CLIA (Cruise Lines International Association)

Sjøfartsnæringen vil bruke 5 milliarder dollar på å kutte klimautslipp

Del

De største globale skipsfartsorganisasjonene tar nå et kollektivt ansvar for forskning og utvikling på lavutslippsteknologi, finansiert via en internasjonal og selvpålagt drivstoffavgift.

En bred sammenslutning av de største bransjeorganisasjonene innen internasjonal shipping, leverte onsdag et forslag til resolusjon til Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO).

Resolusjonen foreslår å opprette en ny ikke-statlig organisasjon som skal forske på og utvikle nye lav- og nullutslippsløsninger for skipstransport og drivstoff, som rederiene fritt kan ta i bruk. For å finansiere dette, foreslår resolusjonen å innføre en obligatorisk avgift på maritim bunkers til skip og rigger, som vil skaffe 5 milliarder dollar til et FoU-fond over en femårsperiode.

– Målet er å utvikle kommersielt levedyktige nullutslippsskip innen begynnelsen av 2030-tallet. Mye av teknologien vi tror blir avgjørende – som hydrogen og ammoniakk, brenselceller, batterier og syntetisk brensel produsert fra fornybare energikilder – finnes allerede. Men det finnes ikke i en skala som gjør at dette forløpig kan tas i bruk av store havgåendeende skip, sier Tor Christian Sletner, Visepresident og Europaansvarlig for Cruise Lines International Association (CLIA), som er en av forslagsstillerne.

IMOs medlemsstater ble i 2018 enige om ambisiøse klimamål for sjøfartssektoren, som står for 2 prosent av menneskeskapte klimagassutslipp. Sektoren skal kutte 50 prosent innen 2050, uavhengig av vekst i handel, med full avkarbonisering så raskt som mulig. Målet for 2050 vil kreve en forbedring av karboneffektivitet på opptil 90 prosent, som er uforenlig med en fortsatt langsiktig bruk av fossile brensler ved kommersiell skipsfart.

Sletner tror et felles intenasjonalt forsknings- og utviklingsfond er helt avgjørende for å nå målet.

– For å nå klimamålene, må skipsfarten kutte utslippene langt raskere enn i dag. Næringens eget forslag samler forskningsinnsatsen og sørger for finansiering av lovende teknologier og at de beste løsningene blir tilgjengelige for alle. Samtidig sikrer en FoU-avgift at de som brenner mest bunkers og således slipper ut mest klimagasser, også betaler mest, sier han.

Forslagsstillerne er Baltic and International Maritime Council (BIMCO), Cruise Lines International Association (CLIA), Intercargo, Interferry, International Chamber of Shipping (ICS), Intertanko, International Parcel Tankers Association (IPTA), og World Shipping Council (WSC).

Forslaget til resolusjon vil bli behandlet på det neste møtet til IMOs Miljøvernkomité (MEPC) 30. mars–3. april 2020 og vil med stor sannsynlighet bli vedtatt. Hele resolusjonen kan leses her:

http://www.worldshipping.org/public-statements/regulatory-comments/Final_IMRB_Submission_to_MEPC_75_18_December_2019.pdf

Nøkkelord

Kontakter

For spørsmål og kommentarer, ta gjerne kontakt med:

Tor Christian Sletner, Vice President CLIA Europe og norsk talsperson
tcsletner@cruising.org
+47 990 41 944

Lenker

Om CLIA (Cruise Lines International Association)

CLIA (Cruise Lines International Association)
CLIA (Cruise Lines International Association)
Rue du Trône 60
1050 Brussel, Belgia

+32 (0) 2 709 01 31https://www.cruising.org

Om Cruise Lines International Association (CLIA) – en industri, en stemme: Cruise Lines International Association (CLIA) er verdens største bransjeforening for cruiseindustrien, og er en enhetlig stemme og ledende autoritet i det globale cruisefellesskapet. Foreningen har 15 kontorer globalt med representasjon i Nord- og Sør-Amerika, Europa, Asia og Australasia. CLIA støtter politikk og praksis som fremmer et trygt, sikkert, sunt og bærekraftig cruiseskipmiljø for de mer enn 30 millioner passasjerene som er anslått å reise med cruise i 2019, og er dedikert til å promotere cruise-opplevelsen. Medlemmene består av verdens mest prestisjefylte hav-, elv- og spesialfartøylinjer; et høyt trent og sertifisert reisebyråsamfunn; og cruiselinjeleverandører og partnere, inkludert havner og destinasjoner, skipsutvikling, leverandører og forretningstjenester. Organisasjonens oppgave er å være den samlede globale organisasjonen som hjelper medlemmene å lykkes ved å gå inn for, utdanne og promotere for cruisesamfunnets felles interesser. For mer informasjon, besøk www.cruising.org eller følg Cruise Lines International Association på CLIA Facebook- og Twitter-sider (@CLIAGlobal og @CLIAEurope).

Følg saker fra CLIA (Cruise Lines International Association)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra CLIA (Cruise Lines International Association) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra CLIA (Cruise Lines International Association)