SINTEF

SINTEF Ocean skal lede stort EU-prosjekt om klimarestaurering fra Svalbard til Madeira

Del

SINTEF Ocean skal lede CLIMAREST prosjektet (Coastal Climate Resilience and Marine Restoration Tools for the Arctic Atlantic basin). Prosjektet samler europeiske partnere fra Svalbard i nord til Madeira i sør for å undersøke muligheten for restaurering av sårbare økosystemer.

Prosjektet skal gå i tre år, og totalbudsjettet er på ca. 86 millioner NOK. Av dette går 22 millioner til SINTEF Ocean. Andre norske partnere er NINA (6 millioner), NTNU (5 millioner), Metrologisk institutt (1,2 millioner) og SINTEF Digital og Community (7,5 millioner til sammen). Prosjektet skal etter planen starte arbeidet innen utgangen av året.  

- Vi gleder oss til å koordinere dette prosjektet. Restaurering av disse sårbare og skjøre kystområdene, fra Svalbard i Arktis til Madeira i Nord-Atlanteren, er helt kritisk. Disse økosystemene er følsomme for forstyrrelser, samtidig som at de spiller en kritisk rolle som drivere av kompleksiteten i havets naturmangfold, sier Ida Beathe Øverjordet, seniorforsker i SINTEF Ocean og koordinator for CLIMAREST prosjekt. 

Kystlinjen i EU er på hele 55 000 km, og det arealet er hjem til mer enn 40 prosent av EUs befolkning. Disse økosystemene trues av både klimakrisen og naturmangfoldkrisen. EU-borgere opplever stadig flere naturkatastrofer, slik som flom, skogbrann, hetebølger og perioder med tørke. Disse fenomenene viser nødvendigheten av å både verne og restaurere de sårbare økosystemene og naturmangfoldet der. 

Restaurering kan være en del av redningen for sårbare økosystemer

Økosystemene gjør kloden vår mange tjenester, og når de ikke er intakte, blir naturen mindre robust mot klimaendringer. Et eksempel på dette er sjøgressenger, som binder Co2 og gir en naturlig barriere mot kysterosjon. Ved å reparere de skadde økosystemene, kan naturlige prosesser bli gjenopprettet, og kloden kan igjen dra nytte av økosystemtjenestene.

Men klimarestaurering krever at man setter naturen foran andre interesser, og tilbakestiller naturen på dens premisser. Derfor går CLIMAREST hånd i hånd med FNs klimapanel sin anbefaling om at minst 30 prosent av alt land og hav skal vernes innen 2030.

For å kunne kartlegge mulighetene for restaurering av de komplekse sosio-økologiske systemene som kystområdene utgjør, og hvordan de reagerer på ulike forstyrrelser og skadebegrensningstiltak kreves det en helhetlig og tverrfaglig tilnærming som kombinerer blant annet biologi, geologi, samfunnsvitenskap og økonomi. 

Prosjektet hører til under EU Missions og er en del av Horizon Europes forsknings- og innovasjonsprogram for 2021-2027. Målet er å øke kontinentets motstandsdyktighet mot klimaendringer, og gjøre dette i samspill med brukergrupper på alle nivå, fra forvaltningen til enkeltindivider. Deltakelse i disse prosjektene gir norske aktører en viktig plattform for tverrfaglig samarbeid, og vil bidra direkte til FNs bærekraftsmål, og forpliktelsene Norge og EU har til Parisavtalen og Naturavtalen (CBD).

- Suksessen med disse utlysningene viser at SINTEF er høyst relevant for Europa og har kompetanse til å koordinere slike tverrfaglige prosjekter med store konsortier og komplette verdikjeder, sier Alexandra Bech Gjørv, konsernsjef i SINTEF. 

PARTNERNE:

SINTEF Ocean (Norge)

Norwegian Institute for Nature Research (Norge)

French Research Institute for Exploitation of the Sea (Frankrike)

Regional Agency for the Development of Research Technology and Innovation (Portugal)

WavEC Offshore Renewables (Portugal)

National University of Ireland, Galway (Irland)

University of Malaga (Spania)

University of Alicante (Spania)

University of Vigo (Spania)

Norwegian University of Science and Technology (Norge)

Norwegian meteorological institute (Norge)

SINTEF AS (Norge)

Polytechnic University of Marche (Italia)

The University of Naples Federico II (Italia)

Seaboost (Frankrike)

Technical University of Denmark (Danmark)

Aarhus University (Danmark)

OM PROSJEKTET:

Tidsperiode: 36 måneder

Antall partnere: 17

Totalbudsjett: 86 MNOK

Ledet av: SINTEF Ocean

Nøkkelord

Kontakter

Seniorforsker Ida Beathe Øverjordet, ida.beathe.overjordet@sintef.no, 951 76 491

Bilder

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2200 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg pressemeldinger fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom