GlobeNewswire by notified

Sista dag för konvertering av konvertibler av serie KV2 för den andra konverteringsperioden är idag, den 15 mars 2023

Dela

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, onsdagen den 15 mars 2023

Idag, onsdagen den15mars, är den sista dagen för konvertering av konvertibler av serie KV2för den andra konverteringsperioden i Cortus Energy AB (”Cortus Energy” eller "Bolaget"). Konverteringskursen är fastställd till 0,11 SEK och nästa konverteringsperiod inleds den 1 juni 2023.

Mer information om konverteringsperioden finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.cortus.se.

Villkor för konvertibler i sammandrag:

Konverteringsperiod: 1 mars 2023 - 15 mars 2023.
Konverteringskurs: 0,11 SEK. Varje konvertibel berättigar nominellt till cirka 9,09 aktier.

Upplupen ränta för perioden
Konvertiblernas ränta uppgår till tolv (12) procent per år. Denna ränta berättigar konvertibelinnehavaren till utbetalning av upplupen ränta i form av aktier vid konvertering. Räntan beräknas genom att beräkna räntan för perioden med avrundning nedåt till närmaste heltal, för att sedan beräkna antalet aktier den upplupna räntan berättigar till, med avrundning nedåt till närmaste heltal.

Förvaltarregistrerade konvertibler (depå)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler ska ske i enlighet med anvisningar från respektive förvaltare. Vänligen kontakta er förvaltare för ytterligare information.

Direktregistrerade konvertibler (VP-konto)
Teckning av aktier genom konvertering av konvertibler sker enligt instruktioner på anmälningssedeln. Anmälningssedeln kommer att finnas tillgänglig på emissionsinstitutet Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

VD-brev med instruktion finns tillgängligt på Bolagets hemsida, www.cortus.se, och Mangold Fondkommissions hemsida, www.mangold.se.

Registrering av emissionen
Vid konvertering erhålls interimsaktier (IA) i väntan på att registrering ska ske hos Bolagsverket, vilket beräknas ske i slutet av mars 2023. Nyemitterade aktier berättigar till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna är införda i Bolagets aktiebok, som förvaltas via Euroclear.

Återbetalning av ej nyttjade konvertibler
Konvertibler som inte konverterats till aktier kommer att återbetalas till nominellt värde, det vill säga 1,00 SEK per konvertibel, jämte upplupen periodränta om tolv (12) procent. Sådan återbetalning kommer i förekommande fall att ske den 12 april 2024.

Fullständiga konvertibelvillkor
Fullständiga konvertibelvillkor finns tillgängliga på Bolagets hemsida www.cortus.se och på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

Emissionsinstitut
Mangold Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i samband med konverteringsperioden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Rolf Ljunggren, tf VD
Tel: +46 (0)8 588 866 30
www.cortus.se

Om Cortus Energy

Cortus Energy AB utvecklar och marknadsför den unika WoodRoll®-teknologin som förgasar biomassa på ett nytt innovativt sätt som resulterar i en rad unika fördelar gentemot all annan befintlig förgasningsteknik. Med den patenterade WoodRoll®-teknologin kan Cortus Energy erbjuda gröna energilösningar för kraft-, industri- och transportapplikationer. WoodRoll® har stor bränsleflexibilitet, vilket gör att processen kan utnyttja lågvärdiga förnybara bränslen utan att kompromissa med processprestandan. Cortus Energy har idag två WoodRoll®-anläggningar, en testanläggning i Köping sedan 2011 och en kommersiell anläggning i Höganäs.

Cortus Energys aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market. Mangold Fondkommission AB, e-post: ca@mangold.se, är Bolagets Certified Adviser

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

COMPLETION OF DIRECTED ISSUE OF 11,577,957 NEW B SHARES AND 250,000 EXISTING TREASURY B SHARES24.3.2023 00:50:07 CET | Press release

Ambu A/S (“Ambu” of the “Company”) has completed its offering of new B shares and existing treasury B shares (together the “Shares”) through an accelerated bookbuilding process (the “Offering”). Further to company announcement no. 6 of 24 March 2023, Ambu has successfully completed an accelerated bookbuild offering of 11,577,957 new B shares and 250,000 existing treasury B shares (in aggregate corresponding to approximately 5.3% of Ambu’s issued B shares), at a sales price of DKK 93 per share, raising gross proceeds to the Company of approximately DKK 1.1 billion. The board of directors of Ambu (the "Board") has today exercised its authorization in Article 9e(2) in Ambu’s Articles of Association, pursuant to which the Board is authorised to make share capital increases without pre-emption rights for the existing shareholders at a price not lower than market price, to increase Ambu's share capital by issue of 11,577,957 new B shares at a subscription price of DKK 93 per new B share. The

Årsrapport 202223.3.2023 22:58:17 CET | pressemeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 2 – 2023 København, den 23. marts 2023 Årsrapport 2022 Bestyrelsen i NTR Holding A/S har i dag behandlet og godkendt Selskabets årsrapport for regnskabsåret 2022. Årsrapporten har følgende hovedpunkter: NTR Holding koncernens salg af Daniamant A/S og Daniamant Ltd. blev gennemført den 31. januar 2022. Hovedparten af provenuet fra salget af Daniamant er udbetalt som udbytte. NTR Holding A/S har således i 2022 udbetalt udbytte på i alt DKK 49 pr. aktie, svarende til et samlet udbytte på DKK 121 mio. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udloddes yderligere udbytte for 2022. Koncernens resultat af primær drift udviser et underskud på DKK 2,5 mio. (DKK -1,9 mio. i 2021), hvilket er i overensstemmelse med de senest udmeldte resultatforventninger. Koncernens totalindkomst udgør DKK 1,1 mio. Egenkapitalen udgør DKK 12,9 mio., svarende til en indre værdi pr. aktie på DKK 5,2. Bestyrelsen vil fortsat sondere NTR Holding A/S’ strategiske muligheder, herunder for at kapitaliser

Millicom (Tigo) announces a change in the Nomination Committee ahead of the 2023 Annual General Meeting23.3.2023 22:40:00 CET | Press release

Millicom (Tigo) announces a change in the Nomination Committee ahead of the 2023 Annual General Meeting Luxembourg, March 23, 2023 – The Nomination Committee of Millicom International Cellular S.A. (“Millicom”) announces that Mr. Nicolas Jaeger appointed by Atlas Luxco S.àr.l., has joined the Nomination Committee of Millicom. On March 17, 2023, Atlas Luxco S.àr.l. reported that it holds a 20% shareholding in Millicom. On March 23, 2023 Mr. Nicolas Jaeger joined the Nomination Committee. The Nomination Committee comprises Jan Dworsky, appointed by Swedbank Robur Funds; Viktor Kockberg, appointed by Nordea Investment Funds; Staley Cates, appointed by Southeastern Asset Management, Gerardo Zamorano appointed by Brandes Investment Partners, and Nicolas Jaeger appointed by Atlas Luxco S.àr.l., as well as the Chairman of Millicom’s Board of Directors, José Antonio Ríos García. Information about the work of the Nomination Committee can be found on Millicom’s website. Shareholders wishing to p

GreenMobility issues warrants23.3.2023 22:40:00 CET | Press release

Company Announcement no. 121– 2023 Copenhagen, March23rd, 2023 GreenMobility issues warrants The Board of Directors of GreenMobility A/S S (“GreenMobility” or the “Company”), has today resolved to grant warrants in the Company for the purpose of: Ensuring that shareholders, the Executive Management and other management employees of the Company have the same interests, and that everyone makes a special effort for the value creation in the Company and its subsidiaries.Retaining the Executive Management and management employees of the Company.Granting warrants to the Board of Directors as authorized at the 2021 Annual General Meeting but not yet granted Warrants granted will generally be subject to the existing warrant programs as publicized in company announcement no. 41 on November 19th, 2019 and in company announcement no. 64 on September 29th 2020 with certain deviations. The total issuance of warrants is in accordance with the resolutions passed at the Annual General Meetings held on

Inventiva announces the schedule of publication and presentation of its 2022 Full-Year Financial Results23.3.2023 22:00:00 CET | Press release

Daix (France), Long Island City (New York, United States), March 23, 2023 – Inventiva (Euronext Paris and Nasdaq: IVA) (the “Company”), a clinical-stage biopharmaceutical company focused on the development of oral small molecule therapies for the treatment of patients with non-alcoholic steatohepatitis (NASH) and other diseases with significant unmet medical needs, today announced that its management team will host a webcast to present the Company’s 2022 full-year financial results on Thursday, March 30, 2023. Inventiva’s 2022 full-year financial results will be published on Wednesday, March 29, 2023 at 4:00 pm (New York), 10:00 pm (Paris). Frédéric Cren, Chairman, CEO and cofounder of Inventiva, Pierre Broqua, Chief Scientific Officer and cofounder of Inventiva, Jean Volatier, Chief Financial Officer of Inventiva, and Michael Cooreman, Chief Medical Officer of Inventiva, will hold a conference call in English, followed by a Q&A session, onThursday, March 30, 2023, at8:00 am (New York)