Sirkula fikk Samfunnsbedriftenes bærekraftspris

Del
Avfalls- og gjenvinningsbedriften Sirkula IKS på Hamar er tildelt Samfunnsbedriftenes bærekraftspris for 2023. Sirkula har ifølge juryen tatt ombruk til et helt nytt nivå med etableringen av Norges første ombrukskjøpesenter.
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene deler ut Bærekraftsprisen 2023 til administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene deler ut Bærekraftsprisen 2023 til administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS. Foto: Nicolay Biørn-Lian

– Det er utrolig gøy å kunne dele ut vår nyetablerte bærekraftspris til en medlemsbedrift som viser en så helhetlig tilnærming til bærekraft, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. 

– Sirkula IKS jobber systematisk med både sosial og miljømessig bærekraft til glede for lokalsamfunnet og til inspirasjon for hele Norge. Vi er mektig imponert over hva de har fått til, sier han. 

For første gang 

Samfunnsbedriftene er den ledende arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen for kommunalt eide selskaper. De har snaut 600 medlemmer i en rekke bransjer, hvor avfall, brann/redning, energi og havn er de største.

Bærekraftsprisen ble delt ut for aller første gang under Samfunnsbedriftenes bærekraftsdag som ble arrangert i Oslo i dag. Prisen går til et medlem av Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som aktivt jobber for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv. 

– Med denne prisen ønsker vi å motivere medlemmene til å sette seg høye mål og jobbe målrettet med tiltak som har en positiv påvirkning på mennesker, klima og miljø. Samtidig ønsker vi å løfte frem virksomheter som går foran på bærekraft, sier Brevik. 

Han forteller at bærekraftsprisen tar utgangspunkt i en bred forståelse av bærekraftig utvikling, der tiltak kan være innen både miljømessig, sosial og økonomisk bærekraft. Det er også utgangspunktet for FNs bærekraftsmål. 

– Et helt nytt nivå

Juryen har bestått av fagsjef for bærekraft Jill Johannessen i Samfunnsbedriftene, fagsjef for FNs bærekraftsmål Anne Romsås i KS, og Kjell-Are Johansen som er både styremedlem i Samfunnsbedriftene og bransjestyreleder i Samfunnsbedriftene Energi. 

– Sirkula på Hamar har tatt ombruk til et helt nytt nivå med etableringen av Norges første ombrukskjøpesenter. Resirkula-konseptet er unikt i Norge og består av en moderne gjenvinningsstasjon, fem butikker som også tilbyr reparasjon og redesign, kafeteria og aktiviteter for ombruk og et kompetansesenter for sirkulær økonomi samlet på ett og samme sted, skriver juryen i sin begrunnelse, der de også understreker at Sirkula treffer godt på både miljømessige og sosiale kriterier. 

– Det miljømessige aspektet er det stadig økende antall tonn brukte varer fra gjenvinningsstasjonen som får nytt liv i butikkene. Dette bidrar til at flere ressurser kommer tilbake i kretsløpet og dermed reduserer CO2-utslipp fra forbrenning. I tillegg bremser det energibruk fra ny produksjon og reduserer presset på uttak av nye naturressurser. Kaféen og ombruksmottaket og en av butikkene driftes av Mjøsanker, som er en lokal arbeids- og inkluderingsbedrift. I 2022 var til sammen 28 personer i arbeidstrening via Mjøsanker, skriver juryen.   

Mer informasjon

Adm. Dir. Øivind Brevik, Samfunnsbedriftene – 930 84 575 / oivind@samfunnsbedriftene.no

Adm. Dir. Grethe Olsbye, Sirkula IKS – 916 89 824 / grethe.olsbye@sirkula.no

Fakta om bærekraftsprisen

Samfunnsbedriftenes bærekraftspris deles ut hvert år fra 2023.  

Prisen tildeles en medlemsbedrift i Samfunnsbedriftene som jobber for et mer bærekraftig lokalsamfunn ved å ta aktive klima- eller miljøgrep i sin bedrift, som jobber for mer innovative og effektive kommunale tjenester, eller som jobber aktivt for et mer sosialt bærekraftig og inkluderende arbeidsliv.

Prisen består først og fremst av heder og ære, men kommer også med et diplom og 20.000 kroner. 

Fakta om Sirkula IKS

Sirkula IKS ble stiftet i 2016 og tar hånd om avfallet for de private husholdningene i Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner, som også eier selskapet. Totalt håndterer og behandler Sirkula avfall fra snaut 45.000 husstander på Hedmarken.

I dag er det 90 ansatte i Sirkula IKS som henter avfall hjemme hos husholdningene, drifter fem gjenvinningsstasjoner, Heggvin avfallsanlegg og Resirkula, som er et ombrukskonsept med blant annet senter for ombruksbutikker.

Sirkula IKS var landets beste på materialgjenvinning i 2016, og fikk IA-prisen for Innlandet i 2018.

Juryens begrunnelse  

Juryen ønsker å anerkjenne Sirkula IKS på Hamar, som har tatt ombruk til et helt nytt nivå med etableringen av Norges første ombrukskjøpesenter. Resirkula-konseptet er unikt i Norge og består av en moderne gjenvinningsstasjon, fem butikker som også tilbyr reparasjon og redesign, kafeteria og aktiviteter for ombruk og et kompetansesenter for sirkulær økonomi samlet på ett og samme sted. 

Vi vil med denne prisen berømme Sirkula for sin helhetlige og systematiske tilnærming til bærekraft og de treffer godt på både miljømessige og sosiale kriterier. Det miljømessige aspektet er det stadig økende antall tonn brukte varer fra gjenvinningsstasjonen, som får nytt liv i butikkene. Dette bidrar til at flere ressurser kommer tilbake i kretsløpet og dermed reduserte CO2-utslipp fra forbrenning, men bremser også energibruk fra ny produksjon og ikke minst reduserer presset på uttak av nye naturressurser.   

Vi er videre imponert over Sirkulas satsing på sosial bærekraft. Kaféen og ombruksmottaket og en av butikkene driftes av Mjøsanker, en lokal arbeids -og inkluderingsbedrift. I 2022 var til sammen 28 personer i arbeidstrening via Mjøsanker i kretsløpparken.  

Juryen har også lagt vekt på graden av samarbeid og forankring i lokalsamfunnet, både i forhold til de selvstendig næringsdrivende som driver butikkene og andre aktører, som gir et godt tilbud som appellerer til mange. Sirkula er et forbilde, som legger vekt på å dele deres erfaringer med andre og formidler kunnskap om gjenbruk og miljø med skoleelever og lokalsamfunnet. De tar samfunnsansvar til et høyere nivå med sitt holdningsskapende arbeid og brede tilnærming og har et strategisk mål om å være et sirkulært kompetansesenter i regionen. 

Fakta om de nominerte

Fem virksomheter ble nominert til bærekraftsprisen. Juryen har vurdert disse opp mot tildelingskriteriene, og er enige om at alle kandidatene ville vært verdige vinnere av prisen: 

Rå Biopark AS, et unikt samarbeid mellom 42 kommuner i Nord-Norge for håndtering av våtorganisk avfall, med planer om å bygge et stort biogassanlegg, som også vil bidra til miljøvennlig drivstoff i regionen.  

Lindum AS har lagt ned et målrettet og innovativt arbeid over mange år innenfor biogassproduksjon og avfallshåndtering, med Den magiske fabrikken, CO2-fanging og veksthus som inspirerende nyskapninger. 

Sirkula IKS imponerer med sin helhetlige og nyskapende tilnærming til ombruk og som en viktig aktør for mer bærekraftig utvikling i lokalsamfunnet, både miljømessig og sosialt. 

Kollektivselskapet Kolumbus har lagt ned et kjempearbeid i sin streben etter å tilby innbyggere i Rogaland og Haugesund bærekraftig mobilitet uten direkte klimagassutslipp. Selskapet samarbeider med mange aktører for å kunne gjøre det så enkelt og attraktivt som mulig for folk å velge å reise kollektivt, der de enkelt kan kombinere ulike transportmidler gjennom utvikling av ulike apper. 

Vann- og avløpsselskapet Hias IKS, berømmes for sitt viktige og nyskapende utviklingsarbeid, som har resultert i Hias-prosessen, verdens første biologiske fosforfjerningsprosess, som har vesentlig redusert CO2-avtrykket, redusert behovet for areal og ikke minst bygget anlegg for gjenvinning av fosfor, som tar vare på ressursene i avløpet. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene deler ut Bærekraftsprisen 2023 til administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene deler ut Bærekraftsprisen 2023 til administrerende direktør Grethe Olsbye i Sirkula IKS. Foto: Nicolay Biørn-Lian
Last ned bilde
Store verdier blir tatt vare på ved ombruk. Her er styremedlem Eva Lien i Innherred renovasjon IKS på besøk hos Sirkulas ombrukskjøpesenter. Foto: Jill Johannessen.
Store verdier blir tatt vare på ved ombruk. Her er styremedlem Eva Lien i Innherred renovasjon IKS på besøk hos Sirkulas ombrukskjøpesenter. Foto: Jill Johannessen.
Last ned bilde
Sirkula IKS på Hamar får Samfunnsbedriftenes bærekraftspris for 2023. Foto: Jill Johannessen
Sirkula IKS på Hamar får Samfunnsbedriftenes bærekraftspris for 2023. Foto: Jill Johannessen
Last ned bilde
Ombrukskjøpesenteret ReSirkula huser fem selvstendige ombruksbutikker og kafeteria. Foto: Jill Johannessen
Ombrukskjøpesenteret ReSirkula huser fem selvstendige ombruksbutikker og kafeteria. Foto: Jill Johannessen
Last ned bilde

Lenker

Om Samfunnsbedriftene

Samfunnsbedriftene
Samfunnsbedriftene
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo

24 13 27 00http://www.samfunnsbedriftene.no

Samfunnsbedriftene er den ledende nærings- og arbeidsgiverforeningen for bedrifter som leverer grunnleggende samfunnstjenester i Norge. Vi organiserer ca. 570 offentlig hel- eller deleide bedrifter og ideelle organisasjoner innen en rekke tjenesteområder, hvor de største områdene er havn, energi, avfall og brann/redning.

Følg pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Samfunnsbedriftene på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Samfunnsbedriftene

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom