GlobeNewswire

Sinch AB (publ): Sinch expanderar till Brasilien genom förvärv av TWW

Dela

Stockholm, Sverige – Sinch AB (publ) – XSTO: SINCH

Sinch AB (publ), en ledande global leverantör av molntjänster för kundinteraktion via mobilen, har ingått ett bindande avtal att förvärva TWW do Brasil S.A. för en total köpeskilling på 180,750 miljoner BRL på skuldfri basis. Med dagens valutakurs där SEK/BRL är 2.43 motsvarar detta 439 miljoner SEK.

TWW grundades 1996 och och är idag den tredje största leverantören av företags-SMS i Brasilien. Bolaget har över 3 000 kunder av varierande storlek inklusive ledande Brasilianska företag inom bank och finans, handel och utbildning. Meddelandevolymerna ökar löpande och under 2018 skickade TWW 3.4 miljarder meddelanden åt sina kunder. Företaget har 37 anställda i São Paulo, Brasilien.

“Sinch fokus på leveranskvalitet och global räckvidd gör att vi nu har några av världens största företag på vår kundlista. Förvärvet av TWW stärker ytterligare vår konkurrenskraft och ger oss lokal närvaro i en expansiv och dynamisk tillväxtmarknad”, säger Oscar Werner, VD Sinch.  

Med en befolkning på 210 miljoner människor är Brasilien det största landet i Latinamerika både sett till befolkningsstorlek, BNP och geografisk yta. Det är världens femte mest folkrika land och har en snabb ökning i smartphoneanvändning och nyttjande av mobilt internet. Det blir allt mer populärt att använda meddelandetjänster i mobilen för att interagera med kunder, och en snabbt ökande användning av ny teknik skapar möjligheter för Sinch att erbjuda sin bredare produktportfölj med avancerade meddelandetjänster, röst och video till TWW:s kunder.

Under 2018 hade TWW en försäljning om 134 MBRL, bruttovinst på 35 MBRL och EBITDA på 17,5 MBRL. Med dagens valutakurs där SEK/BRL är 2.43 motsvarar detta en försäljning om 326 miljoner SEK, bruttovinst på 85 miljoner SEK och EBITDA på 43 miljoner SEK. Priset som Sinch betalar motsvarar en EV/EBITDA-multipel på 8.9 baserat på förväntad justerad EBITDA för helåret 2019.

“Vi har byggt ett framgångsrikt företag genom fokus på kvalitet och kundnöjdhet. Tillsammans med Sinch kan vi fortsätta vår tillväxtresa och och lansera nästa generations meddelandetjänster, röst och video. Våra största möjligheter ligger fortfarande framför oss”, säger Anthony Pain, VD och styrelseordförande för TWW. 

Affären beräknas slutföras i andra halvan av oktober 2019 och kommer att finansieras med Sinch tillgängliga kreditfaciliteter.

Sinch har ett finansiellt mål att hålla nettoskuld/justerad EBITDA under 2.5x över tid. Mätt på rullande tolv månaders basis var nettoskuld/justerad EBITDA 1.0x i Q2 2019. Förvärvet av TWW ökar Sinch nettoskuld/justerad EBITDA med omkring 0.8x. Tillsammans med det nyligen annonserade förvärvet av myElefant SAS innebär detta att Sinch pro forma nettoskuld/justerad EBITDA stiger till omkring 2.2x efter att de två förvärven har slutförts.

Handelsbanken Capital Markets agerar finansiell rådgivare till Sinch i samband med detta förvärv.

Telefonkonferens och webbpresentation
Ett konferenssamtal för analytiker och investerare kommer att äga rum idag, 10 oktober, kl 14.00 CEST. Ring in ett par minuter innan konferensen börjar för att försäkra dig om att du är uppkopplad.

Access code:           6330618

Sverige:                   +46 8 5069 2185
Storbrittannien:      +44 203 009 5710
USA:                        +1 191 772 00 178

Konferenssamtalet kommer även att direktsändas på investors.sinch.com/webcast. Presentationsmaterial kommer att finnas tillgängligt på investors.sinch.com.

