Mattilsynet

Sjømatsertifikatet for Sør-Korea tilgjengelig i Mattilsynets nye eksportløsning

Del

Torsdag 3. november er sjømatsertifikatet for eksport til Sør-Korea tilgjengelig i Mattilsynets nye eksportløsning. Dermed er de to mest brukte helsesertifikatene for sjømateksport på plass i den nye sertifikatløsningen.

Sjømatsertifikatet eksportører bruker for å eksportere norsk sjømat til Sør-Korea er nå klart til bruk i Mattilsynets nye eksportløsning. Nylig var Mattilsynet i Sør-Korea for å avtale elektronisk utveksling av sertifikatene, slik at dette blir mer effektivt og sikkert. Foto: Mattilsynet
Sjømatsertifikatet eksportører bruker for å eksportere norsk sjømat til Sør-Korea er nå klart til bruk i Mattilsynets nye eksportløsning. Nylig var Mattilsynet i Sør-Korea for å avtale elektronisk utveksling av sertifikatene, slik at dette blir mer effektivt og sikkert. Foto: Mattilsynet

Mattilsynets nye sertifikatløsning går i korthet ut på at eksportører kan sende sertifikatsøknaden direkte fra egne fagsystemer eller en brukervennlig søknadsportal, få umiddelbart svar på søknaden og hente ferdigutskrevet sertifikat en halvtime etter at søknaden er blitt godkjent.

- Vi får tilbakemeldinger om at løsningen fungerer godt. Eksportørene er spesielt fornøyde med at de kan sende varene ut av landet så snart sertifikatsøknaden er godkjent i den nye løsningen, sier Stine Bakke-Haugseth, direktør for avdeling utvikling i Mattilsynet.

Stadig flere tar ny løsning i bruk

Siden sertifikatløsningen ble lansert i juni har stadig flere eksportører tatt løsningen i bruk. Av totalt 33 500 utstedte helsesertifikater siden juni er 13 prosent utstedt i ny løsning.

- Med sjømatsertifikatet til Sør-Korea på plass, er jeg sikker på at andelen som bruker den nye sertifikatløsningen vil øke, sier Bakke-Haugseth.

Mattilsynet i Sør-Korea for å utvikle sertifikatløsningen

Teamet som jobber med å utvikle sertifikatløsningen var nylig på besøk i Sør-Korea.

- Formålet med reisen var å få til en avtale om utveksling av elektroniske sjømatsertifikater med Sør-Korea. Slik utveksling forenkler arbeidet ved at det blir enklere å kontrollere dokumenter, risiko for menneskelige feil blir redusert og behovet for å dobbeltsjekke informasjonen som kommer elektronisk fjernes, sier Bakke-Haugseth.

For importører i Sør-Korea innebærer elektronisk utveksling av sertifikater kortere tid i grensekontrollen, mindre utlegg for håndtering av fysiske dokumenter og mindre fare for svindel med helsesertifikatene.

Første elektroniske sertifikat utveksles med Sør-Korea fra mars 2023

- Fra og med 1. mars 2023 går Mattilsynet over til en elektronisk utveksling av sjømatsertifikatet til Sør-Korea, og faser ut papirsertifikatene for sjømat utenom krepsdyr og skjell. Elektronisk utveksling forutsetter bruk av den nye eksportløsningen. Det er derfor bare å ta løsningen i bruk for de som ennå ikke har gjort det, oppfordrer Bakke-Haugseth.

For eksportører: Slik søker du om helsesertifikat i ny eksportløsning

Bilder

Sjømatsertifikatet eksportører bruker for å eksportere norsk sjømat til Sør-Korea er nå klart til bruk i Mattilsynets nye eksportløsning. Nylig var Mattilsynet i Sør-Korea for å avtale elektronisk utveksling av sertifikatene, slik at dette blir mer effektivt og sikkert. Foto: Mattilsynet
Sjømatsertifikatet eksportører bruker for å eksportere norsk sjømat til Sør-Korea er nå klart til bruk i Mattilsynets nye eksportløsning. Nylig var Mattilsynet i Sør-Korea for å avtale elektronisk utveksling av sertifikatene, slik at dette blir mer effektivt og sikkert. Foto: Mattilsynet
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom