SINTEF

SINTEF styrker tunnelkompetansen

Del

Tettere kontakt med bransjen og økt fokus på tunneler står på agendaen når Sindre Log nå tar over som forskningsleder for berg- og geoteknikk i SINTEF Community. – Potensialet i undergrunnen er enormt og kan gi oss løsninger på store samfunnsutfordringer, mener Log.

Sindre Log startet i jobben som forskningsleder for faggruppen berg- og geoteknikk i SINTEF Community 1. oktober.
Sindre Log startet i jobben som forskningsleder for faggruppen berg- og geoteknikk i SINTEF Community 1. oktober.

Log er utdannet sivilingeniør innen anleggsteknikk fra NTNU og kommer til SINTEF fra en jobb i internasjonal tunnelboremaskinindustri. Han har i en årrekke vært involvert i ulike bransjeforeninger og sitter i dag i styret i både Norsk forening for fjellsprengningsteknikk (NFF) og International Tunneling Association (ITA-AITES).

- Det ligger et enormt potensial i undergrunnen. Løsninger på store samfunnsutfordringer, som transport, logistikk, energi, vann og karbonlagring, finnes der, sier Log.

Faggruppen han nå skal lede, er svært engasjert både i norsk og internasjonal tunnel- og anleggsbransje. Forskerne har spisskompetanse innen geoteknikk, numerisk modellering, tunnelteknologi, injeksjon, undergrunnsløsninger, gruvedrift, byggeråstoffer og naturstein. Med Log som forskningsleder øker gruppen satsingen på tunnel ytterligere.

Gruppen kommer til å fokusere på enda tettere kontakt med bransjen som nå vil møte strengere krav og forventninger fra samfunnet. Bransjen står også overfor flere samtidige teknologisprang med elektrifisering, digitalisering og kunstig intelligens, flåtestyring og autonomi.

- SINTEF er i en særstilling for å bidra i disse teknologisprangene gjennom tverrfaglig samarbeid mellom de ulike fagmiljøene, sier Log.

Bedre bruk av georessurser

Tidligere forskningsleder og PhD Lisbeth Alnæs fortsetter i gruppa og vil jobbe videre med satsningsområdet georessurser, dekkende naturstein, byggeråstoffer og andre mineralressurser.

- Det grønne skiftet krever bedre utnyttelse av ressurser, både fra tunnelvirksomhet og tradisjonelle bergverk, sier Alnæs.

Naturstein, pukk, grus og sand og foredlede produkter som industrimineraler og metaller er nødvendige ressurser for elektrifisering og fornybar energiproduksjon. Behovet vil øke i takt med at verdens befolkning gjør det.

SINTEF samarbeider på tvers av institutter og med bygge-, anleggs- og bergbransjene for å finne bærekraftige løsninger.

Om berg- og geoteknikk i SINTEF

Berglaboratorium, feltundersøkelser og TRIPOD

Fagmiljøet innen berg- og geoteknikk  er spesielt godt kjent for sitt berglaboratorium som blant annet utfører frosttesting og ingeniørgeologiske og bergmekaniske tester. Berglaboratoriet er det nasjonale referanselaboratoriet for naturstein og verdensledende innen borbarhetstesting for TBM-drift.

Gruppen utfører også bergmekaniske feltundersøkelser, nasjonalt og internasjonalt, med bergspenningsmålinger, -overvåkning og deformasjonsovervåkning av anlegg over og under jord.

Slike målinger inngår i SINTEFs egenutviklede TRIPOD, en unik verktøykasse for å løse bergtekniske utfordringer i utvikling av underjordsanlegg. Gjennom flere år har SINTEF utviklet denne metodikken, som omfatter geologisk kartlegging, bergspenningsmålinger og laboratorietester som gir pålitelig informasjon om ingeniørgeologiske og bergtekniske forhold på stedet. Denne informasjonen danner et grunnlag for å etablere en pålitelig, numerisk modell, som igjen vil gi informasjon for videre evaluering og beslutninger rundt bergsikring og bergsikringens virkning. For å øke påliteligheten av modellen videre, blir modellen verifisert og forbedret underveis ved å kommunisere med installert overvåkningsutstyr i bergmassen. SINTEF anvender denne metodikken i en rekke tunnel-, gruve- og vannkraftoppdrag.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Sindre Log startet i jobben som forskningsleder for faggruppen berg- og geoteknikk i SINTEF Community 1. oktober.
Sindre Log startet i jobben som forskningsleder for faggruppen berg- og geoteknikk i SINTEF Community 1. oktober.
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

Norsk settefisknæring møtes på TEKSET-konferansen 14.-15 januar20.1.2023 08:56:00 CET | Pressemelding

Allerede 4 uker før arrangementet går av stabelen har hele 300 meldt seg på den populære konferansen som i år arrangeres for tiende gang. Clarion Hotel & Congress i Trondheim er møteplassen der aktører i den norske settefisknæringa drøfter dagsaktuelle problemstillinger og fremtidens løsninger innen settefiskproduksjon. Konferansen arrangeres av SINTEF Ocean i samarbeid med representanter fra næringa.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom