Nærings- og fiskeridepartementet

Sjømatnæringen får bedre tid til å tilpasse seg etter brexit

Del

Britiske myndigheter har i dag kunngjort at de vil utsette innføringen av nye krav til veterinær grensekontroll, herunder helsesertifikater ved import av blant annet sjømat. Dette vil gi norsk sjømatnæring mer tid til å tilpasse seg nye importkrav som Storbritannia innfører som følge av brexit.

– Storbritannias utmelding av EU vil føre til mer omfattende importkrav for den norske sjømateksporten, og det er viktig at vi finner gode løsninger slik at kravene i så liten grad som mulig blir til hinder for eksporten. Selv om vi var forberedt på at helsesertifikat skulle innføres fra 1. oktober er jeg glad for at Storbritannia nå velger å utsette fram til et bedre system er på plass, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. 

Det er hensynet til næringslivet, behov for mer dialog med EU og andre lands myndigheter og forsinkelser som følge av pandemien som er årsaken til utsettelsen.

God dialog

Norge har en god dialog med britiske myndigheter med sikte på å finne gode løsninger for den norske eksporten av matvarer og andre produkter av animalsk opprinnelse til Storbritannia etter brexit.

De nye importkravene, som var planlagt innført fra 1. oktober 2021, vil fases inn i løpet av første halvår 2022. Fra og med 1. juli 2022 må produkter av animalsk opprinnelse som importeres til Storbritannia, herunder norsk sjømat, gjennomgå full veterinær grensekontroll og helsesertifikater skal utstedes av Mattilsynet ved eksport.

Klikk her for oppdatert informasjon fra britiske myndigheter (www.gov.uk)

Fakta:

  • Storbritannia er det det tredje største markedet for norsk sjømat målt etter volum og det femte største eksportmarkedet målt etter verdi.
  • I 2020 ble det eksportert 147 000 tonn sjømat til Storbritannia til en verdi av 6,2 milliarder kroner.

Bilder

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom