Mattilsynet

Sjekk brønnvannet etter kraftig regnskyll

Del

Etter tidenes tørkesommer er mange brønner nesten tomme for vann. Nå som vi går mot mer normale tilstander med mer nedbør, er det viktig å være klar over at mye regn på hardpakket og uttørket jord kan føre til dårligere kvalitet på drikkevannet fra brønnen i en periode. Enkle tiltak kan redusere farene. Her er noen råd fra Mattilsynet til brønneiere når regnet kommer.

Kontroller brønnen din etter kraftige regnskyll, særlig etter lange tørkeperioder som vi har hatt over store deler av landet i sommer (Foto:Mattilsynet).
Kontroller brønnen din etter kraftige regnskyll, særlig etter lange tørkeperioder som vi har hatt over store deler av landet i sommer (Foto:Mattilsynet).

-I Norge er det anslagsvis 600 000 nordmenn som ikke har tilgang på kommunalt vann. Mange får drikkevannet sitt fra brønner eller små vannforsyningssystem som de deler med naboene. Kraftig regnskyll vil kunne dra med seg jord, bakterier fra dyreavføring, døde smådyr og annen forurensning ned i brønnvannet via sprekker i grunnen eller andre åpninger. Faren for at dette skjer er spesielt stor etter langvarig tørke, fordi jorda er hard og ikke klarer å absorbere vannet i særlig grad. Dette er det viktig å være klar over, særlig om man har gravide, spedbarn eller noen med nedsatt immunforsvar i husholdningen, sier seniorrådgiver Line Ruden i Mattilsynet. Hun anbefaler alle å kontrollere brønnen og vannet visuelt etter langvarig tørke med påfølgende regnskyll. Det er lurt å ta en ekstra drikkevannsprøve for å være sikker. Er kvaliteten for dårlig, må vannet kokes for en periode.

Kontroll etter mye nedbør
Etter mye nedbør bør man sjekke brønnen for følgende:
• Se ned i brønnen, at det ikke ligger noe (dyreavføring/døde smådyr/annet) nedi eller i området rundt vannkilden som kan forurense vannet i brønnen
• Se om vannet ser grumsete ut og om det er avvikende lukt på vannet (skal være som det pleier, om det er annerledes kan det være et tegn på at noe er galt)
• Send vannprøve til et laboratorium for analyse ved endringer i lukt eller farge, eventuelt endring i smak, på vannet, eller ved mistanke om at forurenset vann har kommet inn i brønnen.

Brønneiere kan også ta kontakt med den lokale avdelingen til Mattilsynet via vårt sentralbord
22 40 00 00.

Gode råd for godt brønnvann
En riktig utformet brønn skal være plassert i god avstand fra potensielle forurensningskilder. Generelt anbefales det at avstand fra brønn til mulige forurensningskilder bør være minimum 100 meter, men det må gjøres en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle.

Brønner bør ikke plasseres i flomutsatte områder. Kontroller også at brønntopp/ kum står godt over bakkenivå, ca. 40 cm, slik at det ikke er fare for at urent overflatevann kan renne rett ned i brønnen. Det bør også være drenering og fall bort fra brønnen, slik at det ikke kan samle seg vann rundt brønntopp/ kum. For borebrønner i fjell bør det være tette fôringsrør de øverste meterne, der det vanligvis er mest sprekkdannelse i berggrunnen.

Borebrønner må ha tett lokk over brønntoppen og kan også gjerne sikres med tett kum med tett lokk. Gravde brønner bør sikres med tett kum med tett lokk, slik at ikke smådyr og andre forurensninger kan komme ned i brønnen. Eventuelle lufterør bør ha svanehals, og sikres med finmasket netting.

Brønner kan også sikres ved å bygge et lite brønnhus rundt vannkilden, men husk også da å sikre mot for eksempel mus og fugler. Inngjerding av brønnområdet kan også være fornuftig, spesielt i områder med mye beitedyr.

Kontakter

Bilder

Kontroller brønnen din etter kraftige regnskyll, særlig etter lange tørkeperioder som vi har hatt over store deler av landet i sommer (Foto:Mattilsynet).
Kontroller brønnen din etter kraftige regnskyll, særlig etter lange tørkeperioder som vi har hatt over store deler av landet i sommer (Foto:Mattilsynet).
Last ned bilde
Etter tørkeperioden vi har hatt i sommer kan tilsig til brønner lett bli forurenset når nedbør først kommer (Foto:Mattilsynet).
Etter tørkeperioden vi har hatt i sommer kan tilsig til brønner lett bli forurenset når nedbør først kommer (Foto:Mattilsynet).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom