GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch utvärderar finansieringsalternativ

Dela

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har givit Danske Bank och Handelsbanken i uppdrag att arrangera investerarmöten i Norden den 13-14:e november. Syftet är att utvärdera förutsättningarna för att emittera ett seniort, icke-säkerställt obligationslån.

Med hänsyn taget till rådande marknadsförhållanden kan en emission av ett SEK-denominerat seniort, icke-säkerställt obligationslån med ett förväntat belopp om 750 Mkr och löptid 3 till 5 år emitteras. Målsättningen är att diversifiera bolagets skuldportfölj samt öka bolagets finansiella flexibilitet. Likviden från en sådan obligationsemission kommer att användas för refinansiering av existerande banklån samt allmänna verksamhetsändamål.

De säkerheter som finns pantsatta till förmån för långivande banker i bolagets befintliga seniora banklån kommer i samband med en obligationsemission att släppas och all skuld inom koncernen kommer därmed att vara icke säkerställd.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:              +46-722-45 50 55
E-post:            thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 07:30 CET genom ovanstående kontaktpersons försorg.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

Result of Riksbank´s purchases of Commercial Paper27.5.2020 10:00:00 CESTPress release

Auction date200527Requested volume, SEK mln4,000 Credit rating class1Term3MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.55 %Total bid amount, SEK mln150 MioPrel. accepted volume, SEK mln150 MioPercentage alloted100.00 %Number of bids1 Credit rating class1Term6MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.65 %Total bid amount, SEK mln0,000Prel. accepted volume, SEK mln0,000Percentage alloted100.00 %Number of bids0 Credit rating class2Term3MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.85 %Total bid amount, SEK mln375 MioPrel. accepted volume, SEK mln375 MioPercentage alloted100.00 %Number of bids2 Credit rating class2Term6MRequested volume, SEK mln1,000 +/-Fixed purchase rate0.95 %Total bid amount, SEK mln250 MioPrel. accepted volume, SEK mln250 MioPercentage alloted100.00 %Number of bids2

Adevinta Ventures invests in MEDWING’s €28 million Series B funding round27.5.2020 09:09:17 CESTPress release

Oslo, 26 May 2020 - Adevinta, through its Adevinta Ventures team, is investing for a second time in MEDWING, one of Europe’s leading healthtech companies, in a €28 million Series B funding round, led by Cathay Innovation, with participation from historical investors Northzone, Atlantic Labs and Cherry Ventures. This follows on from Adevinta’s first investment from December 2018. Founded in 2017 and based in Berlin, MEDWING aspires to make working in the healthcare sector more attractive and to solve the shortage of healthcare personnel. The company empowers candidates to work in a flexible way to suit their lifestyle and supports hospitals. They help with the recruitment process and human resources management by applying innovative matching, communication technology and personal consultations. Ovidiu Solomonov, VP Global Markets and Ventures at Adevinta, says: “Medwing gives power, autonomy and transparency to nurses, addressing some of the inefficiencies in the healthcare staffing ind

Notice to attend Elanders’ Annual General Meeting 202027.5.2020 09:00:00 CESTPress release

Shareholders in Elanders AB (publ) are invited to attend the Annual General Meeting on Thursday 25 June 2020 at 10 a.m. at Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal, Sweden. INFORMATION IN RELATION TO COVID-19 (CORONAVIRUS) In view of the ongoing spreading of the coronavirus, a number of precautionary measures are being taken in connection with the Annual General Meeting to reduce the risk for the shareholders and other persons attending the Meeting: Registration will not begin until 09.30 a.m.No food or drinks will be served. No gifts will be handed out.The address by the President will be kept very short.With a few exceptions, the Board of Directors and senior executives will not be present at the meeting room.Questions at the meeting will be concentrated on the decision points on the agenda and other information that the participants are entitled to receive according to law.The number of people attending who are not shareholders will be limited. Shareholders are therefore requeste

Kallelse till Elanders årsstämma 202027.5.2020 09:00:00 CESTPressemelding

Aktieägarna i Elanders AB (publ) kallas till årsstämma torsdagen den 25 juni 2020, kl. 10.00 på Södra Porten, Flöjelbergsgatan 1 C, Mölndal. INFORMATION MED ANLEDNING AV COVID-19 (CORONAVIRUSET) Mot bakgrund av den pågående smittspridningen av coronaviruset kommer ett antal säkerhetsåtgärder att vidtas i samband med årsstämman för att minska risken för aktieägare och andra som deltar vid stämman: Inregistreringen kommer inte att påbörjas förrän kl. 09.30.Ingen mat eller dryck kommer att serveras och inga gåvor kommer att delas ut.Anförandet av verkställande direktören kommer att hållas mycket kort.Styrelsen och bolagsledningen kommer, med några få undantag, inte närvara i stämmolokalen.Frågor på stämman kommer att koncentreras till beslutspunkterna på dagordningen och andra upplysningar som deltagarna har rätt att erhålla enligt lag.Antalet deltagare som inte är aktieägare kommer att begränsas. Aktieägare ombeds därför också att, om möjligt, avstå från att ta med biträden.Aktieägare up

Electra Gruppen kallar till Årsstämma27.5.2020 08:30:00 CESTPressemelding

ELECTRA GRUPPEN AB (publ) orgnr. 556065-4054 Pressmeddelande 2020-05-27 Electra Gruppen kallar till Årsstämma Electra Gruppen kallar till årsstämma. Stämman äger rum den 25 juni kl. 11.00 i Electras lokaler på Trångsundsvägen 20 i Kalmar. Kallelse till stämman återfinns på bolagets hemsida, www.electra.se samt är även publicerad i Post- och Inrikes tidningar. På hemsidan återfinns även material som ska finnas tillgängligt för aktieägare och intressenter samt fullmaktsunderlag. Som en konsekvens av Covid-19 pandemin önskar vi genomföra bolagstämman med så få fysiskt närvarande personer som möjligt. Aktieägare kommer beredas möjlighet att utöva sina rättigheter som aktieägare på annat sätt via deltagande digitalt på distans eller liknande upplägg. Information om detta kommer meddelas via bolagets hemsida senast 1 vecka innan stämmans genomförande. I kallelsen framgår att styrelsen föreslår stämman att ingen utdelning lämnas. Styrelsen kommunicerar att trots att Bolagets resultatutvecklin

CEO review at Cargotec's Annual General Meeting27.5.2020 08:15:00 CESTPress release

CEO review at Cargotec's Annual General Meeting CARGOTEC CORPORATION, PRESS RELEASE, 27 MAY 2020 AT 9:15 AM (EEST) Cargotec Corporation's Annual General Meeting will be held today, 27 May 2020, at 1.00 p.m. Finnish time in Helsinki, Finland. The CEO review will focus on Cargotec’s financial results in 2019, company performance during the first quarter of 2020, and Cargotec’s climate ambition. The CEO review does not include any material new information. The presentation material is attached to this press release and is also available at www.cargotec.com. A video recording of the CEO review is available at Cargotec's website within coming days. Cargotec’s interim report January–March 2020 is available via this link. For further information, please contact: Hanna-Maria Heikkinen, Vice President, Investor Relations, tel. +358 20 777 4084, hanna-maria.heikkinen@cargotec.com Cargotec (Nasdaq Helsinki: CGCBV) enables smarter cargo flow for a better everyday with its leading cargo handling so