För ytterligare information vänligen kontakta

Thomas Heath
Strategichef och ansvarig för investerarrelationer
Sinch AB (publ)
Mobil:              +46-722-45 50 55
E-post:             thomas.heath@sinch.com

Om Sinch

Sinch utvecklar digitala verktyg som möjliggör en personlig interaktion mellan företag och individer. Med Sinch molnbaserade kommunikationsplattform kan företag nå världens alla mobiltelefoner – inom en eller ett par sekunder – via meddelanden, röstsamtal, och video. Flera av världens största företag använder Sinch avancerade teknikplattform för att kommunicera med sina kunder, och Sinch är en etablerad mjukvaruleverantör till mobiloperatörer över hela världen. Sinch har vuxit med lönsamhet sedan det grundades 2008. Koncernen har huvudkontor i Stockholm, Sverige, samt närvaro i mer än 30 ytterligare länder. Aktien är noterad på Nasdaq Stockholm: XSTO:SINCH. Besök oss på sinch.com.

Om TWW

TWW grundades 1996 och är en av Brasiliens ledande leverantörer av meddelandetetjänster för företag. Senaste generationens infrastruktur, direktkopplingar till mobiloperatörer och ett starkt kundfokus har givit TWW en kundnöjdhet på 98 procent bland sina mer än 3 000 företagskunder. TWW har kunder i alla storlekar och branscher och är baserat i Säo Paolo, Brasilien.

Viktig information

Denna kommunikation kan innehålla vissa framåtriktade uttalanden. Sådana uttalanden är alla uttalanden som inte avser historiska fakta och de innehåller uttryck som "anser", "uppskattar", "förväntar", "väntar", "antar", "förutser", "avser", "kan", "fortsätter", "bör" eller liknande. De framåtriktade uttalandena i detta meddelande är baserade på olika uppskattningar och antaganden, vilka i flera fall baseras på ytterligare antaganden. Även om Sinch anser att dessa antaganden var rimliga när de gjordes, är sådana framåtriktade uttalanden föremål för kända och okända risker, osäkerheter och andra väsentliga faktorer som är svåra eller omöjliga att förutsäga och som ligger utanför Sinch kontroll. Sådana risker, osäkerheter och väsentliga faktorer kan medföra att de faktiska resultaten kan komma att avvika väsentligt från de resultat som uttryckligen eller underförstått anges i denna kommunikation genom de framåtriktade uttalandena. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta meddelande gäller enbart per dagen för detta meddelande och kan förändras utan att det meddelas.

Denna information är sådan information som Sinch AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 10 oktober 2019 kl. 07:00 CEST.

Bilaga

Om

GlobeNewswire
GlobeNewswire
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://globenewswire.com

GlobeNewswire is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire

NAXS Delårsrapport januari – september 201918.10.2019 17:45:00 CESTPressemelding

Nio månader 2019 Resultat efter skatt uppgick till 26,4 (22,2) MSEK. Resultatet per aktie uppgick till 2,29 (1,70) SEK. Substansvärdet uppgick till 717 MSEK (SEK 64,16 per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 736 MSEK (SEK 61,81 per aktie) per den 31 december 2018. De omfattande aktieåterköpen under delårsperioden samt betalning av utdelningen för 2018 var de två viktigaste orsakerna till det minskade substansvärdet. Nettokassan uppgick till 194 MSEK (17,40 SEK per aktie) per den 30 september 2019, jämfört med 261 MSEK (21,94 SEK per aktie) per den 31 december 2018. Årsstämman 2019 beslutade att lämna en utdelning om 2,78 SEK per aktie. Tredje kvartalet 2019 Resultat efter skatt uppgick till 11,7 (10,6) MSEK. Resultatet efter skatt per aktie uppgick till 1,05 (0,86) SEK. VD-kommentar NAXS hade en fortsatt stabil utveckling under det tredje kvartalet med en tillväxt i substanse/aktie om 3% under kvartalet och 7,4% över en 12-månaders period, inklusive lämnad utdelning. NAXS har

Interim Report January-September 201918.10.2019 17:45:00 CESTPress release

Nine months 2019 Net profit/loss for the period amounted to MSEK 26.4 (22.2). Earnings per share amounted to SEK 2.29 (1.70). Net asset value amounted to MSEK 717 (SEK 64.16 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 736 (SEK 61.81 per share) at year-end 2018. The fact that the total net asset value decreased, while the net asset value per share increased is due to the shares repurchases made during the period. Net cash amounted to MSEK 194 (SEK 17.40 per share) at September 30, 2019, compared to MSEK 261 (SEK 21.94 per share) at year-end 2018. The 2019 Annual General Meeting resolved that a dividend of 2.78 SEK per share to the shareholders for FY 2018. Third quarter 2019 Net profit/loss for the quarter amounted to MSEK 11.7 (10.6). Earnings per share amounted to SEK 1.05 (0.86). Comments by the CEO NAXS delivered a steady performance during the third quarter of 2019, with the NAV/share growing by 3% during the quarter and by 7.4% over 12 months, including the dividend paid. N

DNO ASA: Mandatory Notification of Trade18.10.2019 16:47:00 CESTPress release

Oslo, 18 October 2019 - DNO ASA, the Norwegian oil and gas operator, has today purchased 1,200,000 own shares at an average price of NOK 12.4482 per share. Following this transaction, DNO holds 78,800,000 own shares. -- For further information, please contact: Media: media@dno.no Investors: investor.relations@dno.no -- DNO ASA is a Norwegian oil and gas operator focused on the Middle East and the North Sea. Founded in 1971 and listed on the Oslo Stock Exchange, the Company holds stakes in onshore and offshore licenses at various stages of exploration, development and production in the Kurdistan region of Iraq, Norway, the United Kingdom, Netherlands, Ireland and Yemen. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

PCI Biotech: Mandatory notification regarding trade of shares18.10.2019 14:59:00 CESTPress release

Stocken Invest AS, a wholly owned company by Lars Viksmoen, has on 18 October 2019 transferred 12,966 shares in PCI Biotech Holding ASA (“PCI Biotech”) to Lars Viksmoen, board member of PCI Biotech, at an average price of NOK 26.80 per share. After the transaction, Lars Viksmoen holds 12,966 shares in PCI Biotech and Stocken Invest AS holds 0 shares in PCI Biotech. This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section 4-2 of the Norwegian Securities Trading Act.

Announcement of the Management Board of joint stock company “Olainfarm”18.10.2019 14:23:00 CESTPress release

The joint stock company “Olainfarm” has received draft decisions prepared by the initiators of the November 1, 2019 Extraordinary General Meeting of Shareholders – limited liability company “OLMAFARM” and Andrejs Saveljevs who is authorized representative of Nika Saveljeva, which include, inter alia, a list of candidates for the Council and Auditing committee of joints stock company “Olainfarm”. The requirements laid down in the laws and regulations in force in Republic of Latvia and in related documents determines the specific requirements to be complied with by capital companies listed in regulated market regarding their management and disclosure of information. Legislation of the Republic of Latvia (including the Financial Instrument Market Law) sets requirements for capital companies, and the European Union and the OECD (Organization for Economic Co-operation and Development) set out recommendations for the corporate governance of the capital companies. Nasdaq Riga, AS has develope

Nordic American Tankers Limited (NYSE:NAT) Announces the date for its 2019 Annual General Meeting of Shareholders (AGM)18.10.2019 13:32:00 CESTPress release

Hamilton, Bermuda, October 18, 2019. Nordic American Tankers Limited today announced that its Board of Directors has scheduled the 2019 AGM, to be held on November 20, 2019 at 10:00 a.m., local time, at the LOM Building,27 Reid Street, Hamilton HM 11 Bermuda. The Board has set a record date of October 8, 2019 for the determination of the NAT shareholders entitled to receive notice of and to vote at the AGM or any adjournment thereof. The Notice of the Meeting and Proxy Statement will be furnished to the Securities and Exchange Commission (SEC) on October 18, 2019. CAUTIONARY STATEMENT REGARDING FORWARD-LOOKING STATEMENTS Matters discussed in this press release may constitute forward-looking statements. The Private Securities Litigation Reform Act of 1995 provides safe harbor protections for forward-looking statements in order to encourage companies to provide prospective information about their business. Forward-looking statements include statements concerning plans, objectives, goals,