjeringen om å drive kontroll, og har de siste årene økt fokuset på dette. Likevel trenger vi mer ressurser for å prioritere det ytterligere, sier Kari Kveseth, seksjonssjef i Statens naturoppsyn.

I 2017 viste en undersøkelse fra Transportøkonomisk Institutt at en av fire snøscooterkjørere kjørte ulovlig. Meland mener dette er problematisk av flere grunner, ikke minst med tanke på tryggheten.

– De fleste av de alvorlige ulykkene som skjer med snøscooter er et resultat av ulovlig kjøring. Skal vi forhindre flere tragedier i fremtiden, må ulovlig kjøring slås hardere ned på. Det er viktig både at kommunene driver holdningsskapende arbeid, og at snøscooterklubbene tar ansvar for å drive god opplæring overfor sine medlemmer, sier Meland.

I Ipsos-undersøkelsen kommer det frem at kvinner og eldre er spesielt opptatt av å bedre kontrollen av motorferdsel i natur. Av de spurte kvinnene var hele 80 enige i påstanden, og blant de over 60 var det hele 84 prosent.

Norsk Friluftsliv håper nå kommunene tar folks bekymring på alvor.

–  Det er på høy tid at kommunene lytter til folket og gir tydelige signaler om at ulovlig kjøring får konsekvenser. Hvis lovverket brytes gjentatte ganger i samme område, bør man vurdere å stenge leder, avslutter Siri Meland.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

VIL SLÅ NED PÅ ULOVLIG KJØRING: Et flertall ønsker bedre kontroll av snøscooter og annen motorferdsel i natur.
VIL SLÅ NED PÅ ULOVLIG KJØRING: Et flertall ønsker bedre kontroll av snøscooter og annen motorferdsel i natur.
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no

Norsk Friluftsliv er
paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom